דוח המבקר: אין מיפוי ותקן מתחייב למתקני הספורט בישראל

דוח מבקר המדינה מצא עוד כי קיימים מתקני ספורט רבים הפועלים ללא רישיון עסק תקף, בניגוד לחוק

מגרש כדורגל / צלם: דני מרון
מגרש כדורגל / צלם: דני מרון

אין תקן מחייב למתקני ספורט בישראל; רשויות מקומיות לא תחזקו את מתקני הספורט המצויים בשטחי שיפוטם ולא פיקחו על בטיחותם כראוי; חלק ממתקני הספורט ברשויות המקומיות נמצאו כלא נגישים לאנשים עם מוגבלויות; קיימים מתקני ספורט רבים הפועלים ללא רישיון עסק תקף, בניגוד לחוק. אלו המסקנות העיקריות שעולות מדוח מבקר המדינה, שהקדיש פרק מיוחד לבחינת מתקני הספורט הציבוריים ברשויות המקומיות.

הבדיקה של המבקר נעשתה בין החודשים דצמבר 2013 למארס 2014 וכללה את פעולות הרשויות המקומיות בנוגע למתקני הספורט הציבוריים המצויים בתחומי שיפוטן. הבדיקה התמקדה בתכנון מתקני הספורט, הקמתם, מימון ההקמה, רישוי המתקנים ותחזוקתם - והיא התמקדה ב-5 עיריות, בשתי מועצות אזוריות ובמועצה מקומית אחת. בדיקות השלמה נעשו במינהל הספורט, במשרד הכלכלה, במכון התקנים ובקרן המתקנים שבמועצת ההימורים.

המבקר מציין כי על משרד התרבות והספורט לעדכן את מיפוי מתקני הספורט ברשויות המקומיות - שלא עודכן מאז שנת 2009, וזאת למרות שביעדי תוכניות העבודה שלו לשנת 2013 נכללו מיפוי מתקני הספורט. המבקר ציין כי בסמכותו של משרד הפנים, מתוקף היותו הגוף הממשלתי המופקד על השלטון המקומי בישראל, להתערב כאשר רשות אינה מספקת צרכים חיוניים לתושביה. בהקשר זה, נמצא כי משרד הפנים לא פרסם תקנות, הנחיות או נהלים בדבר הקמת מתקני ספורט ברשויות המקומיות, למרות חשיבותם של מתקני ספורט אלה ותרומתם לתושבים. עקב כך נמצאו רשויות מקומיות רבות שבתחומי שיפוטם קיים מחסור במתקני ספורט.

המבקר מציין כי נכון לבדיקה האחרונה של מינהל הספורט בשנת 2009, היו חסרים ברשויות המקומיות כ-620 אולמות ספורט וכ-100 מגרשי כדורגל. המבקר מציין כי מתחילת יישום "תכנית 2020", בשנת 2010, ועד לסוף שנת 2013 נבנו ב-100 (כ-16%) מ-620 האולמות החסרים, ו-20 (20%) מ-100 מגרשי הכדורגל החסרים.

המבקר גם מציין את היעדר הנגישות של מתקני הספורט ברשויות לאנשים בעלי מוגבלויות. על-פי נתוני מינהל הספורט בשנת 2009, 2,450 (כ-38%) מ-6,700 מתקני הספורט ברשויות המקומיות לא היו נגישים לאנשים עם מוגבלויות. מבין 396 מתקני הספורט הציבוריים שנבדקו כעת על-ידי המבקר, 161 מתקנים (כ-41%) לא היו נגישים לאוכלוסיות עם מוגבלות. בעמק חפר למשל, לא היו נגישים 71 (כ-60%) מ-118 המתקנים. עוד מצא המבקר כי מתקני ספורט המצויים בשטחי הרשויות המקומיות פועלים ללא רשיון עסק כמתחייב. בין המתקנים הגדולים שהוזכרו ככאלו שפעלו ללא רשיון עסק של משרד הכלכלה: אצטדיון הטניס ברמת השרון שבו כ-5,000 מושבים, ושפעל במשך שנים רבות ללא רישיון עסק תקף; עוד צוינו אצטדיוני הכדורגל בעפולה עילית ומגרש הכדורגל העירוני בדימונה. בסך הכל 27% מבין 139 הספורט שנבדקו, נמצאו ככאלו שפעלו ללא רישיון עסק.

צרו איתנו קשר *5988