yes | לפני כולם

נתניהו יהיה זה שיחליט האם אלוביץ‘ יחזיר כסף לבזק?

עם או בלי קשר, משרד התקשורת החל באחרונה להאיץ ככל יכולתו את הליך ביטול ההפרדה המבנית בבזק ■ המשרד נלחם נגד הזמן, נגד משרד האוצר ונגד דוח מבקר המדינה

שאול אלוביץ ושלמה פילבר /צילומים: תמר מצפי
שאול אלוביץ ושלמה פילבר /צילומים: תמר מצפי

נדמה כי הקשר של משרד התקשורת לפרשת בזק-yes-אלוביץ' גדול מכפי שניתן לשער. האם התרגיל לכאורה שנמצא בחקירה יכול היה להיעשות ללא שיתוף פעולה מצד המשרד - במודע או שלא במודע? עולה כאן שאלת איכות הקשר בין שאול אלוביץ' למשרד התקשורת, ובין השאר מרחפת באוויר השאלה אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתערב בנושא ההפרדה המבנית בבזק, אף שהוא מנוע מלעשות זאת.

בהסכם הרכישה של בזק את מניות יורוקום ב-yes נקבע ש-170 מיליון שקל מתמורת הרכישה ישולמו רק אם yes תעמוד ביעד תזרים מזומנים מסוים על פני שלוש שנים (2015-2017), כלומר כ-57 מיליון שקל בשנה. יעד התזרים ל-2015 היה 240 מיליון שקל, היעד ל-2016 היה 417 מיליון שקל והיעד ל-2017 - 414 מיליון שקל.

אבל, הסכומים שישולמו ליורוקום בכל שנה הם רק מקדמה. אם הסכום המצטבר על פני שלוש שנים יפחת מ-1.058 מיליון שקל, יורוקום תידרש להחזיר לבזק חלק מכספי המקדמות או את כולם. סעיף חשוב נוסף בהסכם הוא שאם תבוטל ההפרדה המבנית בבזק לפני סוף 2017, היעד לאותה שנה יתבטל ובמקומו יביאו בחשבון את היעד והביצוע של 2016 פעמיים.

נראה שהמניפולציות לכאורה שביצעו מנהלי yes בתזרים המזומנים של החברה יכלו להימשך שנתיים בלבד - הרי יש גבול עד כמה ניתן למתוח את תשלומי הספקים. בסוף צריך לשלם. ולראיה, ברבעון הראשון של 2017 היה התזרים של yes שלילי בעקבות סגירת חובות לספקים.

 

אם לא די בכך, ככל הידוע, בעקבות לחץ של סמנכ"ל הכספים הפורש של בזק, אלון רווה, נוסף לדוח הכספי של החברה ביאור שלפיו אם לא תבוטל ההפרדה המבנית ב-2017 יורוקום תיאלץ להשיב כספים לבזק (יורוקום קיבלה כמקדמות 114 מיליון שקל -57 מיליון שקל ל-2015 ו-57 מיליון שקל ל-2016). מכאן הלחץ לבטל את ההפרדה המבנית עד סוף 2017, וכדי להשיג את היעד הזה דרוש שיתוף פעולה מצד משרד התקשורת. כלומר, מספיק שביטול ההפרדה המבנית יידחה ביום אחד ויבוצע ב-1.1.2018 במקום ב-31.12.2017, והדבר עלול לעלות לשאול אלוביץ' יותר מ-100 מיליון שקל.

עם או בלי קשר, משרד התקשורת החל באחרונה להאיץ ככל יכולתו את הליך ביטול ההפרדה המבנית בבזק. המשרד נלחם נגד הזמן, נגד משרד האוצר ונגד דוח מבקר המדינה, אבל בשבועות שקדמו להתפוצצות הפרשה, אמר מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר לכל מי שביקש לשמוע - עיתונאים, אנליסטים ואחרים - שעד סוף השנה הוא יבטל את ההפרדה המבנית בבזק ויחליף אותה בתנאים אחרים. האם פילבר היה מודע למשמעות מהלכיו לכיסו הפרטי של אלוביץ'? קשה לדעת. השאלה היא אם שר התקשורת הנוכחי, איוב קרא, או ראש הממשלה נתניהו יקבלו החלטה כזאת בעצמם.

צרו איתנו קשר *5988