"חקלאים כמסיגי גבול? זה הספר הלבן של ממשלת נתניהו"

החקלאים זועמים על הכוונה לתת לותמ"ל סמכויות לקחת קרקע חקלאית בהליך מזורז ולהשית קנס ואף מאסר על חקלאי שלא יפנה את הקרקע

הפגנת חקלאים מול הכנסת. "אפילו בזמן הטורקים לא פגעו בחקלאים" / צילום: יח"צ
הפגנת חקלאים מול הכנסת. "אפילו בזמן הטורקים לא פגעו בחקלאים" / צילום: יח"צ

ביום שלישי הקרוב חוזרת הצעת חוק הותמ"ל (הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור) לוועדת הפנים של הכנסת. לאחר החלת דין הרציפות מהכנסת הקודמת, עתידה הוועדה לדון בחלק הקנייני של הצעת החוק, שלא עלה לאישור יחד עם שאר חלקי החוק בימי הממשלה הקודמת.

נזכיר כי הוותמ"ל כבר הוקמה ופועלת, ואף מהווה גורם משמעותי מבחינת האוצר ומינהל התכנון להאצת אישור תוכניות למגורים, ורק בשבוע אישרה בנייתן של כ-1,600 דירות חדשות בגן יבנה. החלק הרלוונטי בחוק שהיה נחוץ להקמת הוועדה המיוחדת עבר את מסלול החקיקה למרות התנגדויות של ארגוני סביבה ותכנון.

עם זאת, חלק אחר של הצעת החוק, החלק הקנייני שמאפשר למדינה להקים מנגנון דמוי הפקעה המכונה מנגנון "נטילה" לא עלה בסופו של דבר לאישור - ויעלה עתה. אותו מנגנון "נטילה" מציע לאפשר למדינה לקחת בהליך מזורז קרקע חקלאית כדי להכשיר מתחמים שאינם מיועדים היום למגורים למטרה זו ולקדם עליהם בניית שכונות מגורים בותמ"ל.

אחד מסעיפי הצעת החוק שמגדיר את מי שלא יפנה את הקרקע כסרבן פינוי וככזה שעלול לעמוד בפני עונשים חמורים ביניהם גם מאסר: "המחזיק בקרקע להשבה בניגוד להוראות צו שניתן לפי סעיף 34, דינו מאסר שנתיים או קנס", כך על פי הצעת החוק, "וקנס נוסף פי שניים מן הקנס האמור לחוק האמור לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר חלוף שבעה ימים ממועד הסילוק והפינוי, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט - ממועד פקיעתה או ביטולה של ההחלטה בדבר עיכוב ביצוע".

וכמו שהצעת החוק חוזרת לשולחן הכנסת, חוזרות גם ההתנגדויות וביתר שאת. "פרק ד' בחוק הותמ"ל שמגיש שר האוצר הוא חוק רע לערים, אבל מבחינת ההתיישבות הוא אסון", כך כותב יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית רמת נגב שמוליק ריפמן לשר האוצר משה כחלון, לשר הפנים אריה דרעי ולראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הדיון בחלקו הקנייני של הותמ"ל. "היחס להתיישבות והחקלאות בתקופת הטורקים היה סביר", ממשיך ריפמן במכתב, "גם האנגלים לא הרעו את מצבם. תקופת ממשלת נתניהו תיחרט כתקופה בה זכינו ליחס המשפיל והפוגעני ביותר ב-100 שנות ההתיישבות בישראל. ההצהרה שחקלאי ייחשב כמשיג גבול היא הספר הלבן של ממשלת נתניהו".

עוד כתב ריפמן במכתבו כי: "החוק מגדיר את החקלאים כמשיגי גבול. העונש הצפוי לחקלאי בגין אי השבת הקרקע החקלאית שהוא מעבד המוגדרת כמתחם לדיור, הוא שנתיים מאסר! שר האוצר מחוקק חוקים ומטיל את האחריות לביצוע על שר הפנים. אני קורא לכם למשוך את פרק ד' בהצעת החוק ולהסיר את האיום".

במקביל למכתב, העבירו גם במרכז המועצות האזוריות את התייחסותם הרשמית להצעת החוק, וגם שם לא חסכו במילים קשות כנגד הסעיף הקנייני ואף מאיימים לפנות לבג"ץ: "הצעת החוק טומנת בחובה פגיעה קשה ביותר בזכות הקניין החוקתית, ומבקשת לסלק מאות חוכרים כדין (חקלאים וחוכרים נוספים) מקרקע שהם מחזיקים בה כדין, ללא הליך משפטי ותוך הפיכתם ל"עבריינים" ממש..."

"לערוך בחינה מחודשת"

"המדובר בסעיפים בלתי חוקתיים, המנוגדים לעקרונות הקבועים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כמו גם בפסיקת העליון, לרבות לעניין ההגנה על החזקה בקרקע, ובמידה ויושלם הליך חקיקתם בכוונת מרכז המועצות האזוריות לעתור כנגדם לבית המשפט הגבוה לצדק. מרכז המועצות האזוריות סבור שיש לעצור את הליכי החקיקה בעניין, ולערוך בחינה מחודשת הן של הצורך בחקיקה לאור העבודות המקצועיות שנעשו בעניין, והן של הדרך והאופן בו נעשים הדברים, ובעיקר לעניין האפשרות לסלק חוכרים כדין, כאילו היו אחרוני הפולשים".

צרו איתנו קשר *5988