אינטרנט זהב מתכננת גיוס אג"ח של 250 מיליון שקל

מהלך קיפול הפירמידה חוזר: אינטרנט זהב דיווחה לבורסה כי היא בוחנת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה למשקיעים מוסדיים בישראל ■ האג"ח מגובות בשיעבוד שלילי של כ-50.2% ממניות ביקום

דורון תורג'מן / צילום: שלומי יוסף
דורון תורג'מן / צילום: שלומי יוסף

לפני כשמונה חודשים תכננה חברת אינטרנט זהב לבצע מהלך של גיוס חוב כחלק ממהלך נרחב יותר של "קיפול" שכבה בפירמידה, השולטת בחברת התקשורת בזק. זאת, על מנת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. אלא שיום לפני ביצוע ההנפקה נודע דבר קיומה של חקירת רשות ניירות ערך נגד בעל השליטה, שאול אלוביץ', ובכירים נוספים בקבוצה - וההנפקה נדחתה.

מאז הסתיימה החקירה המסועפת, ובנובמבר העבירה הרשות את ממצאי החקירה להכרעת הפרקליטות. בינתיים, גם מעמדו של אלוביץ' כבעל השליטה בבזק התערער והוא צפוי לאבד את השליטה בה, בעקבות הסדר עם נושי קבוצת יורוקום - החברה הפרטית שעומדת בראש הפירמידה. נזכיר, שאינטרנט זהב נשלטת (54.7%) על-ידי יורוקום ושולטת (64.8%) בבי קומיוניקיישנס (ביקום) המחזיקה ב-26.3% ממניות בזק.

כעת נעשה ניסיון שני לבצע את מהלך ההנפקה. אינטרנט זהב דיווחה לבורסה כי היא בוחנת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה למשקיעים מוסדיים בישראל, בהיקף של 250 מיליון שקל ע"נ. אגרות החוב בסדרה החדשה (סדרה ה') אינן צמודות, והן יישאו ריבית שנתית קבועה שתיקבע במכרז. לפי תנאי ההנפקה, הריבית תשולם בשישה תשלומים: חמישה מהם, כל אחד בשיעור של 10% מהריבית, ישולם ב-15 בדצמבר של השנים 2020 עד 2024; והשישי, 50% מהריבית שתשולם, ב-15 בדצמבר 2025.

הקרן תשולם פעמיים בשנה, ב-15 בדצמבר של השנים 2018-2025 וב-15 ביוני של השנים 2019-2025, באופן שהתשלום הראשון ישולם בדצמבר 2018. האג"ח מגובות בשיעבוד שלילי של כ-50.2% ממניות ביקום. אגרות החוב יירשמו למסחר במערכת רצף מוסדיים תוך 60 יום מההנפקה. אג"ח הנסחרות ברצף מוסדיים נחשבות כחוב פרטי, וחברה בעלת חוב מסוג זה לא נחשבת לחברה מדווחת בבורסה בת"א בכל הקשור לעמידה בכללי חוק הריכוזיות (וזאת בהנחה שמניותיה לא נסחרות בבורסה המקומית). כך, אינטרנט זהב תוכל להחליף באמצעות הגיוס המתוכנן את החוב הקיים - אג"ח הנסחרות בת"א. בשלב השני של המהלך, הצפי הוא שמניות אינטרנט זהב יימחקו גם הן ממסחר בבורסה המקומית וכך תימחק שכבה אחת מהפירמידה.

אפשרות נוספת היא למזג את אינטרנט זהב עם ביקום כך שיהפכו לשכבה אחת, אך נראה שהאפשרות הפשוטה יותר היא מחיקת מניות אינטרנט זהב ממסחר, משום שכחברה דואלית היא נדרשת רק להודיע על כוונתה להימחק ובתוך 90 יום מניותיה נמחקות מהמסחר. "ההנפקה החדשה מבוצעת, בין השאר, לקראת יישום חוק הריכוזיות בישראל, ובמטרה לאפשר לחברה לממן את פעילותה באמצעות חוב שאינו סחיר, בהתאם לנדרש בחוק", מסר דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב. "הנפקה זו היא השלב הראשוני של תהליך שיושלם עד למחצית השנייה של 2019, עם המחיקה הנדרשת של המניות מהבורסה בת"א, ו/או מיזוג החברה עם החברה הבת שלה (ביקום), לפי הנדרש בחוק".

בלי קשר לחוק הריכוזיות, לפני כארבעה חודשים השלימה אינטרנט זהב עסקה להחלפת 74% מהחוב הקצר שלה לחוב ארוך יותר, במהלך שייקר את עלויות המימון שלה אך מעניק לה מרחב תמרון גדול יותר ומצמצם את תלותה בחלוקת דיבידנדים של החברה הבת ביקום. במסגרת זו, אינטרנט זהב הקצתה לגופים מוסדיים אג"ח מסדרה ד' בערך נקוב של כ-201 מיליון שקל וקיבלה בתמורה אג"ח מסדרה ג' שלה בערך נקוב של כ-181 מיליון שקל. בעקבות זאת גדלה סדרה ד' ל-731 מיליון שקל ע"נ וסדרה ג' צומצמה ל-64 מיליון שקל ע"נ. סדרה ד' עומדת לפירעון מספטמבר 2020 וסדרה ג' - ממארס הקרוב. לאחרונה השלימה גם ביקום הנפקת אג"ח פרטיות בהיקף 250 מיליון שקל בהקצאה לשתי חברות ביטוח גדולות.

צרו איתנו קשר *5988