נחלות הקיבוצים והמושבים יישווקו למגרשי בנייה למגורים

סוף להתדיינות רבת שנים בין מושבים רבים לבין רשות מקרקעי ישראל: לאחר ביטול ההרחבות במרכז, הנחיות חדשות יאפשרו שיווק של מגרשי ההרחבה שנותרו בקיבוצים ובמושבים

קרקע חקלאית ברחובות / צילום: מאיר יניב
קרקע חקלאית ברחובות / צילום: מאיר יניב

מושבים וקיבוצים במרכז הארץ שעדיין יש בשטחיהם נחלות פנויות - לא יוכלו למכור אותן כנחלות אלא רק לשווק אותן כמגרשים לבנייה למגורים, וזאת לתקופה של עד 5 שנים. כך עולה מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1317 שהתקבלה לאחרונה, וששמה סוף להתדיינות רבת שנים בין מושבים רבים לבין הרשות בעניין מעמד הנחלות הפנויות. החלטה זו לא תקפה עבור קיבוצים ומושבים בנגב ובגליל, שם עדיין ניתן לאייש את הנחלות או להמירן למגרשים.

עו"ד חגי שבתאי, מומחה בדיני מינהל מקרקעי ישראל, תכנון ובנייה ואגודות שיתופיות, מסביר כי לכל קיבוץ או מושב חקלאי ישנה מכסה מוגבלת של נחלות, ויש מושבים שבהם עד היום קיימות נחלות לא שלא מומשו ושמעמדן לא היה ברור. לאחרונה התגבשה ברשות מקרקעי ישראל טיוטה של נוהל להמרת נחלות פנויות למגרשי מגורים, הקובע את האופן שבו יומרו נחלות למגרשים, בהתאם להחלטת המועצה.

הנוהל מתייחס לכל הנחלות הנמצאות מחוץ לאזורי הנגב והגליל והמיועדות כולן לביטול. הנוהל צפוי לקבוע פרק זמן של חמש שנים מיום אישורו של הנוהל לתכנון מגרשים במקום חלקות המגורים בנחלות הפנויות ושיווקם. כל אגודה תידרש להודיע על עמדתה בהתייחס להמרת הנחלות הפנויות למגרשי מגורים עד שנה מיום אישור הנוהל. המחיר של אי הסכמה להמרת מגרשים יהיה גריעת הנחלות וכפועל יוצא - הקטנת משבצת הקבע של היישוב.

הנוהל צפוי לפרט גם את מדיניות רמ"י בנוגע לתכנון המגרשים. בין היתר קובע הנוהל כי התכנון יהיה באחריות האגודה ועל חשבונה, תכנון המגרשים יהיה תוך ניצול קיבולת השטח בכל נחלה, אגודות יוכלו לקבל תמריץ שעשוי להגיע לחצי מליון שקל בגין כל נחלה שתבוטל לטובת פיתוח ותשתיות ביישוב בהתאם לתוכנית ותקציבה. בין היתר צפויה ההחלטה לשחרר מגרשים במושבים במרכז ובשרון.

"פרקי הזמן הנקובים בהחלטת המועצה ובנוהל מחייבים את האגודות לטפל בנושא מיידית, לאור הימשכות הליכי התכנון והטיפול ברמ"י", מסר שבתאי, "ביטול התמריץ במקרה של הסבת מגרשי הרחבה יכול להביא לדחיית שיווק מגרשים רבים".

צרו איתנו קשר *5988