המבקר: "משרד התקשורת הסתמך על נתונים מהותיים מבזק"

מבקר המדינה מתייחס למכתב ששלח מנכ"ל משרד התקשורת לבזק, אותו חשף "גלובס" בסוף דצמבר 2016 ■ הבדיקה מגלה כי טיוטת מדיניות ההמשך ששלח פילבר התבססה על הנחת יסוד, לפיה בידי בזק החלטת מיסוי המאפשרת את קיזוז הפסדי yes בעת מיזוגה לבזק כבר בעת ביטול ההפרדה התאגידית

שלמה פילבר / אבי אוחיון לע"מ
שלמה פילבר / אבי אוחיון לע"מ

מבין כל הררי המילים בדוח מבקר המדינה, על עשרות ומאות עמודיו, החלק הכי מסקרן נוגע לסיפור המכתב ששלח מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, לבזק ב-21 בדצמבר 2016, שעניינו קידום ביטולה של ההפרדה התאגידית בקבוצת התקשורת תמורת השקעה שלה בסיבים האופטיים. מכתב זה, נציין, הוא נקודת ציון חשובה בהבנת מערכת היחסים בין המשרד לפילבר. בנוסף סוקר המבקר בדוח את השינוי שחל במדיניות משרד התקשורת - משוק סיטונאי להענקת תמריצים לחברות בדמות הקלות רגולטוריות בתמורה להתחייבות מצידן להשקעות. הוא קובע שהשינוי במדיניות נעשה באופן לא מקצועי, ושהדרג המקצועי במשרד לא היה שותף לכך ואף היו לו הסתייגויות שלא נלקחו בחשבון.

נזכיר תחילה כי בזק שואפת זה זמן רב לביטול ההפרדה המבנית בינה לבין החברות-הבנות שלה - בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes - שתאפשר לה למזג פעילויות ושיווק חבילות שירותים שכיום אסור לה לשווק. עד כה, משרד התקשורת לא הצליח לקדם הפרדה מבנית כזאת, ובזק נאלצת להסתפק בהפרדה תאגידית בלבד, בכפוף לשימוע. ההבדל אינו רק סמנטי. הפרדה תאגידית היא מינוח משפטי המאפשר לבזק לקזז את ההפסדים של yes לצורכי מס, וביטולה יאפשר לבזק הטבת מס של 1.3 מיליארד שקל על פני שמונה שנים. לאחר אותו מכתב, הודיעה בזק על המיזוג עם yes.

גם בירור שעשה משרד מבקר המדינה בינואר 2017 במשרד התקשורת העלה כי בכוונתו לשמר בעת ביטול ההפרדה התאגידית את החובות הרגולטוריות הקיימות בנוגע להפרדת הפעילויות בין בזק לחברות-הבנות, וכי ההגבלות הנובעות מההפרדה המבנית ייוותרו בעינן. לדברי המבקר, "מהאמור עולה כי בקשת בזק ו-yes למתן אישור מקדמי לקיזוז הפסדי yes בעת המיזוג התייחסה לביטול ההפרדה המבנית, ובכלל זה ליתרונות הגלומים בניהול ובתפעול מאוחדים של עסקיהן. עוד עולה, כי אישורה של רשות המסים ניתן בהתאם לתכלית העסקית של מהלך זה. לעומת זאת, המהלך שקידם משרד התקשורת הוא ביטול ההפרדה התאגידית, תוך שמירה על כל המגבלות הרגולטוריות שמקורן בהפרדה המבנית, ובלא מעבר לניהול ולתפעול מאוחדים של עסקיהן.

"זאת ועוד", נכתב בדוח, כי "בירור שעשה משרד מבקר המדינה ברשות המסים בסוף ינואר 2017, העלה כי לפי גישת רשות המסים במצב של ביטול ההפרדה התאגידית בלבד, אין תכלית עסקית וכלכלית למיזוג החברות בזק ו-yes, כפי שהדבר מתחייב מהחלטת המיסוי.... בפברואר 2017 הבהירה רשות המסים לבזק כי ככל שמדובר במיזוג תאגידי בלבד, וככל שההפרדה המבנית לא תבוטל - מיזוג בזק ו-yes אינו עומד בתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי ובהוראות חלק ה-2 לפקודת המסים".

לסיכום כותב המבקר, כי "התוצאה הנובעת מכך היא שטיוטת מדיניות ההמשך התבססה על הנחת יסוד ולפיה בידי בזק החלטת מיסוי המאפשרת את קיזוז הפסדי yes בעת מיזוגה לבזק כבר בעת ביטול ההפרדה התאגידית, והדבר יאפשר לה להאיץ את ההשקעה בתשתיות; בעוד שלפי הבהרת רשות המסים נדרש גם ביטול ההפרדה המבנית ולא רק ביטול ההפרדה התאגידית".

עוד קובע המבקר, כי "משרד התקשורת הסתמך על נתונים מהותיים שבזק מסרה לו בעל פה, בלי לדרוש תימוכין להם ולא דרש לקבל לידיו את הסדר המס; ואף לא דרש שיוצגו לו סימוכין לנתונים שמסרה לו בזק בעניין הפריסה העדכנית. ההסתמכות הבלעדית של משרד התקשורת על נתונים ומידע שאותם מסרה לו בעל פה בעלת אינטרס, בנושאים מהותיים ובעלי השלכות כלכליות משמעותיות, בלא שביצע בדיקה עצמאית מטעמו בנושא או למצער ביקש אסמכתאות לאישוש הדברים - הובילה לפגמים יסודיים בהליך קבלת ההחלטות". המבקר קובע, כי אם המשרד היה מבצע בדיקה עצמאית מול רשות המסים ומציין כי מדובר בהפרדה תאגידית בלבד - "הייתה הרשות מבהירה לו כי הקיזוז האמור אינו ניתן לביצוע בנסיבות אלה".

"לפי גישת רשות המסים, במצב של ביטול ההפרדה התאגידית בלבד, אין תכלית עסקית וכלכלית למיזוג החברות בזק ו-yes.... בפברואר 2017 הבהירה רשות המסים לבזק כי ככל שמדובר במיזוג תאגידי בלבד, וככל שההפרדה המבנית לא תבוטל - מיזוג בזק ו-yes אינו עומד בתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי".

צרו איתנו קשר *5988