"תמר" הקפיצה את רווחי אבנר ודלק קידוחים ברבעון 3

בסך הכל נהנו אבנר ודלק קידוחים מהפקה של כ-8,549 MMCF גז טבעי מפרוייקט "תמר" ברבעון השני (כל אחת) ומכ-9,501 MMCF גז ברבעון השלישי

הזרמת הגז הטבעי מפרוייקט "תמר" הקפיצה את ההכנסות והרווחים של השותפויות אבנר ודלק קידוחים ברבעון השלישי של 2013.

דלק קידוחים דיווחה כי הכנסותיה ברבעון (בניכוי תמלוגים) הסתכמו בכ-52.9 מיליון דולר לעומת כ-44.3 מיליון דולר ברבעון הקודם וכ-28.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012.

בשורה התחתונה דיווחה השותפות כי הרווח הנקי קפץ לכ-23.4 מיליון דולר לעומת כ-16.6 מיליון דולר ברבעון הקודם וכ-2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

אבנר דיווחה כי הכנסותיה ברבעון (בניכוי תמלוגים) הסתכמו בכ-51.3 מיליון דולר לעומת כ-42 מיליון דולר ברבעון הקודם. בשורה התחתונה דיווחה השותפות כי הרווח הנקי קפץ לכ-21.5 מיליון דולר לעומת כ-11.7 מיליון דולר ברבעון הקודם.

בסך הכל נהנו אבנר ודלק קידוחים מהפקה של כ-8,549 MMCF גז טבעי מפרוייקט "תמר" ברבעון השני (כל אחת) ומכ-9,501 MMCF גז ברבעון השלישי, כשהמחיר הממוצע ליחידה (MMCF) שנמכרה עמד ברבעון השני על 5,250 דולר וברבעון השלישי עלה ל-5,500 דולר.

צרו איתנו קשר *5988