נבדקים היחסים בין אורתם סהר לחברה העירונית מרכז הירידים

סבך נדיר בעיריית ת"א: הביקורת הפנימית של העירייה בודקת את התנהלות החברה שהמבקרת הנוכחית, אורית שבתאי-פרנק, היתה חברה בדירקטוריון שלה ■ מרכז הירידים: הדירקטוריון החליט ■ העירייה ומשרד הפנים: יש הסדר מניח את הדעת למניעת ניגוד עניינים

ביתן 2 במרכז הירידים/ צילום: איל יצהר
ביתן 2 במרכז הירידים/ צילום: איל יצהר

"המצב מוזר ביותר, כי הביקורת הפנימית בעיריית תל אביב מקיימת עכשיו בדיקה מיוחדת על היחסים בין חברת הנדל"ן הקורסת אורתם סהר לבין החברה העירונית מרכז הירידים, כולל ההנהלה והדירקטוריון של החברה. לא זכור לי סבך כזה כמו המצב שנוצר בגלל התמוטטות אורתם סהר" - כך אומר ל"גלובס" פקיד ותיק ובכיר בעיריית תל אביב.

"מבקרת העירייה הנוכחית, אורית שבתאי-פרנק, הייתה דירקטורית במרכז הירידים, וזאת מול דו"ח חריף של המבקרת הקודמת חיה הורוביץ על ההימנעות מלתבוע את אורתם סהר בסכומי עתק בגלל איחור גדול. לא ברור מה שווה הביקורת המיוחדת שנערכת עכשיו על מערכת היחסים בין אורתם סהר לבין מרכז הירידים, ואם בכלל ניתן יהיה לקבל פיצוי כלשהו מהחברה הקורסת".

אורתם סהר זכתה ב-2011 במכרז לבניית ביתן 2 במרכז הירידים, הביתן הגדול ביותר במתחם. הבנייה החלה באוגוסט ונקבע כי תסתיים תוך 26 חודשים, דהיינו באוקטובר 2013. הביתן נפתח לציבור בינואר 2015 עוד לפני שהושלמו העבודות.

הדו"ח האחרון שמסרה מבקרת העירייה הקודמת חיה הורוביץ לשנת 2015 מאמת את הפרסומים ב"גלובס" על הטיפול בפרויקט ביתן 2. על פי הדו"ח, המנכ"לית הקודמת של מרכז הירידים, מירית בכר, שהתפטרה לפני חודשים אחדים, הודיעה לאורתם סהר כי האיחור והפרות נוספות של ההסכם מזכים את מרכז הירידים בפיצוי כספי, אולם בסופו של דבר לא הוגשה תביעה משפטית. לפי דוח הביקורת, ניתן היה לתבוע 35 מיליון שקל או 140 מיליון שקל, תלוי בהגדרת זמן האיחור.

על עניין האיחור אמרה אורתם סהר כי היא עמדה בזמנים, לאור תוספות ושינויים שהוכתבו על ידי מרכז הירידים, וכי היו אילוצי כוח עליון, כמו מבצע צוק איתן ועלייה בלתי צפויה במי התהום במתחם שבו הוקם ביתן 2.

המבקרת הקודמת הורוביץ העירה בנובמבר 2015 להנהלת מרכז הירידים על הימנעותה מתביעה, והחברה השיבה, כי מאחר שטרם הסתיימה השלמת הפרויקט, "הנזק עדיין לא התגבש במלואו כך שספק רב אם ניתן להגיש תביעה כבר כעת. לפיכך, השאלה אם להגיש תביעה עודנה מוקדמת". המבקרת קיבלה הבטחה ממרכז הירידים כי היא "מתעדת באופן שוטף ומלא את הליקויים מצד הקבלן ותשקול באם לפתוח בהליכים משפטיים בעתיד".

לקראת סיום הביקורת טענה הנהלת מרכז הירידים: "ההחלטה שלא לתבוע את הקבלן לא התקבלה על ידי הנהלת החברה אלא על ידי דירקטוריון החברה. לאורך כל הדרך, הדירקטוריון היה מעורב בעבודות המתבצעות והדברים עלו בישיבות הדירקטוריון השונות ואף בישיבת דירקטוריון שלא מן המניין שכונסה במיוחד כדי לדון בנושא האפשרות להגיש תביעה".

על כך אמרה המבקרת הקודמת הורוביץ בדו"ח: "אפשרות תביעת הקבלן הועלתה לדיון בדירקטוריון החברה רק בתאריך 5 בינואר 2016 (בחלוף כשנה מפתיחת הביתן), וזאת לאור ממצאי הביקורת".

המנכ"לית הקודמת מירית בכר לא הגיבה לפניית "גלובס".

"הגשת תביעה לא תועיל"

לאור העובדה שפרשת האיחור בבניית ביתן 2 נותרה במחלוקת, הוחלט בביקורת הפנימית של עיריית ת"א לקיים חקירה מיוחדת בעניין זה, שנמצאת בשלבי סיום. ממצאי הביקורת המיוחדת אמורים להימסר לראש העיר רון חולדאי לקראת אמצע 2017 וכעבור חודשיים למועצת העיר.

קריסת אורתם סהר עם חובות של כמיליארד שקל, והליכי הטיפול בחובות, מעוררים שאלה של דחיפות הצורך בקבלת ההחלטות במרכז הירידים ובעיריית ת"א בנוגע לתביעה אפשרית נגד החברה וסיכויי תביעה כזו - ושאלה זו תלויה בממצאי הביקורת הפנימית הנערכת במרכז הירידים.

ממרכז הירידים נמסר: "ההחלטה שלא לתבוע את הקבלן התקבלה על ידי דירקטוריון מרכז הירידים לאחר דיונים מפורטים בנושא. הדירקטוריון למד באופן מעמיק את הסוגיות הרלוונטיות, לרבות כלל הטענות כנגד הקבלן ומנגד טענות ודרישות שהועלו מצד הקבלן, והחליט כי הגשת תביעה נגד הקבלן לא תועיל למרכז הירידים.

"באשר לעיתוי קבלת ההחלטה, הביתן נפתח באמצע 2015 והעבודות הושלמו לקראת סוף 2015. החלטת הדירקטוריון התקבלה בסמוך לאחר מכן, בינואר 2016. הטענה כאילו הדירקטוריון נדרש לנושא רק לאחר התייחסות של מבקרת העירייה אינה נכונה.

"הדירקטוריון היה מעודכן לאורך הפרויקט ועוד לפני שמבקרת העירייה העבירה התייחסות לנושא, הדירקטוריון קיבל את עמדת מנכ"לית מרכז הירידים דאז, לפיה בסיום ההתחשבנות הדירקטוריון יקבל סקירה של טענות שני הצדדים ויחליט אם להגיש תביעה.

"החלטה זו תואמת את המקובל בפרויקטים מסוג זה, שכן דיון בהגשת תביעה נגד הקבלן בעיצומן של העבודות עלול להביא לעיכוב בעבודות".

מעיריית תל אביב נמסר: "ההחלטה על אי הגשת תביעה נגד חברת אורתם סהר התקבלה על ידי הפורום המתאים בחברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל על סמך חוות דעת מקצועיות. בנושא פרויקט ביתן 2, אין כל עיכוב בביקורת הפנימית המתנהלת כסדרה וללא כל דיחוי".

הדירקטורית הפכה למבקרת העירייה

לפרשה יש פן נוסף ומיוחד במינו. מבקרת העירייה הנוכחית היא אורית שבתאי-פרנק, שכיהנה בשורה של תפקידים בכירים בעיריית תל אביב עד מינויה למבקרת העירייה באוגוסט 2016, במקום המבקרת הקודמת חיה הורוביץ שפרשה לגמלאות. שבתאי-פרנק היתה דירקטורית במרכז הירידים בעת שנבנה ביתן 2 והתעוררה שאלת הפיצוי בגין האיחור של אורתם סהר.

נוצר מצב בעייתי: לאור החלטה של המבקרת הקודמת הורוביץ, אנשי הביקורת, הכפופים למבקרת הפנים החדשה, בודקים את היחס לאורתם סהר, כולל תפקוד הדירקטוריון בו היתה חברה המבקרת הנוכחית.

בעקבות סדרה של פרסומים ב"גלובס", פנו התנועה למען איכות השלטון ואיגוד מבקרי הרשויות המקומיות לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ועתרו נגד מינויה של שבתאי-פרנק לתפקיד מבקרת עיריית ת"א.

העותרים טענו כי ועדת המכרזים של העירייה וראש העיר רון חולדאי מינו את שבתאי-פרנק למרות שהיא איננה עומדת בתנאי הסף ונפלו פגמים בהליך המינוי. בנוסף הם טענו, כי היא במצב של ניגוד עניינים חריף מול כל הגופים בעירייה בהם כיהנה בתפקידים בכירים. בעתירה מודגשת העובדה, ששבתאי-פרנק היתה דירקטורית במרכז הירידים, בתקופה ובנסיבות הנבדקים כרגע על ידי אנשי הביקורת הכפופים לה.

חולדאי, שבתאי-פרנק ועיריית ת"א, המיוצגים על ידי עו"ד נחום פינברג, טוענים כי לא הייתה שום מניעה משפטית למנות את שבתאי-פרנק לתפקיד, ההליך כולו נעשה כדין ובפיקוח משפטי, וכי הסדר מניעת ניגוד עניינים פותר כל טענה מסוג זה.

מושמעת גם טענה נגד איגוד מבקרי הרשויות המקומיות, כאילו בעתירתם יש יסוד של התנהגות גילדה, שפועלת כדי שרק חבריה ישתתפו במכרזים, ומצוין כי מבקרת עיריית ירושלים, מלכה דרור, שהיתה נציגת משרד הפנים במכרז בו זכתה שבתאי-פרנק בתפקיד, היא חברה באיגוד מבקרי הרשויות המקומיות.

עיריית תל אביב מסרה בתגובה: "מבקרת העירייה, הגב' אורית שבתאי-פרנק, מנועה מלעסוק בענייני חברת מרכז הירידים בשנה הקרובה, על פי הסדר ניגוד עניינים".

משרד הפנים, בעמדה שהעביר השבוע לבית הדין לעבודה, תומך בעמדת עיריית ת"א בוויכוח על כישוריה של שבתאי-פרנק ותנאי הסף לתפקיד. לעניין החשש לניגוד עניינים אומר משרד הפנים, כי "העירייה הציגה הסדר מניח את הדעת".

התנועה לאיכות השלטון אומרת בתגובה: "משרד הפנים התעלם מהעובדה שמבקרת הפנים של אחת העיריות הגדולות במדינה, מי שאמורה להיות סמל ומופת להתנהלות תקינה של המינהל, מונתה כשתנאי הכשירות שלה אינם תואמים את תנאי הכשירות שמשרד הפנים קבע בעצמו בעבר.

"מצער שמשרד הפנים נותן יד לזילות העבודה החשובה של מבקרי הפנים ותומך במינוי מי שברור שלא יכולה לשמש כמבקרת בלתי תלויה נוכח ניגודי העניינים שבהם היא נתונה. הדבר מצער במיוחד כעת, לנוכח דו"ח הביקורת שמתייחס לכשלי הדירקטוריון במרכז הירידים שהגב' שבתאי-פרנק הייתה חברה בו, וכשהובהר שמתוכננת ביקורת ממוקדת בדירקטוריון".

צרו איתנו קשר *5988