חוק הספאם: אושרה חלקית בקשה להכרה בייצוגית נגד סלקום

בתביעה נטען, בין היתר, כי מנויי סלקום שביקשו להסיר את שמם מרשימת תפוצה לקבלת הודעות ספאם אולצו להתקשר למענה טלפוני, ואם לא די בכך, בעת ההמתנה לנציג נכפה על המטלפנים להאזין לפרסומת – ורק כך יכלו להסיר את שמם מהרשימה

אושרה חלקית בקשה להכרה בתביעה כייצוגית נגד סלקום בנושא משלוח פרסומי ספאם במסרונים. השופטת צילה צפת מבית המשפט המחוזי בתל-אביב אישרה את הבקשה באופן חלקי, בהתייחס לאופן שבו אמורה הייתה סלקום לאפשר לנמענים להסיר את שמם מרשימת התפוצה.

בשעה שהחוק מחייב את הגוף המשגר הודעת ספאם לאפשר למקבלי ההודעה להסיר את שמם מהרשימה באותו האופן שבו נשלחה ההודעה, כלומר בהודעת טקסט חוזרת במקרה שמדובר במשלוח באופן הזה - סלקום אילצה את המנויים להתקשר למענה טלפוני. אם לא די בכך, במהלך ההמתנה לנציג היא כפתה על המטלפנים להאזין לדברי פרסומת - ורק כך יכלו להסיר את שמם מהרשימה.

השופטת הגדירה את האופן שבו סלקום אפשרה את הסרת הפרטים באמצעות חיוג למוקד טלפוני ככזו שלא הייתה "פשוטה וסבירה אלא מכבידה ואפילו בבחינת לעג לרש" - לאור העובדה שהיא התישה את צרכניה וכפתה על האזנה נוספת לפרסומות על צרכניה, "אשר כל מבוקשתם היה שלא להיכלל ברשימת התפוצה של דברי פרסומת מטעמה, ובעיקר עת הם נאלצו לשמוע משך דקות ארוכות דברי פרסומת שמהם ניסו להימנע. אין לך אבסורד גדול מכך" - וזה, כהגדרתה, ניסיון בוטה לעקוף את הוראות החוק.

בבקשה להכרה בתביעה כייצוגית נטענו שתי טענות שונות: טענה אחת, שנדחתה - היא שסלקום שיגרה הודעות פרסומת לצרכנים מבלי שקיבלה הסכמה מפורשת לכך בכתב; וטענה שנייה, שכאמור התקבלה, מתייחסת לאפשרות ההסרה. הפיצוי המבוקש לקבוצה זו הוגדר בתביעה בהיקף של כ-17 מיליון שקל.

קבוצת הצרכנים שבשמה תנוהל התביעה כוללת את המנויים שצלצלו לאותו מוקד טלפוני במטרה להסיר את שמם מרשימת התפוצה של דברי פרסומת ששוגרו ב-SMS.

עוד נקבע כי סלקום תשלם לתובעים החזר הוצאות בהיקף של 30 אלף שקל.

את הקבוצה הייצוגית מייצגים עו"ד דור נחמן ועו"ד אוריה ירקוני.

צרו איתנו קשר *5988