אלה יחסי הגומלין בין ניהול תיקי השקעות וניהול קרנות נאמנות

ההחזקה של קרנות נאמנות בתיקי ההשקעות המנוהלים גדלה כל העת, לנוכח כדאיותה ללקוחות, ויש שיגידו - בשל כדאיותה לחברות ניהול התיקים ■ על מספרי התעשייה ■   משקיעים בקרנות השקליות מפסידים

צבי סטפק / צילום: ישראל הדרי
צבי סטפק / צילום: ישראל הדרי

תעשיית ניהול תיקי ההשקעות ותעשיית הניהול של קרנות נאמנות קשורות זו בזו ומזינות זו את זו. מצד אחד, הצלחה של קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי בית השקעות מקרינה באופן חיובי גם על החברה לניהול תיקי השקעות של אותו בית, ומצד שני - חברת ניהול התיקים נוהגת לרכוש ללקוחותיה גם קרנות נאמנות "תוצרת בית", כחלק מתיק ההשקעות שלהם, או אף מרכיבה את כל תיק ההשקעות מקרנות הנאמנות שמנוהלות על פי רוב בידי חברה אחות של החברה לניהול תיקים.

לאחרונה פרסמה רשות ניירות ערך נתונים רבים על אודות תעשיית ניהול תיקי ההשקעות, ובכללם - גם נתוני החזקת קרנות נאמנות בתיקי השקעות.

מהנתונים ניתן להעריך כי בכל החברות לניהול תיקי השקעות בישראל מוחזקות קרנות נאמנות בשווי כולל של כ-38 מיליארד שקל. אין חלוקה בין קרנות אקטיביות מנוהלות לבין קרנות מחקות ולבין קרנות כספיות. אין גם חלוקה בין חברות שיש להן זיקה למוצר, לבין חברות לניהול תיקי השקעות שאין להן חברה לניהול קרנות נאמנות, (בעיקר חברות בנות של בנקים) שנעזרות בקרנות נאמנות.

38 מיליארד שקל מהווים כ-23.5% מסך הנכסים המנוהלים על ידי החברות לניהול תיקי השקעות (162 מיליארד שקל), כשהנחת העבודה היא שב-100 מיליארד השקל הנוספים המנוהלים עבור מוסדיים אין (כמעט) קרנות נאמנות. כך גם לגבי חברות בנות של בנקים לניהול תיקים, מכאן שהאחוז האפקטיבי של קרנות בתיקים הוא גבוה יותר. בהסתכלות ארוכת טווח ניתן לראות שהחזקת קרנות נאמנות בתיקי ההשקעות בהחלט גדלה לאורך זמן.

ניגוד אינטרסים? נהפוך הוא!

חשוב להבהיר, הלקוח של החברה לניהול תיקי השקעות אינו משלם לה דמי ניהול כלשהם בגין הקרנות המוחזקות בתיק ההשקעות שלו, אלא רק בגין ניירות הערך הספציפיים שהוא מחזיק, ואם זהו תיק שמורכב אך ורק מקרנות נאמנות - "תיק קרנות" - הוא אינו משלם כלל דמי ניהול לחברה לניהול תיקים. הלקוח נושא רק בעלות דמי הניהול של מנהל הקרן, בדיוק כאילו הוא עצמו רכש אותה באמצעות הבנק, ואין מצב לתשלום כפל עמלות.

המשמעות היא, שלמעשה, לקוח כזה מקבל בחינם את שירות ניהול התיק במישור של הקצאת נכסים בין הקרנות, הקצאה שעשויה להשתנות מעת לעת.

למרות כל אלה, יש לא מעט ביקורת על תופעת "תיקי קרנות נאמנות". הביקורת מתמקדת בכך שיש ניגוד אינטרסים בין טובת החברה לטובת הלקוח - זוהי טענה שמטופחת על ידי גורמים שונים, בכללם כאלה שאינם מנהלים קרנות נאמנות, והיא פשוט לא נכונה. לא רק שאין ניגוד אינטרסים, אלא שיש פה שותפות וזהות אינטרסים, שכן האינטרס של החברה לניהול תיקים הוא להשביח את ערך התיק של הלקוח, כך שיישאר מנוהל בחברה לאורך זמן. הביקורת הנוספת שאומרת 'מדוע אם כך החברה לניהול תיקים אינה רוכשת קרנות נאמנות של גופים אחרים?' לוקה באי-הבנה. לו החברה לניהול תיקים הייתה עושה זאת, הלקוח היה משלם כפל דמי ניהול: פעם אחת למנהל הקרן, ובפעם השנייה - דמי ניהול לחברה לניהול תיקי השקעות.

זאת ועוד, לחברה לניהול תיקים אין מידע בזמן אמת לגבי ההרכבים/חשיפות של קרנות מתחרות, וזה בהחלט עלול להקשות על ניהול התיקים ועל עמידה במדיניות ההשקעות שנקבעה על ידי הלקוח. מעבר לכך, צריך לזכור שלקוח שהגיע לבית השקעות מסוים עשה מן הסתם לפני כן "שופינג", קיבל המלצות, התרשם והחליט.

תיק גדול ללא קרנות - זול יותר ללקוח

ואכן, הנתונים של השנים האחרונות מצביעים על גידול במשקל נכסי הקרנות שמצויים בתיק הלקוחות, הן מתוך סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה לניהול תיקים והן על ידי החברה לניהול קרנות נאמנות.

רשות ני"ע מגדירה "תיק קרנות" כתיק השקעות שבו יותר מ-50% מהנכסים מושקעים בקרנות נאמנות. שיעור מספר תיקי הקרנות מתוך סך תיקי הלקוחות (שאינם מוסדיים) עלה בשנתיים האחרונות מ-31% ל-35%, ובמונחים של שווי הנכסים המנוהלים בהם מתוך סך השווי של הנכסים המנוהלים (שאינם מוסדיים), שיעור זה עלה מ-13% ל-17%.

בתיקים היותר קטנים שגודלם עד 0.5 מיליון שקל, התופעה של תיקי קרנות רווחת מאוד ועומדת על כ-50% מהסכומים שמנוהלים בתיקים אלה. שיעור זה הולך ויורד ככל שהתיקים גדלים, ומגיע ל-11% בתיקי השקעות ששווים יותר מ-5 מיליון שקל.

הסיבה ברורה: בעוד שבתעשיית קרנות הנאמנות דמי הניהול בכל אחת מן הקרנות הם בשיעור אחיד לכל בעלי היחידות, גדולים כקטנים, הרי שבניהול תיקים דמי הניהול הם בשיעור דיפרנציאלי, שהולך ויורד ככל שהתיק גדול יותר. לפיכך, עלות ניהול תיק גדול ללא קרנות זולה לרוב ללקוח בהשוואה לאותו תיק כשהוא מורכב מקרנות נאמנות.

היתרונות של תיק קרנות

מנקודת ראותו של הלקוח:

תיק קרנות נאמנות מעניק פיזור ניכר בדרך קלה, פשוטה ונוחה גם למעקב.

זוהי השקעה נזילה מאוד מבחינת יכולת הכניסה והיציאה ממנה.

תיק כזה מאפשר דחיית מס, שכן הקרן צוברת את כל רווחיה והכנסותיה מריבית ומדיבידנד "בפנים". זאת, בעוד שפעילות בניירות ערך ספציפיים מחויבת במס מיידי עם כל מימוש ברווח הון, או בעת קבלת ריבית/דיבידנד, ואין גם ביטחון מלא של ניצול הפסדי מס מול הכנסות מריבית ומדיבידנד.

הלקוח אינו משלם עמלת קנייה ומכירה, לא במישרין ולא בעקיפין, מכיוון שהקרן לא משלמת עמלות אלו, ומי שנושא בהן זה מנהל הקרן.

ללקוחות עם סכומי כסף קטנים לא תמיד יש מענה במערכת הבנקאית. סל מנוהל של קרנות נאמנות מספק להם מענה מקצועי והולם.

קרנות הנאמנות הן "חלון הראווה" של כל בית השקעות. תשואותיהן מתפרסמות, כאמור, מדי יום, הן מדורגות על ידי הבנקים, ומן הסתם כל בית השקעות מקדיש להן משאבי ניהול רבים, מהם נהנה הלקוח.

*** הכותב הוא בעלי בית ההשקעות מיטב דש ומשמש גם כיו"ר חברת מיטב דש קרנות נאמנות. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

תיקי השקעות
 תיקי השקעות

 

צרו איתנו קשר *5988