הצמיחה עדיין איטית

הפוליטיקאים הולכים לבחירות, והצרכנים עדיין פסימיים

קניות בסופרמרקט / צילום: תמר מצפי
קניות בסופרמרקט / צילום: תמר מצפי

למרות שיפור משמעותי בביצועי המשק ברבעון האחרון של 2014, ועלייה ברמת אמון הצרכנים, הבחירות לכנסת ה-20 ייערכו כאשר ברקע נתוני צמיחה יחסית נמוכים, פסימיות יחסית בקרב הצרכנים והערכות של כמעט קיפאון בפעילות העסקית במשק. תמונה זו עולה מנתונים שפרסמה ביומיים האחרונים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ייתכן שמנקודת ראות המערכת הפוליטית הנתון המשמעותי ביותר הוא של אמון הצרכנים, על פי המדידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה ציינה ביום ב' כי מדד אמון הצרכנים בעריכתה עלה בפברואר לרמה של מינוס 21%, לעומת מינוס 28% בחודש הקודם. יש לציין כי בהשוואה בינלאומית, בסוף פברואר הצרכנים בישראל היו בין הפסימיים ביותר בין מדינות ה-OECD - ורק אלה של יוון והונגריה פסימיים יותר.

הפסימיות של משקי הבית בישראל קשורה, ככל שניתן לשפוט, לעלייה איטית בהכנסה הפנויה לנפש. בשנת 2014 נרשמה עלייה של 1.5% בהכנסה הפנויה לנפש. יחד עם זאת, הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב-2%, לעומת 1.4% בשנת 2013 ו-1.2% בשנת 2012.

יש לציין כי אמון הצרכנים בישראל עלה במהירות בחודשיים אחרונים, ככל הנראה על רקע שיפור ניכר בצמיחה הכלכלית במשק ברבעון האחרון של 2014, לאחר קיפאון מוחלט ברבעון השלישי בעקבות הסבב המלחמתי מול עזה. על פי נתונים מעודכנים של הלמ"ס, קצב הצמיחה ברבעון האחרון של 2014 עמד על 6.8% במונחים שנתיים, לעומת אומדן קודם של הלשכה של 7.2%. יחד עם זאת, הנתונים לשנת 2014 כולה מצביעים על צמיחה איטית. התוצר המקומי הגולמי עלה בשיעור של 2.8%, לעומת 3.2% ב-2013 ו-3% ב-2012.

על פי הלשכה, בשנה שעברה נרשמו עליות של 4.0% בהוצאה לצריכה פרטית, 4.2% בהוצאה לצריכה ציבורית. לעומת זאת היצוא עלה ב-1.3% וההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב-2.5%. עיקר העלייה בצריכה הפרטית בשנת 2014 נבע מעלייה תלולה ברכישת כלי רכב, ככל הנראה על רקע חששות מפני פיחות בחודשים האחרונים של השנה. ההוצאות לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימה לנפש עלו ב-1.3%, לאחר עליות של 1.4% ב-2013 ו-1.5% ב-2012. על פי הלמ"ס פירוט רכישות מוצרי בני קיימא מראה כי רכישות ציוד ביתי עלו ב-2.3% לנפש, ואילו רכישות כלי רכב לשימוש פרטי עלו ב-21.3% לנפש.

צריך להביא בחשבון שבחודשים הבאים המשק ייהנה מההשפעה החיובית של ירידת מחירי הסחורות בעולם, כולל מחירי אנרגיה, מה שאמור להביא לשיפור בנתוני הצמיחה. גם התפתחויות בשער החליפין עשויות לסייע למשק, זאת אם ההשפעה של הפיחות של השקל מול הדולר יסייע יותר ליצוא המקומי מאשר הנזק שנגרם מהתיסוף מול האירו.

אלא שלעת עתה התמונה הכוללת במגזר העסקי היא של צמיחה איטית. על פי סקר הערכות במגזר העסקי של הלמ"ס בפברואר נרשמה ירידה קלה, 0.3%, במאזן הפעילות הכוללת, וניצולת כושר הייצור בתעשייה ירד לשפל של 79.9%. מספרים אלה מראים כי למרות ההערכות בדבר שיפור במצב המשק במהלך 2015, התמונה הנוכחית עדיין מצביעה על צמיחה איטית, ועל הערכות לא ממש אופטימיות של המגזר העסקי, אשר תואמות את הפסימיות היחסית ששוררת בקרב משקי הבית גם לאחר העליות המהירות באמון הצרכנים שנרשמו בינואר ובפברואר השנה.

צרו איתנו קשר *5988