מפרקי רוביקון מציגים: 2,900 שעות חיוב ב-3.5 חודשים - והיד עוד נטויה

על תיק הפירוק עובדים 11 עורכי דין ומתמחים; גם אם יתבקש בתיק שכר-טרחה צנוע - עלות עבודת המפרקים תגיע ככל הנראה למיליוני שקלים ■ המפרק, עו"ד ארז חבר: "אנחנו עוד רחוקים מבקשה לקבלת שכר-טרחה בתיק"

 עו"ד ארז חבר / צילום: יונתן בלום
עו"ד ארז חבר / צילום: יונתן בלום

בסבך הבקשות וההליכים השונים המתנהלים בתיק הפירוק של החברות קרן קלע ורוביקון, שהקים היזם-הנאשם אמיר ברמלי, חמק כמעט מן העין נתון מדהים, שצוין בתגובה לאחת הבקשות כאילו כבדרך-אגב - מספר שעות החיוב של צוותו של המפרק בתיק, עו"ד ארז חבר ממשרד עמית-פולק-מטלון.

2,900 שעות חיוב ב-3.5 החודשים הראשונים - זהו המספר, מעל שנת עבודה לעורך דין בודד - בינתיים, ועוד היד נטויה. 11 עורכי דין ומתמחים כולל הצוות העמל על תיק הפירוק הזה, חלקם גויסו במיוחד לצורך העמידה בעומס שהטיל התיק על מחלקת הפירוקים של המשרד.

חבר אמנם מבהיר כי "אנחנו עוד רחוקים מבקשה לקבלת שכר-טרחה בתיק", ומתעקש כי לא ניתן להסיק מהנתון הזה על העלות של שכר-טרחת המפרק עם סיום התיק. עם זאת, לאור הנתונים, כמעט אין ספק שגם לו יתבקש בתיק שכר-טרחה צנוע ומופחת - עלות עבודת המפרקים לתיק הפירוק תגיע למיליונים.

כזכור, קבוצת רוביקון-קלע נהגה לגייס אג"ח מן הציבור, מחוץ לבורסה, בשנים האחרונות. זאת, בין היתר, לכאורה לצורכי השקעה בעסקים קטנים ובינוניים. החברה נקלעה לפירוק על רקע חקירת רשות ניירות ערך נגד מייסד הקבוצה אמיר ברמלי וכתב האישום החמור שהוגש נגדו. בעקבות החקירה החל גל של משיכות של כספים מצד משקיעי הקרן, שהאיץ את היקלעותה לפירוק. ברמלי נאשם בהונאת משקיעי הקרן בקשר למטרות ההשקעה ובעבירות על חוק ניירות ערך באמצעות אי-קיום של חובת התשקיף הקבועה בחוק.

עו"ד חבר, שנכנס לתיק כמפרק באוקטובר, מצא בור חובות של כ-300 מיליון שקל, אל מול מצבת נכסים שערכה נמוך בהרבה. בהמשך מסר לבית המשפט פרטים על משיכות של ברמלי לכאורה מכספי החברות בקבוצה, לטובתו ולטובת בני משפחתו, בעשרות מיליוני שקלים. בבקשה שהוגשה לאחרונה לבית המשפט נמסרו לראשונה פרטים שעשויים להצביע על העלות העתידית של שכר-טרחת המפרקים בתיק הסבוך הזה.

חבר מסר את הדברים במסגרת הליך שעניינו בקשה למינוי כונס נכסים נפרד לאחד הנכסים העיקריים בתיק הפירוק - זכויות של רוביקון בפרויקט מלון גלים גלים באשקלון, ששוויין נאמד במעל 35 מיליון שקל. קבוצת נושים הטוענים כי יש להם שיעבודים המקנים להם זכות קדימה בסדר הנשייה בקשר לנכס הזה, ביקשו מבית המשפט להחריגו מתיק הפירוק, כדי לממש את השיעבודים הנטענים. המפרק חבר התנגד לעמדתם של הנושים הללו, בשלל נימוקים. בשולי תגובתו לבקשה ציין המפרק טיעון נוסף לחיזוק עמדתו שנטען "מעבר לנדרש" - המאמצים שהשקיעו הוא ואנשי צוותו בתיק.

"כידוע לבית המשפט, תיק הפירוק של רוביקון הנו מן התיקים הסבוכים והמסועפים אשר הגיעו לפתחו של בית המשפט", ציין חבר. "אף מכלול תיקי הפירוק אשר נפתחו בקשר עם פירוקה של רוביקון (יותר מ-10 תיקים נוספים של חברות-בנות וקשורות - ג'מ'), והן מצבור הבקשות אשר הוגשו בקשר עם קבוצת החברות, יש בו כדי להצביע על האמור".

בהמשך ציין עו"ד חבר כי "ללא גיוס של כוח-אדם נוסף, אשר הצטרף אל צוותו הקבוע של הח"מ, באופן אשר מעמיד את הצוות העוסק בתיק על 11 עורכי דין ומתמחים, נכון למועד זה, לא ניתן לעמוד, לדידו של הח"מ, בסד זמנים סביר לניהול התיק... יובהר כי לבד מלימוד עסקי החברה, הדרוש לח"מ על-מנת להכריע בשאלות משפטיות ועובדתיות שכל מטרתן היא להשיא בסופו של יום את קופת הפירוק של החברה, הח"מ אמון גם על ניהולה השוטף של החברה, על כל המשתמע מכך".

בהמשך ציין חבר כי "סך שעות העבודה אשר הוקדשו לטיפול בתיק עד כה, בחלוף 3.5 חודשים בלבד, עומד על כ-2,900 שעות".

חבר מדגיש בשיחה עם "גלובס" כי לא הגיש לבית המשפט בקשה לקבלת שכר-טרחה, וגם ככל שיגיש כזו - דבר שאינו צופה שיקרה בקרוב - לא בטוח שהוא יבסס את הבקשה דווקא על שעות החיוב בתיק, ולא על בסיס אחר כמו הצלחתו, ככל שתהיה כזו, בהשגת החזר לנושים.

לדבריו, "ציינו את הדברים כדי להביא בפני בית המשפט את היקף התיק הזה. בקשה לשכר-טרחה - זה עוד רחוק".

צרו איתנו קשר *5988