המבקר לנתניהו: להדק את המעקב אחר הרשות השנייה

מבקר המדינה מגלה, כפי שנחשף בעבר ב"גלובס", כי הרשות השנייה התנהלה במשך שנים ללא תקציב מאושר, בזבזה כספים על כיבוד והשכרת משרדים בת"א וכבר למעלה מ-3 שנים לא איישה את משרת המנכ"ל באופן קבוע

אוה מדז'יבוז' / צילום: ענבל מרמרי, באדיבות הרשות השנייה
אוה מדז'יבוז' / צילום: ענבל מרמרי, באדיבות הרשות השנייה

על פי דוח מבקר המדינה, הרשות השנייה התנהלה במשך שנים ללא תקציב מאושר, עם מחסור בחברי המועצה הציבורית, שגם נוטים להיעדר מהישיבות, ועם ממלא מקום במקום מנכ"ל קבוע. במשך חודשים ארוכים לא היה לרשות מבקר פנימי, לאחר שזה פוטר על ידי המנכ"ל לשעבר, שי באב"ד.

כך קובע מבקר המדינה, יוסף שפירא, שאף קורא ליו"ר הרשות השנייה, אוה מדז'יבוז', לבצע "תיקון ממשי" בליקויים. מהמלצות הביקורת עולה עוד, כי המבקר קורא למשרד התקשורת ולשר העובד בראשו, ראש הממשלה בנימין נתניהו , להדק את המעקב שלו אחר הנעשה בגוף הרגולטורי.

המבקר ביצע בדיקה מעמיקה של השינוי הארגוני ברשות השנייה ואיוש משרות בכירות, בין היתר בלשכת המנכ"ל, בלשכה המשפטית, באגף משאבי אנוש ובמועצת הרשות. המבקר קובע כי הרשות השנייה "חוטאת להגשמת תכלית החקיקה בדבר מעמדה של ירושלים", שכן את עיקר ישיבותיה היא עושה במקומות חכורים בתל-אביב - כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס" בחודש אפריל 2015 ובחודש דצמבר 2013.

המועצה הנוכחית קיימה עד לאפריל 2015 רק שתי ישיבות בירושלים ו-10 בתל-אביב רבתי. המועצה שקדמה לה נפגשה 18 פעמים - רק פעם אחת הייתה בבירה. למעשה, בין פברואר 2010 לאוקטובר 2015, שילמה הרשות 672 אלף שקל לצורך שכירת המקומות ועבור כיבוד לישיבות בתל-אביב. אם לא די בזאת, "אף על פי שיש ליו"ר המועצה לשכה בירושלים", כותב המבקר, "בין נובמבר 2014 לאוקטובר 2015, היא קיימה חלק ניכר מפגישותיה מחוץ לירושלים. ההוצאות בגין פגישות אלו הסתכמו ב-11 אלף שקל - כ-60% מתקרת הוצאות האירוח להן זכאית היו"ר מתוקף תפקידה".

בין הליקויים העיקריים שמצא המבקר הוא במיעוט הנוכחות של חברי המועצה בישיבות - בשנים 2013-2015 כ-45% מחברי המועצה הקודמת וכ-20% מחברי המועצה הנוכחית נעדרו ביותר ממחצית מישיבות המועצה. משרד המבקר העיר ליו"ר המועצה כי מועדי הישיבות נקבעים באופן לא צפוי והחומרים לא מוגשים למועצה מספיק זמן מראש.

שנים של ליקויים

מהדוח עולה כי הליקויים מלווים במשך שנים את עבודת הגוף המפקח על הערוצים 2 ו-10 ותחנות הרדיו האזוריות. כיום יש רק 12 חברים, במקום 15 כפי שדורש החוק, ובמשך שנים הגוף המפקח גם תפקד ללא תקציב. המבקר המליץ כי היו"ר מדז'יבוז' תפעל לעידוד חברי המועצה להשתתף בדיונים.

על פי הדוח, כפי שגם פורסם ב"גלובס" בינואר 2014 ובאפריל 2015, בשנים 2012-2014 פעלה הרשות בלא שתקציבה אושר על ידי שר האוצר, והדוחות בין השנים 2011 ל-2013 אושרו במועצה רק בסוף 2014 - בניגוד לכללי המינהל התקין. יש לציין כי מדובר בתקופה שקדמה למועצה זו.

המבקר מציין ליקויים באישור דוחות הרשות השנתיים והפרוטוקולים ומותח ביקורת קשה על איוש המשרות הבכירות בארגון. כך, ב-3 השנים האחרונות לא אוישה משרת המנכ"ל באופן קבוע, וגם כעת, זה 10 חודשים מאוישת המשרה בידי ממלא מקום, ניר שוויקי. על נושא זה נכתב ב"גלובס" בחודש פברואר האחרון.

במשך שנה וחצי, מאוגוסט 2014 ועד לפברואר 2016, לא התקיימה ברשות ביקורת פנימית כלל. המבקר קובע כי מדובר במשך זמן לא סביר. כפי שפורסם ב"גלובס" בספטמבר 2014, המבקר מותח ביקורת על ההתקשרות של הרשות עם משרד יחסי הציבור בן חורין-אלכסנדרוביץ', שביקש לאחרונה לסיים את ההתקשרות עם הרשות. על פי הדוח, בפרוטוקולים שקדמו להתקשרות עם המשרד, באפריל 2014, לא צוינה מידת ההיכרות המוקדמת של ראשי הרשות ובהם המנכ"ל דאז, שי באב"ד, עם המשרד.

דוח הביקורת ממשיך ואומר כי למרות שמתחילת 2015, בתקופתה של היו"ר הנוכחית אוה מדז'יבוז' לא נכח עוד נציג של המשרד ברשות, המשיכה הרשות לשלם לבן חורין-אלכסנדרוביץ', אחד המשרדים הבכירים בשוק הייעוץ התקשורתי, בעבור שירותים הכוללים נציג במשרדיה, שעלותם נאמדת בכ-7,000 שקל לחודש. נציגתו של המשרד עברה לבניין סמוך, ועל פי תגובת המשרד והרשות למבקר המדינה, אין קשר בין הנוכחות הפיזית במשרדים לבין העבודה המאומצת שהושקעה בלקוח ואשר עלתה משמעותית על הדרישות שהוצבו במכרז.

המשרד החיצוני, כותב המבקר, נבחר בזמן שדוברת הרשות הייתה בחופשת לידה ומששבה גילתה שתחומי עבודתה השתנו ונשללו ממנה כל סמכויותיה בעוד היא נשארה בתפקידה. המבקר כותב כי התהליך היווה "חשש לפגיעה בזכויותיה המוגנות. עם חזרתה של הדוברת מחופשת הלידה היה על ההנהלה ומועצת הרשות לפעול לשילובה בעבודה באופן שלא יפגע בזכויותיה".

מהרשות השנייה נמסר בתגובה לנאמר בדוח המבקר: "רובן המכריע של הערות המבקר מתייחס לתקופת כהונתה ‏של הנהלת ומועצת הרשות ‏הקודמת. עם תחילת כהונתה של מועצת הרשות הנוכחית, בסוף שנת 2014, הובילה ‏המועצה בשיתוף הנהלת הרשות שינויים רוחביים אשר נתנו מענה או שיפרו באופן ניכר ‏את מרבית הנושאים שעלו ‏בדוח, לרבות אישור דוחות ופרוטוקולים ‏ופרסומם באתר הרשות, איוש מרבית משרות ובכללן מבקר הרשות, קיום ‏ישיבות ‏בירושלים ויציאה למכרז פתוח למתן שירותי יחסי ציבור.‏

"ראוי לציין כי השיפור שהובילה מועצת הרשות המכהנת בא לידי ביטוי גם בדוח עצמו.‏ עוד ראוי לציין כי בחלק לא ‏מבוטל מהנושאים שנבדקו, מדובר הלכה למעשה בתחומי ‏אחריות של משרדי הממשלה ‏ולא בתחומי אחריותה של הרשות השנייה.

‏"הרשות השנייה רואה חשיבות רבה בפעילות בהתאם לכללי מינהל תקין ותמשיך לפעול ‏בשקיפות ומקצועיות כפי שצוין בדוח המבקר כאמור. בכוונתה ללמוד את הערות ‏המבקר ולהטמיען ככל שיידרש, כחלק בלתי נפרד מתוכנית ‏העבודה לשנים 2016-2017‏".

צרו איתנו קשר *5988