אושר: הקלות לחברות ישראליות הנסחרות בחו"ל ללא גרעין שליטה

ועדת החוקה אישרה שורת הקלות שמקדמת איילת שקד ■ בין הנהנות מההקלות המוצעות צפויות להיות גם חברות ההיי-טק הישראליות, הנסחרות בחו"ל ומתקשות לעיתים לעמוד בדרישות הדין הזר יחד עם דרישות חוק החברות הישראלי

בורסה / צילום: רויטרס
בורסה / צילום: רויטרס

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום (ד') תקנות המקלות על חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל שאין להן גרעין שליטה ונסחרות בבורסות הגדולות בארה"ב.

בין הנהנות מההקלות המוצעות צפויות להיות גם חברות ההיי-טק הישראליות הנסחרות בחו"ל ומתקשות לעיתים לעמוד בדרישות הדין הזר יחד עם דרישות חוק החברות הישראלי. התקנות יאפשרו לחברות אלה להתאים את עצמן לדין הזר בלבד.

בין ההקלות:

■ מוצע שחברה ישראלית שנסחרת בנאסד"ק או ב-NYSE, שאין בה בעל שליטה ועומדת בכללי הבורסה הזרה לגבי רוב דירקטורים עצמאיים, לא תהיה חייבת למנות דירקטורים חיצוניים. כתוצאה מכך לא יחולו גם המגבלות לגבי הגמול שניתן לשלם לדח"צים לפי חוק החברות. עם זאת, לא תבוטל החובה שלפחות אחת הדירקטורים תהיה אישה.

■ הקלות לגבי הרכב ועדת הביקורת וועדת התגמול - כך שההרכב יהיה לפי כללי הבורסות הזרות, הקובעים כי ועדת הביקורת וועדת התגמול מאוישות בדירקטורים עצמאיים בלבד. 

■ הגשת מסמכים באנגלית לרשם החברות - מוצע לאפשר לכלל החברות להגיש את מסמכי היסוד שלהן בשפה האנגלית לרשם החברות. כך למשל יוכלו חברות להגיש את התקנון שלהן בשפה האנגלית בצירוף של תרגום של התקנון המאושר בידי החברה (ולא תרגום נוטריוני). הצעה זו מהווה בשורה של ממש בעיקר לתעשיית הון הסיכון הישראלית ובחברות בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית אשר מתנהלות בשפה האנגלית, שכן תתאפשר סביבה רגולטורית התומכת בשפה האנגלית, תקל על השקעות בחברות הישראלית ותאפשר למשקיעים הזרים סביבת השקעה נוחה יותר.

■ הקלה בכינוס אסיפות כלליות לאישור תנאי כהונה והעסקה - העלות של כינוס אסיפה כללית בארה"ב גבוה משמעותית מהעלות של כינוס אסיפה בישראל. ההקלה תחול על כלל החברות.

■ מוצע כי תגמול לדירקטור או למנהל כללי שמתמנה בידי הדירקטוריון בתקופה שבין אסיפות שנתיות, לא יהיה טעון אישור במועד המינוי אלא באסיפה השנתית (או המיוחדת) הבאה, בתנאים אלה:
- תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
- תנאי הכהונה וההעסקה אושרו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון.
- תנאי הכהונה וההעסקה אינם עולים על אלה שניתנו לקודמו בתפקיד.

הקלה זו חשובה לחברות הנסחרות בחו"ל בשל העלות הגבוהה לכינוס אסיפות כלליות שם, אך מוצע לאפשר לכלל החברות ליהנות ממנה.

שרת המשפטים איילת שקד, שמקדמת את הצעת החוק, מסרה כי "ההגזמה בעודף הרגולציה בארץ מבטאת באופן הנכון ביותר את האמירה: יותר זה פחות. רגולציה וכללים נוקשים מהווים משקל עודף המרתיע משקיעים וחברות מהשוק הישראלי וגורם להפסד למשק הישראלי. התקנות שאושרו היום מקלות על הרגולציה המיותרת ובכך מסייעות לפיתוח הכלכלה הישראלית. הסרת קשיים ומכשולים בפני חברות מייצרת סביבת עבודה תומכת ויעילה. התקנות מהוות בשורה של ממש למסחר המקומי ושלב נוסף בגמילת הרגולציה שמדינת ישראל עוברת".

צרו איתנו קשר *5988