דורית סלינגר: סוכני ביטוח קיבלו עמלות שלא הגיעו להם

ביקורת חריפה של רשות שוק ההון על סוכני הביטוח בעקבות ממצאים שעלו מביקורות שערכה הרשות בנוגע לצירוף עמיתים למוצר פנסיוני

דורית סלינגר/ צילום:חן גלילי
דורית סלינגר/ צילום:חן גלילי

"סוכני ביטוח פנסיוני אינם נוהגים להיפגש עם עובדים טרם צירופם למוצר פנסיוני שנבחר כמוצר ברירת מחדל, אלא מצרפים את אותם עובדים באמצעות רשימות שמעביר אליהם המעסיק", וזאת בניגוד להוראות הרגולציה. כך קובעת רשות שוק ההון, בראשות הממונה דורית סלינגר, בעקבות ממצאים שעלו מביקורות שערכה הרשות בנוגע לצירוף עמיתים למוצר פנסיוני וכפי שעולה מטיוטת הבהרה חדשה שהוציאה הרשות בעניין "הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני".

עוד קובעת הרשות, כי "עבור פעולת הצירוף הסוכנים מתוגמלים בעמלת הפצה שוטפת ולעיתים אף גם בעמלת היקף חד פעמית, כל זאת כאשר פעולת הצירוף לא נעשתה כחלק מהליך שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק".

מדובר בהאשמה של ממש מצד הממונה, על האופן בו פועלים סוכני ביטוח רבים בכל הקשור לביטוח קבוצות עובדים דרך מקום העבודה. על כן היא מבהירה הטיוטה כי "בהתאם לחוק", לתפיסתה, "כחלק מהליך השיווק הפנסיוני, על סוכן הביטוח לברר את צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק בכתב את המלצתו", מה שלא קורה תמיד, וזאת בניגוד להוראות החוק.

היא גם לא חוסכת ביקורת מהגופים המוסדיים, ומבהירה את האחריות שלהם למצב: "גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני" וש"ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה". כלומר, לתפיסת סלינגר סוכני הביטוח מקבלים במקרים מסוימים עמלות שאינם זכאים להן.

מעבר לאג"ח מיועדות

בנוסף, הרשות מפרסמת היום עוד טיוטה להוראת שעה שנועדה למזער לקו*נה בעייתית שהרשות עצמה הותירה פרוצה בשל חוסר מעורבותה עד כה בסוגיית ההשלכות של השינוי באופן הקצאת האג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות. מדובר בסיכון פוטנציאלי לאובדן תשואה חיובית בטוחה לעמיתי שיעברו מקרן פנסיה אחת לאחרת בתקופה שבין תחילת אוקטובר (אתמול), ועד למועד ביצוע האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה בגין הרבעון השלישי שיקרה בסוף נובמבר.

הבעיה נובעת מכך שהחל מה-1 ביולי, אופן הקצאת האג"ח המיועדות שונה כך שמקבלי קצבאות יזכו לכיסוי של 60% מנכסיהם כנגד האג"ח המיועדות וזאת לעומת שיעור של 30% שקיבלו עד אז. השינוי מקטין את התחייבות הקרנות (בעיקר הגדולות) לפנסיונרים, משום שרק 40% מההתחייבויות בגינם יחושבו לפי ריבית חסרת סיכון ולא 70% כמו שהיה עד עכשיו. כפועל יוצא מהקטנת ההתחייבויות, העמיתים בקרנות במועד הזכאות (סוף הרבעון השלישי) יזכו במועד חישוב האיזון האקטוארי החדש (שיקרה בעוד פחות מחודשיים) לתוספת תשואה חד-פעמית ידועה מראש, בשיעור של 0.7%-1%. ואולם, מי שינייד את כספו מקרן אחת לאחרת החל מאתמול ועד סוף נובמבר, ייאבד את התשואה החיובית כתוצאה מהאיזון.

בכל אופן, הרשות מפרסמת טיוטה - תיקון - להוראת שעה שמטרתה למנוע מצב שבו חשבון לא פעיל של עמית בקרנות המקיפות החדשות, שנויד באופן אוטומטי לחשבון אחר במסגרת הליך איחוד חשבונות שהרגולציה הורתה עליו, לא יזוכה בעודף האקטוארי כאמור. הטיוטה לא מתייחסת למי שמניידים מיוזמתם את חסכונם מקרן אחת לאחרת.

בד בבד פרסמה היום הרשות את נייר העמדה שנחשף לאחרונה ב"גלובס", ובמסגרת והיא מקלה על חברות הביטוח את הדרך לשוב ולחלק דיבידנדים בהיקף מכובד ועקבי.

צרו איתנו קשר *5988