המבקר: נבחרי ציבור ועובדים בפ"ת קיבלו מתנות בניגוד לחוק

בנוסף מצא מבקר המדינה ליקויים גם בנוגע למכרזים והתקשרויות של העירייה עם ספקים, העסקת קרובי משפחה בניגוד להוראות והעברת כספים לוועד העובדים ללא פיקוח

יצחק ברוורמן / צילום: תמר מצפי
יצחק ברוורמן / צילום: תמר מצפי

נבחרי ציבור ועובדי עיריית פתח תקווה קיבלו בין השנים 2013-2016 מתנות במסגרת עבודתם, זאת מבלי לקבל היתר לכך או לשלם עבורן - מה שמהווה הפרה של חוק שירות הציבור, כך קובע דוח מבקר המדינה. למעשה, לא רק שהעירייה לא מילאה את הוראות החוק, מעמד המתנות כלל לא הוסדר - אפילו לא בנוהל פנימי. התנהלות זו, קובע המבקר, פותחת פתח רחב לאפשרות של קבלת טובות הנאה.

ממצאים לא פחות חמורים התגלו בנוגע למכרזים והתקשרויות של העירייה. למשרד המבקר התברר כי העירייה לא ניהלה ספר ספקים כנדרש, בידי אגף הרכש לא היו נתונים מרוכזים לגבי מספר הרכישות שביצעו היחידות השונות, והדיונים של ועדת המכרזים לא התנהלו על-פי הנוהל. בנוסף, בין השנים 2015-2016, חברי ועדת המכרזים, שהיא ועדת חובה, נעדרו תכופות מישיבותיה, וזאת גם כשהוועדה דנה בהתקשרויות בהיקף כספי ניכר. כך, למרות שבשנת 2015 שלושה מחברי הוועדה נעדרו מרובן המכריע של הישיבות, הם המשיכו לכהן כחברי הוועדה גם בשנת 2016 - וגם אז נעדרו ממרבית הישיבות.

עוד מגלים ממצאי הבדיקה, כי עיריית פתח תקווה התקשרה בשנת 2016 בפטור ממכרז עם 11 ספקים ונותני שירותים להזמנת טובין ולביצוע עבודה. במסגרת שתי התקשרויות לפחות העירייה עשתה שימוש לא ראוי בפטור ממכרז בעילה של "ספק יחיד".

בנוסף, העירייה לא הקפידה על קיום הוראות פקודת העיריות והנחיות משרד הפנים לעניין העסקת קרובי משפחה, ואיפשרה העסקתם של ארבעה קרובי משפחה מדרגה ראשונה באחת ממחלקות העירייה, תוך קיום יחסי כפיפות בינם ובין מנהל המחלקה, שמכהן גם כחבר בוועד העובדים.

כך, העירייה לא פנתה לוועדת השירות לקבל אישור להעסקתה של מנהלת מדור, כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ממאי 2011. זאת, לאחר שמנהלת המדור דיווחה לעירייה כי אחד מעובדי העירייה הוא גיסה וכי בעת שהתקבלה לעבודה הוא היה חבר גם בוועד העובדים בעירייה. בנוסף, ועדת המכרזים לקבלת עובדים בחרה פה אחד מנהלת מדור אחרת באותו אגף, אף שהתעורר ספק אם היא עומדת בתנאי הסף לתפקיד. המועמדת שהתקבלה היא גיסתה של עובדת עירייה שבאותה עת כיהנה גם כחברת ועד העובדים בעירייה.

המבקר גם מצא פגמים בהעברת כספים של העירייה לוועד העובדים. העירייה נהגה להעביר מדי שנה מיליוני שקלים לוועד, זאת למרות שמעולם לא חתמה על הסכם שיעגן את הזכויות והחובות של כל צד. בנוסף היא לא פיקחה על העברות הכספים לוועד בהתאם לסכומים שהוא הוציא בפועל, ולפיכך העבירה לו לעתים סכומים עודפים במסגרת השתתפותה בהוצאותיו.

הליקויים העיקריים:

- העירייה לא מילאה את הוראות החוק בנוגע לקבלת מתנות

- לא ניהלה ספר ספקים כנדרש, בידי אגף הרכש לא היו נתונים מרוכזים לגבי מספר הרכישות, והדיונים של ועדת המכרזים לא התנהלו על-פי הנוהל

- חברי ועדת המכרזים נעדרו תכופות מישיבות

- התקשרות לא ראויה עם ספקים בפטור ממכרזים

- לא הקפידה על קיום ההוראות בנוגע להעסקת קרובי משפחה

- פגמים בהעברת כספים לוועד העובדים

תגובת העירייה:

■ נוהל קבלת מתנות

על אף שמדובר במתנות סמליות בעלות נמוכה כגון, מדליות, גביעים וכו', ועל אף שאין הסדרה של משרד הפנים לנוהל זה והמבקר אף העיר על כך למשרד הפנים, המחלקה המשפטית החלה לגבש נוהל להסדרת רישום לקבלת מתנות לנבחרי ציבור.

■ התנהלות מול ארגון העובדים

הנהלת העיר והגורמים העירוניים הרלוונטיים פועלים בשקיפות ובתאום ומקדמים שיתופי פעולה פוריים יחד עם ארגון העובדים.

בדוח לא נטען כי העברת הכספים נעשית מחוסר סמכות, גזברית העירייה מפקחת על העברת הכספים לארגון, כדין.

יצוין כי לעיריית פתח תקוה, בדומה לרשויות אחרות, אין כל הנחיה של משרד הפנים בנושא הנדון מאחר והוא משאיר לכל רשות לבחור את דרך התנהלותה מול ארגון העובדים.

■ העסקת קרובי משפחה

רוב הממצאים שנמצאו ע"י משרד מבקר המדינה מקורם בשנות ה - 90 ואינם רלוונטיים להיום.

הנהלת העיר הנוכחית מקפידה מאוד לפעול על פי נוהל משרד הפנים.

אין מניעה בהעסקת קרובי משפחה ובלבד שלא יהיו ביניהם יחסי כפיפות וכל מי שניגש כיום למכרז

אותו מפרסמת העירייה, חותם על טופס הצהרה לקרבת משפחה.

מועמד שזכה במכרז ויש לו קרובי משפחה בעירייה, האישור הסופי להעסקתו מותנה באישור הלשכה המשפטית של העירייה.

במידה ומתעורר חשד לגבי מועמד מסוים, המחלקה המשפטית שפועלת באופן מקצועי ובלתי תלוי, מעבירה את הממצאים לוועדת השירות של משרד המשפטים.

■ ליקויים במכרזים ובהתקשרויות

העירייה תרענן את הוראות נוהל הרכש ונוהל הצעות המחיר ואת החשיבות שבפרסום החלטות ועדת הרכש בסמוך למועד הישיבה, על מנת שלא לעכב את הליך הרכישה.

אגף הרכש והלוגיסטיקה יאחד את רשימות הספקים הקיימות וכן יפעל לפרסום רשימת ספקי טובין אשר תהיה פתוחה לעיון מנהלי מחלקות בעירייה ותעדכן רשימות אלה מפעם לפעם.

■ גרעון מצטבר של העירייה

חלק מגירעונה המצטבר של העירייה נוצר בשנים 2003 ו - 2004 בעקבות הקמת תאגיד המים מיתב .

משנת 2008 תקציב העירייה מאוזן והגרעון שלה קטן מ - 12.5% מסך ההכנסות, ולנוכח שיעור זה עיריית פתח תקוה נחשבת לעירייה איתנה.

גרעון העירייה בסוף שנת 2015 מסתכם 175 מיליון ₪. 100 מיליון ₪ מהסכום נוצר עוד בשנות ה - 90 של המאה העשרים ויתרתו (75 מיליון ₪) מקורו בעיקר בהפרשות בגין תשלום פסקי דין. זאת ועוד, שיעור הגירעון זניח יחסית לתקציב העירייה והא עתיד לפחות עוד יותר בשנים הבאות.

צרו איתנו קשר *5988