הוסר המכשול למכירת מניות אפריקה באפי פיתוח ללבייב

רשות ניירות ערך בקפריסין אישרה המכירה תמורת 550 מיליון שקל ■ חברה בת נוספת, אפריקה נכסים, חתמה על הסכם למכירת 18 בנייני דירות בברלין, תמורת 125.5 מיליון אירו

לב לבייב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

לב לבייב, בעל השליטה בקבוצת אפריקה ישראל, מתקרב צעד נוסף לקראת השלמת רכישתן של 65% ממניות החברה הבת אפי פיתוח, הפועלת ברוסיה. ביום שישי אישרה רשות ניירות ערך בקפריסין כי לבייב רשאי לרכוש את גרעין השליטה באפי פיתוח, גם מבלי לפרסם הצעת רכש בתנאים זהים לכלל בעלי המניות בחברה, וזאת מאחר שלא מתקיימת בה העברת שליטה.

בעקבות קבלת האישור מרשות ני"ע בקפריסין, התקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת מכירת מניות אפריקה  באפי פיתוח ללבייב, בתמורה ל-550 מיליון שקל. באפריקה ישראל ציינו היום כי השלמת העסקה תתרחש במהלך 36 הימים הקרובים, וכי אין תנאים נוספים שמונעים את השלמתה.

אפי פיתוח היא חברה קפריסאית שמחזיקה בחברות בנות ברוסיה, כך שהיא כפופה לחוק הקפריסאי, שקובע בין השאר כי כאשר נמכרת שליטה בחברה ציבורית, נדרש הרוכש להגיש הצעה באותו המחיר גם לבעלי מניות המיעוט. עם זאת, מאחר שלבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, הוא שרכש ממנה את אפי פיתוח, קבעה רשות ני"ע המקומית כי בפועל השליטה באפי פיתוח לא השתנתה, ולכן היא הוחרגה מיישום הוראת החוק.

מכירת אפי פיתוח ללבייב היא השלב הראשון במסגרת הסדר החוב שאותו מקדמת אפריקה ישראל עם נושיה הפיננסיים, הלא הם מחזיקי איגרות החוב משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח), שלהם חייבת החברה כ-3.29 מיליארד שקל. השלמת מכירת אפי פיתוח ללבייב והעברת הכסף לידי המחזיקים תקטין את מצבת החוב לכ-2.74 מיליארד שקל, אולם מול חוב זה תציג החברה נכסים (ללא ההחזקה באפי פיתוח) בשווי של כ-2 מיליארד שקל בלבד, ולכן היא מחפשת להשיג את הסכמת הנושים להמרה של כ-1 מיליארד שקל מהחוב למניות, כדי לאפשר את המשך קיומה כחברה עצמאית.

המו"מ להסדר החוב השני במספר באפריקה ישראל החל לפני מספר חודשים, בעקבות לחץ כבד שהפעיל הבנק הממשלתי הרוסי VTB על אפי פיתוח, זרוע הפעילות של הקבוצה ברוסיה. לחץ זה כלל בעיקר איום להעמיד לפירעון מיידי שתי הלוואות שהעניק הבנק לאפי פיתוח, בהיקף כולל של 619 מיליון דולר, בשל הידרדרות במצבה של החברה.

בעקבות האיום הסכימה אפי פיתוח להעביר לידי הבנק הרוסי שלושה מנכסיה המרכזיים במוסקבה (קניון אפימול, בניין המשרדים אוזרקובסקיה III ומלון אקווה מארין) - הרשומים בספרים לפי שווי של 877 מיליון דולר - תמורת מחיקת החוב, בעסקת החלפה. במקביל, ניהל לבייב מגעים עם הבנק להעמדת ערבות אישית לאחת משתי ההלוואות, בהיקף של 191 מיליון דולר, תמורת תקופת שקט של עשרה חודשים, שבמהלכם תפעל אפי פיתוח למכירת בניין המשרדים אוזרקובסקיה III.

לאור הלחץ שהפעיל הבנק הרוסי, הסכימו הצדדים כי במקום הזרמת ההון, ירכוש לבייב כבר עתה את חלקה של אפריקה באפי פיתוח תמורת 550 מיליון שקל, בצעד שיאפשר הן פירעון חלק מהחוב למחזיקי האג"ח והן הפחתת חוסר הוודאות שלהם בנוגע לעתידו של נכס זה.

הסכם בברלין וזכייה במכרז

בתוך כך, דיווחה היום אפריקה נכסים, חברה בת אחרת של אפריקה ישראל, כי חתמה על הסכם למכירת 18 בנייני דירות בעיר ברלין, בתמורה לסכום של 125.5 מיליון אירו (כ-535 מיליון שקל). זאת, בהמשך למכתב כוונות בנושא, שעל חתימתו דיווחה החברה בחודש שעבר.

עוד ציינה אפריקה נכסים, כי בנוגע לשלושה נכסים (מתוך ה-18 שכלולים בעסקה), שמחירם נקבע על 5.3 מיליון אירו, קיימת לרשות המקומית זכות קדימה לרכישתם במחיר זהה למחיר שנקבע להם במסגרת העסקה, ולפיכך נקבע לגביהם תנאי מוקדם של ויתור מטעם הרשות המקומית על זכות זו.

השלמת מכירת 18 הנכסים בעסקה כפופה לתנאים מוקדמים, כגון אישורי רשויות מקומיות, הסרת שעבודים, שחרור מהתחייבויות לגורמים פיננסיים וכדומה. המועד האחרון להתקיימות התנאים ביחס לכלל הנכסים נקבע לעוד תשעה חודשים, בעוד שלהשלמת מכירת שלושת הנכסים החריגים הוענקו שלושה חודשים נוספים.

במקביל, דיווחה אפריקה נכסים גם כי זכתה במכרז B.O.T של ממשלת ישראל, להקמה ותפעול למשך 22 שנה של מתחם קריית הממשלה המחוזית בירושלים. המתחם החדש יכלול מבנה משרדים, שטחי מסחר וחניון, וירכז את חלק הארי של משרדי הממשלה הפזורים כיום ברחבי העיר. תמורת הקמתו והפעלתו תהיה אפריקה נכסים זכאית לתשלום קבוע (צמוד למדד המחירים לצרכן) של 33 מיליון שקל, וכן למענק הקמה של 25 מיליון שקל.

אפריקה נכסים נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל, וכ-56% ממניותיה מוחזקות בידי בעלת השליטה, אפריקה ישראל. באפריקה נכסים ציינו כי עם החתימה על ההסכם הפקידה הרוכשת לטובתה פיקדון קשיח של 5 מיליון אירו, בעוד שיתרת התמורה תשולם לה במועד השלמת העסקה.

צרו איתנו קשר *5988