שפיר הנדסה בדרך להשתלט על שותפות גבעות עולם

שפיר תזרים עוד 2 מיליון דולר לשותף הכללי בגבעות עולם, ומקבלת אופציה להגיע להחזקה של 50% ממניות השותף הכללי

אתר הקידוח מגד 5 / צילום: תמר מצפי
אתר הקידוח מגד 5 / צילום: תמר מצפי

בהמשך לעסקה שנחתמה באוגוסט השנה, השלים השותף הכללי של שותפות קידוחי הנפט גבעות עולם  גיוס נוסף, בהיקף של 2 מיליון דולר, מחברת ההנדסה והתשתיות שפיר. הסכום יועבר כנגד הקצאת מניות בשותף הכללי, יזם גבעות עולם, לשפיר הנדסה, כשהסכום יועבר כהלוואה לשותפות.

גיוס המימון הנדרש בשותף הכללי נעשה בדרך של הנפקת מניות בהיקף של 2 מיליון דולר לפי שווי של 15 מיליון דולר לשותף הכללי. לאחר ההקצאה תחזיק שפיר ב-22% ממניות השותף הכללי, שהוא למעשה הגוף השולט בגבעות עולם (לאחר שכבר הזרימה לשותף הכללי 1.3 מיליון דולר בגיוס קודם). נוסף על כך, לשפיר יש אופציה לרכישה של כ-3% נוספים מהמניות עד ל-31 במארס 2018. כך, אם תמומש האופציה, תסתכם ההשקעה לכדי 5.1 מיליון דולר, תמורת 25.1% מהזכויות בשותף הכללי גבעות עולם.

בין הצדדים סוכם כי במקרה של מימוש האופציה, תקבל שפיר את ניהול השותף הכללי והשותפות לידיה, לרבות הגדלת נציגות שפיר בדירקטוריון השותפות, קביעת הרכב ועדת התפעול של השותפות ועוד. מנגד, קיבלה שפיר גם אופציית מכר, שתאפשר לה לחייב את גבעות עולם לרכוש ממנה בחזרה את המניות שקנתה, באותו סכום ששילמה.

שפיר קיבלה אופציה נוספת להשקיע סכום נוסף באמצעות הקצאה בשותף הכללי לפי שווי חברה של 25 מיליון דולר, שתעניק לשפיר החזקה של 50% ממניות השותף הכללי.

"נכנסנו לעסק מאוד מניב וזול"

גבעות עולם מחזיקה ברישיונות קידוח בשדה הנפט "מגד", הממוקם מזרחית ליישוב אלעד, שממנו הופק נפט בכמויות מסחריות. כיום מתמקדת השותפות בפיתוח רישיונות הקידוח "מגד 5" ו"מגד 6", שפעילותם מוקפאת, הן בשל תקלות טכניות ("מגד 5") והן בשל המתנה למבחני הפקה ("מגד 6").

בשבוע שעבר קיבלה שותפות גבעות עולם את אישור משרד האנרגיה לביצוע מבחני הפקה במקטעים 5 ו-6 בקידוח "מגד 6" עד לתחילת מארס 2018, אבל בהודעה ששיגרה השותפות לבורסה, נאמר גם כי "מנהל תחום הבקרה ההנדסית במשרד האנרגיה חוזר ומדגיש כי גם אם יצלחו מבחני ההפקה במקטעים 5 ו-6 , לא יינתן אישור להפקה סדירה מהקידוח".

לפני ביצוע העסקה, התחלקה ההחזקה במניות השותף הכללי בין קבוצת משקיעים בראשות שמואל בקר ונגה בן דוד (76%) לבין טוביה לוסקין (24%), שהוביל בעבר את ניהול השותפות. בשנים האחרונות נקלעו בעלי המניות בשותפות לסכסוך, שהוביל אף להגשת תביעות הדדיות לבית המשפט, שנדחו לבסוף.

במהלך 2011 התחילה גבעות עולם להפיק נפט משדה "מגד 5", ועד סוף 2016 הופקו מהשדה 1.055 מיליון חביות נפט, שמתוכן נמכרו 1.03 מיליון חביות תמורת 83.8 מיליון דולר. עם זאת, לאורך מרבית שנים אלה צברה השותפות הפסדים, בין השאר, בשל תקלות בהפקה והשקעה בפיתוח "מגד 6". לדוחות הכספיים של השותפות לסיכום 2016 גם צירפו רואי החשבון הערת "עסק חי".

עמית בירמן, סמנכ"ל הכספים של שפיר, אמר באוגוסט (בעת חתימת ההסכם הראשוני בין הצדדים) בשיחה עם "גלובס": "אין לנו שום סיכון מהעסקה הזאת, משום שאנחנו יכולים לצאת ממנה ללא הפסד בזכות אופציית המכר שתהיה ברשותנו. נוסף על כך, תמלוגי העל של השותף הכללי הזה הם כ-20%. זאת אומרת שאם יש שם נפט, אנחנו נכנסנו לעסק מאוד מניב וזול".

צרו איתנו קשר *5988