אביב ארלון מדווחת על הצלחה במכרז המוסדי לאג"ח ד'

במסגרת המכרז נתקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 70.943 מיליון שקל ע.נ. אג"ח

אביב ארלון מדווחת היום (ד') כי אתמול התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 40 אלף יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), אשר הוצעו בערכן הנקוב.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית אשר לא יעלה על 6.85% לשנה.

במסגרת המכרז נתקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 70.943 מיליון שקל ע.נ. אג"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 39.725 מיליון שקל ע.נ. אג"ח בריבית עם שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי ב-6.05%.

שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים. ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

צרו איתנו קשר *5988