תיק הולילנד: הפרקליטות מתעקשת - אולמרט אשם בשתי עבירות שוחד

הפרקליטות הגישה לעליון את עיקרי טיעוניה בתגובה לערעורים השונים שהוגשו בפרשת הולילנד ■ "לצד עדות עד המדינה הונח בפני ביהמ"ש מארג שלם של ראיות עצמאיות וחיצוניות, אשר אינו מותיר ספק בדבר אשמתו של אולמרט"

אהוד אולמרט  משפט הולילנד שלה ההוכחות / צילום: תמר מצפי
אהוד אולמרט משפט הולילנד שלה ההוכחות / צילום: תמר מצפי

פרקליטות המדינה הגישה היום (א') לבית המשפט העליון את עיקרי הטיעון בערעורים השונים שהוגשו בפרשת הולילנד.

ככלל, המדינה טוענת כי רבות מטענות המערערים חוזרות כהד אחר הטענות שנטענו (ונדחו) בערכאה הדיונית. טענות רבות אחרות מזמינות את בית המשפט לפתוח ולדון מחדש בקביעות עובדה ומהימנות. המדינה סבורה כי יש לדחות הזמנה זו.

בהתייחסות כללית לעדות עד המדינה, שמואל דכנר ז"ל, טוענת הפרקליטות כי בית המשפט המחוזי קבע ממצאים על בסיס עדותו רק מקום בו נמצאו לה חיזוקים ראייתיים, וזאת ביחס לנאשמים שחקרו אותו בחקירה נגדית.

עוד נקבע כי היה בעדותו של דכנר כדי להסיר "אבק טענות" שביקשו הנאשמים לכסות בהם האירועים, וכי בכוחה להבריק ולהאיר הפסיפס העובדתי הנסיבתי המושלם שנבנה בבית המשפט.

עוד נאמר כי הכרעת הדין של המחוזי מבוססת בראש ובראשונה על ראיות עצמאיות שאינן תלויות בעד המדינה. כמפורט לגבי המערערים השונים, הרשעתו של כל אחד מהם הושתתה בעיקרה על ראיות עצמאיות המשתלבות היטב בעדותו של עד המדינה.

בנוגע לערעור שהגיש ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אומרים בפרקליטות כי "על אף הכסות המשפטית המולבשת עליהן, מרבית טענותיו של אולמרט מופנות כנגד קביעות עובדה וממצאי מהימנות של הערכאה הדיונית. המשיבה סומכת ידיה על הקביעות העובדתיות, ממצאי המהימנות ומסקנותיו המשפטיות המבוססות של בית משפט קמא, בעניינו של אולמרט, אשר נומקו בפירוט ובבהירות בהכרעת הדין.

"בפני בית המשפט הובאו די ראיות, זולת עדותו של עד המדינה, המובילות למסקנה יחידה כי יש להרשיע את אולמרט בשתי עבירות של לקיחת שוחד. לצד עדות עד המדינה הונח בפני בית המשפט מארג שלם של ראיות עצמאיות, חיצוניות, אשר אינו מותיר ספק בדבר אשמתו של אולמרט בעבירות בהן הורשע".

לגבי ערעורו של הלל צ'רני טוענים בפרקליטות כי "רוב טענות צ'רני בערעור מופנות באופן מובהק כנגד קביעות עובדה ומהימנות של בית המשפט קמא. אין ממש בטענה כי הרשעתו נשענת רק על עדות עד המדינה. כפי שנקבע בהכרעת הדין, עיקרי גרסתו של עד המדינה עוגנו בראיות עצמאיות שאינן קשורות בו. הכרעת הדין הושתתה על מארג של ראיות, ישירות ונסיבתיות, אשר הוכיחו את התנהלותם הפלילית של הצדדים לאורך שנים ארוכות.

"צ'רני הודה במתן שוחד לעד המדינה בסך של 300 אלף שקל בשנת 2005. לבית המשפט הוגשו מסמכים רבים, החל משנות ה-90, עת החלה המסכת הפלילית, וכלה בשלהי שנות ה-2000, עת התגלע סכסוך בין עד המדינה לצ'רני. מסמכים אלה מצביעים, לכשעצמם, כי צ'רני נתן כספים לעד המדינה לצורך תשלום שוחד, וכן שילם כספי שוחד בעצמו. עדות עד המדינה משתלבת במסמכים אלה לכלל תמונה אחידה".

לגבי ערעורו של אביגדור קלנר טוענים בפרקליטות כי "קלנר מבקש כי ערכאת הערעור תחזור ותבחן מחדש כל טענה עובדתית שנטענה בבית המשפט. לא לשם כך נועד הליך הערעור. קלנר לא העלה ולו טענה משפטית אחת ולא הצביע על טעות ביישום הדין או הפסיקה, המצדיקים התערבותה של ערכאת הערעור".

בתשובה לגבי ערעורו של אורי לופוליאנסקי אומרים בפרקליטות כי עיקר טענות לופוליאנסקי, אף אלה המוצגות כטענות משפטיות, מתייחסות לממצאי עובדה ומהימנות של בית המשפט. "חלק נכבד מן הטענות רווי טיעונים רגשיים וחוץ-משפטיים. הכרעת בית משפט מבוססת כדבעי, נסמכת על הלכות מושרשות של בית משפט זה, ואין בה כל חידוש משפטי הראוי לבחינה מחודשת".

על ערעורו של מאיר רבין מציינים בפרקליטות כי בית המשפט ביסס את הרשעתו של רבין על שורה של ראיות עצמאיות. עדותו של עד המדינה, כי תפקידו של רבין היה ליתן שוחד לעובדי ציבור, אינה עומדת לבדה. ראיות עצמאיות נוספות שימשו את בית המשפט, כדי לעגן את המסקנה העולה מגרסתו זו של עד המדינה.

על ערעורו של אורי שטרית מציינים בפרקליטות כי "שטרית הודה בעדותו בפני בית משפט קמא, ומודה גם בהודעת הערעור, כי עד המדינה אכן פעל מתוך כוונה לשחדו. לדברי שטרית, היום הוא מבין עובדה זו ואת הפסול במעשיו, אך לטענתו לא הבין זאת בזמן אמת".

צרו איתנו קשר *5988