הפנסיה של ריקי כהן: מהן הטבות המס שמתכנן האוצר?

בטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014 מופיע שינוי דרמטי בהטבות המס לצורך עידוד החיסכון הפנסיוני של שכירים במשק ■ לגזור ולשמור

ב-7 במאי פרסם משרד האוצר את טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014. לקראת סיומה של הטיוטה (המחזיקה למעלה מ-250 עמודים) מופיע שינוי דרמטי בהטבות המס, שמעניקה המדינה לעידוד החיסכון הפנסיוני.

ההצעה אושרה כעבור מספר ימים על-ידי הממשלה, ועברה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת ולאחר מכן לחקיקה. בכפוף להשלמת החקיקה, השינוי אמור להיכנס לתוקף בתחילת 2014. רק לאחר השלמת תהליך החקיקה נוכל לדעת את המשמעויות הסופיות של התיקון. בטור זה ננסה להבין את עיקרי השינוי, כפי שהוא ידוע כיום.

ראשית, מהן ההטבות הנהוגות כיום? המדינה מעודדת את החיסכון הפנסיוני לקבלת קצבה בגיל הפרישה, על-ידי הענקת הטבות מס במועד ההפקדה לתוכניות אלה.

עובד שכיר מקבל הפחתת מס חודשית של עד 211 שקל (35% מתקרת הפקדה חודשית 602 שקל). החזר זה מחושב אוטומטית בתלוש השכר, ומקטין את חבות המס של העובד. סך ההטבה, אשר ממנה נהנה העובד השכיר כיום, מסתכמת בהפחתת מס של 2,528 שקל (על בסיס הפקדה שנתית של 7,224 שקל).

עובד שהפקיד לתוכנותיו מעל התקרה האמורה, לא נהנה מהטבת מס במועד ההפקדה, אולם בגין הפקדה זו נהנה מקצבה פטורה ממס ("קצבה מוכרת", אשר הגדרתה חודדה במסגרת תיקון שבוצע בחוקי מס הכנסה ב-2012).

המעביד יכול להפקיד לתגמולים ואובדן כושר עבודה עד תקרה חודשית של 2,648 שקל. תקרה זו משקפת הפקדה בגובה של 7.5% משכר של 35,312 שקל (4 פעמים השכר הממוצע במשק). מעל תקרה זו יחויב העובד בתשלום מס הכנסה (לפי שיעור המס השולי שלו) וביטוח לאומי.

בנוסף להפקדות אלה יכול המעסיק להפקיד הפקדות נוספות לפיצויים כנגד השכר המלא.

שינוי בסיום עבודה

כעת לשינוי המוצע לשכירים: משרד האוצר פיתח מנגנון הטבות חדש, מתוך כוונה לפשט את הטבות המס. אין כמו פשטות, בעולם תוכן מסובך כל כך. נקבעה תקרת שכר חודשית אחידה של כ-15,000 שקל (לעומת שכר של 35,312 שקל לפני התיקון).

כמו כן, נקבע כי ההפקדות המותרות לפנסיה בגין תגמולים ואובדן כושר עבודה יהיו בגובה של 15% (ללא חלוקה מחייבת בין עובד למעביד). כך, לפי הצעת האוצר, תוגבל ההפקדה החודשית המוכרת על-ידי העובד והמעביד לסכום של לא יותר מ-2,250 שקל, אשר מהם הפקדת המעביד תעמוד על לא יותר מ-1,125 שקל לחודש.

מצד אחד על הפקדות העובד עד 1,125 שקל תינתן הטבת מס (כך שהטבת המס יכולה לגדול ל-394 שקל, במקום 210 שקל כיום); ומצד שני הפקדות המעביד העולות על 1,125 שקל ייזקפו כהכנסה בידי העובד - מה שיוביל לתשלום מס.

שינויים נוספים שאמורים להיכנס לתוקף קשורים לטיפול בסיום עבודה, על מנת לעודד את צבירת הפיצויים כחלק מהצבירה הפנסיונית לגיל פרישה: כספי הפיצויים יועברו כברירת מחדל לקצבה לגיל הפרישה ("רצף קצבה"); ניתן יהיה לייעד לרצף קצבה עד כפל תקרת הפיצויים הפטורה, כ-24,000 שקל לכל שנת עבודה (כיום ניתן לבצע רצף קצבה עד תקרת השכר האחרונה לכל שנת עבודה); משיכת כספי פיצויים תתאפשר רק במשך 3 חודשים מיום סיום העבודה (כיום ניתן למשוך את הפיצויים הפטורים ללא מגבלת זמן ובכפוף למס רווחי הון בלבד).

עד כאן עיקרי השינוי המוצע לשכירים. במבט ראשון נראה, כי השינוי ישפיע על בעלי שכר העולה על 15,000 שקל (העשירון ה-8 של מקבלי ההכנסה בישראל). על ההשלכות והמשמעויות הרחבות של השינוי נעמוד בטור הבא.

הכותב הוא מנהל המטה המקצועי במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

שינויים
 שינויים

globes@mvs.co.il

צרו איתנו קשר *5988