מסתמן: מוטי בן-משה ירכוש את אלון רבוע כחול

אמש הוגש הסדר חוב מתוקן לביהמ"ש ■ בן-משה ירכוש את מניות השליטה באלון רבוע כחול תמורת 115 מיליון שקל ויתחייב להזרים לחברה עד 900 מיליון שקל

מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי

חברת אלון רבוע כחול  הגישה הלילה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור הסדר חוב מתוקן שגיבשו נושי החברה עם איש העסקים מוטי בן-משה, ושלראשונה אינו מותנה ברכישת רשת מגה על-ידו. 

במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט להורות על כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב של החברה לאישור ההסדר, כאשר לאחריה תתכנס אסיפת נושים, שגם היא תידרש לאשר את ההסדר.

נכון להיום עומד החוב של אלון רבוע כחול למחזיקי האג"ח על 381 מיליון שקל, כאשר לבנקים חייבת החברה עוד 516 מיליון שקל (חובות ישירים וחובות נערבים), וזאת בשעה שבקופתה כ-53 מיליון שקל בלבד.

בנוסף לכך, לאלון רבוע כחול יש חובות נוספים של 51 מיליון שקל לחברה-הבת רבוע כחול נדל"ן, חובות של 66 מיליון שקל למחזיקי תווי הקנייה שהנפיקה בעבר ועוד חובות של כ-10 מיליון שקל לנושים אחרים (בסך-הכול כ-1.03 מיליארד שקל). 

בנוסף, נאמני רשת מגה קמעונאות טוענים כי אלון רבוע כחול חייבת למגה סכום של 117 מיליון שקל בגין התחייבותה להשתתף בהסדר החוב של הרשת מהקיץ שעבר, סכום נוסף של 117 מיליון שקל בגין דיבידנד שחולק שלא כדין וכן סכומים נוספים בגין ערבות עובדים, התחייבות להנפקת אופציות לספקי הרשת ועוד.

במסגרת ההסדר המתוקן ירכוש בן-משה מבעלת השליטה, קבוצת אלון, את חובות אלון רבוע כחול כלפיה (בהיקף של כ-170 מיליון שקל) תמורת סכום של 115 מיליון שקל, ויתחייב להזרים לאלון רבוע כחול סכומים של עד 900 מיליון שקל לחיזוק הונה העצמי ולתשלום חובותיה. 

עם זאת, בניגוד להסדר הקודם, הרי שהפעם כולל ההסדר תנאי מתלה לפיו בית המשפט ישאר להעביר לבן-משה את מלוא מניותיה של אלון רבוע כחול, כך שהחברה תהפוך לאחר השלמת ההסדר לפרטית.

עבור בעלת השליטה, קבוצת אלון, מדובר בשינוי הגדרות, לפיהן היא תקבל את התשלום מבן-משה עבור חובות אלון רבוע כחול כלפיה, ולא עבור מניות השליטה שיתבטלו. מנגד, עבור מניות המיעוט בחברה, שהחזיקו נכון לאתמול (ג') במניות בשווי שוק של 22.2 מיליון שקל (נכון לשער הסגירה אתמול), מדובר במחיקה של מלוא השקעתם, וזאת על בסיס הגישה לפיה החברה נמצאת במצב של חדלות פירעון מעשית.

בבקשה להסדר מציינת אלון רבוע כחול כי קיים להערכתה סיכוי גבוה לתמיכת הנושים הפיננסיים בו, וזאת משום שהוא הוגש כאמור לאחר משא-ומתן עמם. במסגרת ההסדר יושוו התנאים של כלל הנושים הפיננסיים, וייקבעו לוחות סילוקין חדשים וזהים לכלל החובות.

מיד לאחר השלמת ההסדר, בן-משה יזרים 300 מיליון שקל לחברה, וסכום זה ישמש לפירעון חובות לנושים (הן הפיננסיים והן הנערבים). 300 מיליון שקל נוספים יוזרמו על-ידו לאחר מועד ההשלמה ולפי צורכי החברה, כאשר יתרת הסכום תוזרם במהלך השנה השלישית להשלמת ההסדר.

לאחר הפירעון האמור במועד ההשלמה, תיפרע יתרת החוב הכולל ב-4 תשלומים שנתיים. התשלום הראשון בסך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי והחובות הנערבים (כ-152 מיליון שקל) ישולם בתום שנה ממועד השלמת ההסדר, ותשלומים זהים ישולמו בתום שנתיים ובתום 3 שנים ממועד ההשלמה. יתרת הסכום, בהיקף של כ-273 מיליון שקל, תשולם בתום השנה הרביעית למועד ההשלמה.

החובות השונים יישאו ריבית שנתית על 6% שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, אולם יהיו זכאים גם לפירעון מוקדם בתום שנה ממועד ההשלמה ובתוספת של 2.5%.

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא המחלוקות בין אלון רבוע כחול ובן-משה לבין נאמני רשת מגה. לפי ההסדר, אלון רבוע כחול תהיה רשאית להגיע להסכמות עם נאמני מגה בקשר לטענות ההדדיות ביניהן, ואף תהיה רשאית להשקיע עד 200 מיליון שקל ברכישה מחודשת של מגה או חלקים מפעילותה.

עם זאת, במקרה שהסכמות אלה לא יושגו, נאמני מגה צפויים להגיש את התנגדותם להעברת התשלום הראשון לנושים, עד לבירור והכרעה בנוגע לטענות ההדדיות. מהלך כזה אינו צפוי לעצור את העברת הבעלות על אלון רבוע כחול לידי בן-משה, אולם הוא עשוי לעכב את העברת התשלום הראשון לנושי החברה. 

עיקרי הסדר החוב באלון רבוע כחול

■ בן-משה ישלם לקבוצת אלון 115 מיליון שקל, תמורת הלוואות בעלים בהיקף של 170 מיליון שקל שהעניקה לאלון רבוע כחול. 

■ בן-משה יזרים ב-3 מנות עד 900 מיליון שקל לקופת אלון רבוע כחול, שישמשו לפירעון חובות לנושים בהיקף כ-1 מיליארד שקל. 

■ 300 מיליון שקל מסך החובות לנושים ייפרעו בעת השלמת ההסדר, בעוד שיתרת החוב תיפרס על פני 4 שנים. 

■ יושוו התנאים של כל החובות הפיננסיים בהיקף של כ-900 מיליון שקל, והם יישאו ריבית שנתית של 6% צמודה למדד. 

■ בן-משה יהפוך לבעלים יחיד של אלון רבוע כחול, ובעלי המניות יאבדו את מלוא השקעתם בה. 

קבוצת אלון
 קבוצת אלון

צרו איתנו קשר *5988