רווחי לאומי קארד ירדו 12% ברבעון ל-46 מ' ש'; עלייה בהכנסות

המנכ"ל חגי הלר: "שורת מהלכים רגולטוריים ארוכי טווח, לצד גידול בהוצאות השכר, ממשיכים להשפיע על שורת הרווח של החברה"

חגי הלר / צילום: ששון טירם
חגי הלר / צילום: ששון טירם

בעוד מתחרותיה בענף הציגו מגמת צמיחה או שמירה על רמת הרווחים, חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד רשמה ירידה של 12% ברווחיה ברבעון השני, ל-46 מיליון שקל לעומת 52 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2015 חלה ירידה של 13% ברווח לכ-90 מיליון שקל.

הקיטון ברווחי החברה נובע בעיקר מגידול של כ-6.5% בהוצאות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת למרות גידול בהכנסות הרבעוניות בשיעור של כ-2% לכ-261 מיליון שקל, ובזמן שנרשמה עלייה של כ-4% בשימוש בכרטיסי החברה לסך של כ-16.6 מיליארד שקל.

צמיחה מרשימה באשראי חוץ בנקאי

חגי הלר, מנכ"ל לאומי קארד, מציין שברבעון השני הציגה החברה גידול בהיקף הפעילות שלה - במגזרי ההנפקה, הסליקה ובאשראי הצרכני. עם זאת, הוא מציין, "שורת מהלכים רגולטוריים ארוכי טווח, לצד גידול בהוצאות השכר והנלוות בהמשך לחתימה על ההסכם הקיבוצי, ממשיכים להשפיע על שורת הרווח".

לאומי קארד היא השחקן הגדול ביותר בתחום ההלוואות, וממשיכה להציג צמיחה בתחום זה. היקף תיק האשראי החוץ בנקאי שלה צמח ב-7% במהלך המחצית הראשונה, ל-3.4 מיליארד שקל, ובהשוואה למחצית המקבילה מדובר בצמיחה מרשימה של קרוב ל-25%, שהושגה בתוך שנה.

הכנסות החברה מריבית חוו צמיחה מתונה ל-43 מיליון שקל ברבעון, עלייה של פחות מ-10% לעומת הרבעון המקביל. הסיבה לכך היא שחלק משמעותי מההלוואות ניתן לרכישת רכב, שם המרווחים של חברת כרטיסי האשראי נמוכים יחסית. ההלוואות לרכישת רכב מהוות בשליש (כ-33.5%) מסך תיק האשראי הפרטי של החברה. שיעור הריבית הממוצעת בהלוואות לאומי קארד ירד אמנם מכ-7.6% לכ-6.3% ברבעון החולף, אולם עדיין מדובר במרווח גבוה אל מול ריבית הפריים העומדת על 1.6%.

תוצאות לאומי קארד 17.8.15
 תוצאות לאומי קארד 17.8.15

 

צרו איתנו קשר *5988