האם המדבקה "איך אני נוהג?" תוכתר ככישלון ותבוטל?

הכנסת: "חוק המלשינון" של רכבי החברה הוא כישלון מוחלט ■ על-פי הדוח, החברות נמנעו מלהפעיל אכיפה וענישה כלפי נהגים שהציבור דיווח על עבירות שלהם, ולמשרד התחבורה אין כלים לאכוף את התקנה ביעילות

מלשינון / צילום: אריאל ירוזולימסקי
מלשינון / צילום: אריאל ירוזולימסקי

יישום "חוק המלשינון", המחייב ציי רכב להצמיד לכלי הרכב מדבקה עם טלפון לדיווחים על עבירות תנועה של נהגים, היה עד כה כישלון מוחלט - כך קובע דוח של ד"ר יניב רונן, שנכתב עבור מרכז המחקר של הכנסת ופורסם בחודש שעבר.

על-פי דוח המחקר, למשרד התחבורה לא היו מלכתחילה כלים לטפל בדיווחי החברות, והטיפול בעבירות הנהגים בתוך החברות היה "נטול שיניים".

החוק, הידוע בכינוי "נוהל 6", התקבל בכנסת ב-2012 וחייב כל מפעיל המחזיק בצי רכב ומעסיק קצין בטיחות להדביק על כלי הרכב מדבקה ועליה השאלה "איך אני נוהג?" ומספר טלפון בחיוג מקוצר למוקד שירות, שיקבל את הפניות הנוגעות לכלי הרכב השייכים לו.

תקנות משרד התחבורה חייבו כל תאגיד שמחזיק צי רכב לנהל מערכת לדיווח ומעקב שתפעל כל שעות היממה ומוקד מאויש או אוטומטי לקבלת דיווחי נהגים. מיקום המדבקה וגודל המדבקה הוגדרו בתקנות, ונקבע כי קצין הבטיחות בכל חברה יברר דיווחים על עבירות תנועה שנעשו בכלי רכב של התאגיד וינהל לגביהן מעקב.

בתקנות נקבע גם כי קצין הבטיחות יברר דיווחים שהתקבלו על עבירות תנועה ברכבי הצי וניהל לגביהם מעקב, ו"יפעל כלפי עובדי תאגיד שביצעו עבירה וימסור דוח שנתי למשרד התחבורה ובו מספר התלונות שהתקבלו על כל נהג בחברה, מהות התלונה ואופי הטיפול בה וכן על מספר התאונות שבהן נהרג או נפצע אדם".

בנוסף נקבע בתקנות כי אם התקבלו יותר מ-4 תלונות על נהג מסוים, התאגיד חויב להודיע על כך למשרד התחבורה מהתלונה החמישית ואילך.

המחקר גילה כי משרד התחבורה הפעיל אכיפה בלתי יעילה על הנוהל שהוא עצמו קידם. בין השאר התבקשו קציני הבטיחות להעביר למשרד דוחות על התלונות בדואר או בפקס בלבד, ולא במדיה אלקטרונית, מה שלא אפשר בדיקה אפקטיבית שלהם.

המחקר גילה כי המשרד קיבל ב-2013 דוחות של 300 חברות. מתוכן בוצע מדגם בלבד של כ-98 חברות. חלק מהעברות המדווחות היו חמורות וכללו עקיפה מסוכנת, עקיפה בפס לבן, נסיעה על השוליים, מעבר צומת ברמזור אדום ועוד.

למרות זאת, הפעולות הנפוצות ביותר שננקטו בחברות כנגד הנהגים היו "קיום שיחות אזהרה והבהרה", ו"תדרוך ורענון נהלים". באף חברה לא ננקטו צעדי ענישה כלפי נהגים שעברו עבירות תנועה, ולא דווח על תאונות דרכים שבהן נהרגו אנשים או נחבלו. זאת למרות שמעורבותם של רכבי הציים בישראל בתאונות קשות גבוה מהממוצע.

על-פי המחקר, משרד התחבורה טוען כיום כי יש לבטל בכלל את תיקון 103 לפקודת התחבורה בדבר חובת המדבקה לציי רכב, בין השאר בשל העובדה שהיא "מעודדת נהגים אחרים להשתמש בטלפון סלולרי תוך כדי נהיגה כדי לדווח על העבירה".

צרו איתנו קשר *5988