רווח נקי של 93 מיליון שקל לבית ההשקעות ילין לפידות ב-2016

בית ההשקעות הציג שחיקה בהכנסות מקרנות למול גידול בהכנסות מגמל והשתלמות ומניהול תיקים

יאיר לפידות ודב ילין
יאיר לפידות ודב ילין

בית ההשקעות ילין לפידות, המנוהל על ידי מייסדיו, יאיר לפידות ודב ילין, המשיך להציג גם ב-2016 רווח גבוה במיוחד - אף שזה ירד בכ-4% לכ-93 מיליון שקל - תוך שהוא ממשיך לחלק דיבידנדים נאים, הפעם של 18.9 מיליון שקל. תוצאותיו של ילין לפידות, הטובות בהרבה ביחס למתחריו הגדולים בענף, מתפרסמות אף שהוא חברה פרטית, וזאת מכיוון שמחצית ממניותיו נמצאות בידי החברה הציבורית אטראו (לשעבר לידר שוקי הון).

מהדוחות עולה כי ב-2016 גדלו הכנסותיו בכ-5% לסכום של כ-415 מיליון שקל. בית ההשקעות הציג שחיקה בהכנסות מקרנות נאמנות למול גידול בהכנסות מגמל והשתלמות ומניהול תיקים.

הוצאות התפעול, ההנהלה והכלליות של בית ההשקעות צמחו ב-2016 בכ-10% לכ-286 מיליון שקל, וכך יצא ששיעור הרווח לפני מס שלו היה כ-31% מההכנסות, לעומת כ-34% ב-2015.

ילין לפידות, שהוקם בתחילת העשור שעבר, שילם אשתקד יותר מ-8 מיליון שקל לכל אחד מצמד מייסדיו. הוא מפרט בדוחותיו כי "במסגרת הסכם למתן שירותי ניהול נקבע כי שני מנהלי החברה והחברות שבבעלותם (ילין ולפידות, ר"ש) יהיו זכאים כל אחד לדמי ניהול בסך של 100 אלף שקל בחודש (צמודים למדד אפריל 2006) וכן למענק שנתי מתוך רווחי החברה.

"ב-2015 חלה מגבלה על סך המענק שהוענק לחברות הניהול שבבעלות ילין ולפידות, מכוח הודעתן של חברות הניהול, באופן שהמענק לכל אחת מחברות הניהול הוגבל ל-3.2 מיליון שקל. החל ב-2016 הוסרה המגבלה האמורה". נוסף על כך, מציין בית ההשקעות כי "השפעתם של ביטול המגבלה על המענק החל ב-2016, ומאידך כניסתו לתוקף של חוק הגבלת השכר (לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, ר"ש), הם קיטון של כ-5 מיליון שקל ברווח הנקי של החברה".

הנוסטרו הגדיל את רווחי אנליסט

גם בית ההשקעות הוותיק אנליסט, המנוהל על ידי איציק שנידובסקי, פרסם היום את תוצאותיו ב-2016. למרות ירידה של כ-11% בהכנסות ל-68 מיליון שקל, נהנה בית ההשקעות מרווחי נוסטרו שסייעו לו להציג שיפור של כ-6% ברווח, שהסתכם בכ-5.9 מיליון שקל. באנליסט הסבירו כי "הירידה בהכנסות השנתיות לעומת 2015 נובעת בעיקר מהמשך שחיקה בדמי הניהול האפקטיביים הממוצעים בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל".

רווחי הנוסטרו של אנליסט הסתכמו ב-2016 בכ-12 מיליון שקל, לעומת כ-3.3 מיליון שקל ב-2015, והם כיסו על גידול של כ-5% בהוצאות בית ההשקעות, שנרשם למרות הירידה בהכנסות. בבית ההשקעות הסבירו כי "הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות במהלך השנה נובע בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום והשיווק".

שנידובסקי מסר: "אנו מסכמים שנה עם הישגים השקעתיים מצוינים, שתורגמו לגידול ניכר במצבת הנכסים המנוהלים, בעיקר במחצית השנייה של השנה". הוא התייחס לגידול של כ-15% בנכסים המנוהלים שנרשם ב-2016, על רקע תשואות טובות, ובבית ההשקעות הוסיפו כי "מגמת הצמיחה בנכסים מתחזקת ברבעון הראשון של 2017".

ילין
 ילין

צרו איתנו קשר *5988