דוח המבקר - רשות שדות התעופה: פגיעה בתעופה הפנים-ארצית

לפי דוח המבקר, המצב חמור במיוחד לנוכח החלטות הממשלה לסגור את שדות התעופה בהרצליה ובשדה דב בזמן הקרוב, מבלי שהוכנו להם חלופות מתאימות

רשות שדות התעופה לוגו / צילום: יחצ
רשות שדות התעופה לוגו / צילום: יחצ

"רשות שדות התעופה (רש"ת) ומשרד התחבורה כשלו במשך שנים ארוכות בפיתוח ובתחזוקה של תשתיות התעופה הפנים-ארצית" - כך קובע דוח מבקר המדינה. פעילות הביקורת נעשתה ברש"ת, ברת"א (רשות התעופה האזרחית), במשרד התחבורה ובמשרד האוצר.

על פי הדוח, המצב חמור במיוחד לנוכח החלטות הממשלה לסגור את שדות התעופה בהרצליה ובשדה דב בזמן הקרוב, מבלי שהוכנו להם חלופות מתאימות, "והכל תוך כדי פגיעה קשה בתעופה הפנים-ארצית.... הצורך בהסדרת הנושא ידוע כבר שנים רבות, ואף על פי כן הממשלה, משרדי התחבורה והביטחון ורש"ת לא טיפלו כנדרש בתכנון לטווח הארוך של שדות התעופה הפנים-ארציים, ברישוי ובפיתוח שלהם כנדרש".

באשר לפינויים של שדות התעופה, המבקר קובע לגבי השדה בהרצליה כי "במשך 4 עשורים לא פעלו רש"ת ומשרד התחבורה באופן ראוי ומספק להסדרת שדה התעופה, ועקב כך נפגעו הסיכויים להסדרתו בפועל ולהרחבת הפעילות בו". באשר לשדה דב נכתב כי "הממשלה החליטה על פינויו מבלי שהושלם תהליך מציאת חלופות לשימושי השדה. ועדת היגוי שהוקמה בנושא לא נתנה מענה שלם למטרה שלשמה הוקמה, דהיינו מציאת חלופות לשירותים הניתנים בשדה דב".

המבקר אף מצא כי כ-6 שנים לאחר שהתקבלה החלטת ממשלה לפיה באחריות שר התחבורה לבחון ולבדוק היתכנות להקמת שדה תעופה חלופי בעין שמר לשדה בהרצליה, טרם אישר משרד התחבורה תוכנית אב לתשתיות תעופה לשדות תעופה ולמנחתים. זאת ועוד, כשנתיים מהמועד שנקבע בחוק הטיס, טרם הסתיים תהליך הרישוי של שדות התעופה אילת וחיפה ושניהם פועלים מכוחו של רישוי זמני.

לגבי ניצול תקציב הפיתוח, המבקר מצא כי אף שהעיר בעבר על אחוזי ביצוע נמוכים של תקציבי פיתוח ואף שרש"ת התחייבה בינואר 2014 כי תגיע לאחוזי ביצוע גבוהים יותר - אחוזי הביצוע של תקציבי הפיתוח עדיין נמוכים. עוד נכתב, כי בתקציב הפיתוח של רש"ת - המתהדרת בכך שאינה משלשלת לכיסה ולו שקל אחד מתקציב המדינה - לא מופיע פירוט תקציבים לפיתוח כל אחד משדות התעופה שלה. למעט ההשקעה הגדולה (כ-1.7 מיליארד שקל) בשדה התעופה בתמנע הנבנה בימים אלה, "רוב השדות הפנים-ארציים האחרים אינם נלקחים בחשבון במסגרת תוכניות הפיתוח השנתיות ותכניות הפיתוח הרב-שנתית של רש"ת", נכתב.

צרו איתנו קשר *5988