חשבונאות אופנתית ומחמיאה

בכמה השפיעה הודיס על דוחות קסטרו, ואיך זה שהודיס הפסידה - וקסטרו רשמה רווח מהפעילות?

הודיס / צילום: איל יצהר
הודיס / צילום: איל יצהר

הדוחות הכספיים של קסטרו  ברבעון השני של 2017 כוללים רווחים מחברות כלולות בסך של 6.8 מיליון שקל - סכום משמעותי גם לקסטרו הגדולה, שסיימה את הרבעון ברווח תפעולי של 34.5 מיליון שקל ובשורה התחתונה עם רווח של 24.2 מיליון שקל.

בתקופה המקבילה לא היו רווחים מחברות כלולות, והסיבה ברורה - לא היו לקסטרו כאלה. קסטרו רכשה בסוף 2016 נתח (26.4%) מקבוצת הודיס - שכוללת את המותג הודיס עצמו, קרולינה למקה, טופטן אופנה ואיי.סי.סי. אופנה. בנוסף רכשה קסטרו בתחילת שנה זו עוד חברה בקבוצת הודיס - פאלו ריטייל אורבניקה (שיעור של 50%).

הרווח כתוצאה מהרכישות האלה מוצג תחת סעיף הרווחים מחברות כלולות (על פי שווי מאזני), אבל הוא לא בהכרח מבטא את הרווח של החברות הנרכשות, אלא את חלקה של קסטרו ברווח, ולמה יש הבדל? ובכן, קסטרו שילמה עבור ההחזקה בחברות קבוצת הודיס סכום מצרפי של כ-190 מיליון שקל. חלק גדול מהסכום הזה יוחס למוניטין, וחלק מסוים - כמה עשרות מיליוני שקלים (סדר גודל של 20 מיליון שקל, למעט אורבניקה), יוחס לנכסים לא מוחשיים, בעיקר למותגים. את המותגים יש להפחית בדוחות הכספיים כהוצאה שוטפת על פני אורך החיים שלהם.

מאוחדת או כלולה - מי יותר משפיעה

קסטרו, שבדרך כלל נדיבה באספקת אינפורמציה למשקיעים, לא מרחיבה בביאורים על הקצאת התמורה לנכסים השונים ולא מפרטת את ההפחתות העתידיות (הקצאת התמורה מפורטת בדוח של מעריך חיצוני במסגרת הדוחות השנתיים ולא בביאורים). אולי ההנהלה סבורה שזה לא חשוב או לא מעניין את המשקיעים, ואולי מדובר בהפחתה שאינה כזו משמעותית ביחס להיקף הפעילות הכולל של קסטרו. ומעבר לכך, מדובר אחרי הכול בחברות כלולות, להבדיל מחברות בשליטה.

חברות כלולות בהגדרה הן חברות שלמחזיקה בהן אין שליטה, אלא השפעה מהותית, ולכן כל ההצגה החשבונאית לגביהן שונה מאשר חברות נשלטות. בעוד שחברות נשלטות מוצגות באופן מלא במאזן ובדוח הרווח והפסד (מאחדים כל שורה בדוחות של החברה הנשלטת עם החברה השולטת), הרי שאת החברה הכלולה מציגים בעיקר בשני סעיפים: את ההשקעה כולה מציגים במאזן בסעיף אחד (השקעה בחברות כלולות), ואת הרווח או הפסד מציגים בדוח רווח והפסד בשורה אחת (רווח מחברות כלולות). כלומר, יכול להיות מצב שהחברה הכלולה הרבה יותר חשובה מהחברה המאוחדת, ועדיין הביטוי שלה בדוחות ובביאורים יהיה בהיקף מצומצם.

אבל, בד בבד עם ההצגה הזו, קיימת הנחיה לצרף דוחות של חברות כלולות לדוחות המלאים של החברות, ואז כל המידע קיים. בקסטרו לא מצרפים את הדוחות האלה, מן הסתם באישור רשות ניירות ערך. ואגב, חברות רבות מבקשות ומקבלות פטור מהצגת דוחות של חברות כלולות.

אלא שכאן, במקרה של קסטרו, נותרנו עם רכישות מאוד משמעותיות, ומידע יחסית חלקי - אין דוחות של קבוצת הודיס, אין ביאור מסודר על חשבונאות הרכישה (הקצאת התמורה לנכסים, והפחתה עתידית). עם זאת, יש דוח של יועץ חיצוני (BDO) ויש בדוחות השוטפים הסבר ופירוט של סעיפים עיקריים בדוחות קבוצת הודיס.

רווח מפעילות מהותית מאוד

אז כמה הרוויחה הודיס? הרווח שלה והרווח של קסטרו מהודיס יכול להיות שונה כאמור, בעיקר בגלל הפחתות של נכסים שנרשמו בעקבות הרכישה ומופחתים באופן שוטף. במקרה כזה הרווח שיוצג בדוחות קסטרו מהודיס יהיה נמוך מהרווח השוטף של הודיס. אבל יש גם סיבות נוספות לפער בין מה שמוצג בדוחות הודיס והמוצג בדוחות קסטרו. ברבעון השני הפסידה הודיס מעל 500 אלף שקל בשורה התחתונה (מידע מסקירת המנהלים), אבל קסטרו כאמור הציגה רווח מחברות כלולות בסך של 6.8 מיליון שקל. ההבדל נעוץ בהקצאת אופציות לעובדים בהודיס.

"בחלק מחברות קבוצת הודיס הוקצו אופציות לעובדים", מוסבר בסקירת המנהלים. "במהלך הרבעון השני של 2017, הואצה תקופת האכשרה של כל האופציות שהוקצו לעובדים כאמור, וכולן מומשו באופן מיידי. כפועל יוצא, כל יתרת ההטבה לעובדים בגין האופציות האמורות נזקפה כהוצאה בדוחות הכספיים של חברות קבוצת הודיס הרלוונטיות. מאחר ששיעורי החזקתה של קסטרו בחברות קבוצת הודיס לא הושפעו כתוצאה ממימוש האופציות, נרשמה בחשבונות החברה הכנסה חד-פעמית בסכום דומה לחלקה בהוצאה המצטברת".

ומכאן שההפסד בהודיס היה בגלל הקצאת האופציות (ואכן בנטרול ההוצאות בגין ההטבה באופציות, הסתכם הרווח התפעולי של הודיס ברבעון ב-24 מיליון שקל, ובמחצית בכ-13.5 מיליון שקל). האופציות האלה הן בעצם הוצאה לכל דבר, אבל במסגרת ההסכם של קסטרו עם בעלי הודיס, נקבע שהיא לא תיפגע מהקצאת האופציות. ולכן, למרות שמדובר בהוצאה בדוחות של הודיס, מבחינתה של קסטרו זו לא הוצאה; הדרך להתמודד עם זה חשבונאית היא לרשום במקביל להוצאה הזו הכנסה באותו הגובה. זה מסביר את הפער בין הדיווחים.

כך או אחרת, מסקירת המנהלים ניתן להבין עד כמה קבוצת הודיס חשובה לקסטרו. המכירות של הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-352 מיליון שקל, בעוד שקסטרו עצמה מכרה ב-507 מיליון שקל. אז נכון, לקסטרו יש החזקה של 26.4% ברוב החברות בקבוצה (באורבניקה 50%), אבל יש לה אופציה להגיע ל-50% בכל החברות. זו בהחלט פעילות מהותית, אפילו מאוד מהותית, לקסטרו.

הפעילות הזו מוצגת כאמור בסעיף הרווח מחברות כלולות, אשר מופיע לפני הרווח התפעולי, כלומר הוא חלק מהרווח התפעולי, וזה נכון, למרות שבעבר החשבונאות הגדירה את הסעיף הזה אחרי הרווח התפעולי (כלומר שהוא אינו חלק מהרווח התפעולי). הרווח הזה אמנם אינו מהפעילות של קסטרו, אבל הוא בהחלט סוג של רווח מהפעילות - אופנה, הלבשה, מכירות קמעונאיות.

■ הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

חשבונאות אופנתית
 חשבונאות אופנתית

צרו איתנו קשר *5988