סופית: יוגדלו זכויות בנייה לקבלנים עד 20% בסמכות ועדה מקומית

ההחלטה עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת למרות התנגדות עיקשת של ראשי רשויות והשלטון המקומי בזמן הדיון בוועדה לקראת אישור החוק ■ במצב בו קבלן לא יישם את ההטבה תוך שנה מקבלת ההיתר - היא תבוטל

אלי כהן/ צילום:רובי קסטרו
אלי כהן/ צילום:רובי קסטרו

לאחר שלא הצליחו להכניס את הצעת החוק לחוק ההסדרים ולמרות התנגדות עיקשת של ראשי הערים ומרכז השלטון המקומי הצעת החוק של משרד האוצר להגדלת זכויות הבנייה בפרויקטים למגורים בסמכות ועדה מקומית אושרה אמש (ב') סופית בכנסת כאשר עברה קריאה שנייה ושלישית.

מדובר בהוראת שעה שתהיה תקפה למשך ארבע שנים הקובעת כי ועדה מקומית תוכל לאשר בהליך של הקלה תוספת של עד 20% בזכויות הבנייה בפרויקט למגורים בבנייה רוויה ברשות עירונית. נזכיר כי כיום, לפני התיקון האמור, ניתן לאשר במסגרת הליך של הקלה תוספת דירות מגורים בשיעור של עד 30% (מה שידוע כ"תקנות שבס").

עם זאת, לא ניתן היום להגדיל את השטח הכולל המותר לבנייה, ולכן הוספת הדירות הייתה חייבת להביא להקטנת שטח יחידות הדיור הקיימות לפי התכנית. כעת, מרגע שהוראת השעה תיכנס לתוקף עד תום ארבע השנים בהם תהיה תקפה, תוכל הועדה המקומית לאשר גם תוספת של שטח בנוי עד היקף של 20% משטח הפרויקט לצד הגדלת מספר יחידות הדיור במסגרת הקלת שבס. חשוב להדגיש שהתוספת האמורה הינה בנוסף לתוספת יחידות הדיור הניתנת במסגרת השבס, ולא מחליפה אותה.

כדי למנוע מצב במסגרתו יבקשו קבלנים או יזמים את תוספת הזכויות ולאחר אישור הוועדה המקומית ימתינו זמן ארוך על מימושה בפועל נקבע בהוראת השעה כי אם לא התחיל הקבלן בבניית הבניין בתוך שנה מיום שניתן לו ההיתר שאפשר את התוספת, יפקע ההיתר ולא ניתן יהיה לחדשו. עם זאת, נציין כי הוועדה המקומית תהיה רשאית להאריך תקופה זו בשנה אחת נוספת לפני שההיתר יפקע.

הוראת השעה קובעת גם מספר כללים לתוספת השטח הבנוי לפרויקטים ומציבה גבולות לגודל יחידות הדיור הנוספות לצד מגבלות נוספות. כך, לפחות מחצית מהדירות שיתווספו יהיו דירות קטנות ששטחן לא עולה על 75 מ"ר כאשר המחצית הנותרת של הדירות שיתווספו לא יוכלו להיות גדולות יותר מ-120 מ"ר. נציין שמדובר בשינוי מהנוסח המקורי של הצעת החוק שביקשה לאשר בנייה של דירות עד שטח 150 מ"ר.  עוד קובעת הוראת השעה שהתוספת בשטח הבנייה תוכל להינתן רק בפרויקטים שבנייתם טרם החלה והיא לא תחול על פרויקטים המבוצעים מכח תמ"א 38. עם זאת, פרויקטים של פינוי בינוי יוכלו לקבל את ההקלה האמורה.

עוד על פי הוראת השעה שאושרה, הועדה המקומית תהיה רשאית לתת הקלה גם בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידות הדיור בבניין, מספר הקומות בו, גובהו או תכסית הבניין, אף אם נקבע כי סטייה מהוראות אלה תהווה סטייה ניכרת, וזאת בתנאי שהתכנית שנכנסה לתוקף לפני 1 בינואר 2011.

עוד שינוי משמעותי שנכנס בנוסח המקורי קובע כי לא ניתן יהיה לחרוג מקווי בניין שנקבע בהוראות תכנית וסטייה מהם מהווה סטייה ניכרת מתוכנית, כלומר, דבר המצריך אישור של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

כאמור, הוראת השעה שצפויה להיכנס לתוקף בשבועות הקרובים, נתקלה בהתנגדות גדולה מצד ראשי ערים ומרכז השלטון המקומי. אומנם בסופו של דבר ההתנגדות שהושמעה בזמן דיוני הועדה שהכינה את הצעת החוק לאישור הכנסת לא עצרה את האישור אבל חשוב לציין כי מדובר בהחלטה שיישומה תלוי ב-100% ברשות המקומית. כך, למרות שהוראת השעה תיכנס לתוקף, ראש עיר שלא ירצה להעניק את הזכויות הנוספות לא יעשה זאת וכך ההחלטה האמורה תהיה כאות מתה בפועל.

ח"כ אלי כהן (כולנו), יו"ר הועדה המיוחדת לרפורמות שדנה ואישרה את הצעת החוק שהגיש משרד האוצר אמר לאחר אישור החוק: "תיקון החוק יסייע בהגדלת היצע יחידות הדיור עוד ב-2016. תיקון שהוא חיוני במסגרת הכלים לטיפול במשבר הדיור".

צרו איתנו קשר *5988