אפריקה נכסים תגדיל את ההפרשות למס ב-98 מיליון שקל

העלייה בהפרשה למס תתבצע בשל שומות מס לשנים 2007-2010 ■ לדברי החברה, המקור להפרשה הנוספת הוא פסק דין שהתקבל לאחרונה ושלדעת יועציה מחליש את טיעוניהם בערעורים על צווי מס שקיבלה בעבר

אברהם נובוגרוצקי (נובו) / צילום: תמר מצפי
אברהם נובוגרוצקי (נובו) / צילום: תמר מצפי

צרה חדשה לקבוצת אפריקה ישראל. החברה הבת אפריקה נכסים דיווחה הבוקר, כי תבצע הפרשה נוספת למס בסכום של 98 מיליון שקל בגין שומות מס שקיבלה בשנים 2007-2010. לדברי החברה, המקור להפרשה הנוספת הוא פסק דין שהתקבל לאחרונה ושלדעת יועציה מחליש את טיעוניהם בערעורים על צווי מס שקיבלה אפריקה נכסים בעבר.

ל"גלובס" נודע כי מדובר בפסק דין של השופט אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שעסק ברווחים שבהם נדרשת חברה להכיר כאשר קיבלה מחברה בת דיבידנדים בגין רווחי שיערוך. בפסק הדין קיבל השופט את טענת רשות המסים, לפיה כאשר חברה נהנית מדיבידנדים שקיבלה מחברה בת בגין רווחי שיערוך (כלומר טרם מכירת הנכס) עליה לשלם מס בגין רווח זה למרות שהנכס טרם נמכר.

מדובר בפסק דין אם.סי.אל קניון דרורים נגד פקיד שומה פתח-תקווה, במסגרתו, דחה השופט את ערעור החברה על צו שומה שקיבלה בסך של 2.2 מיליון שקל מרשות המסים, וחייב אותה בתשלום המס ובהוצאות משפט של 50 אלף שקל. בפרשה זו רכשה אם.סי.אל קניון דרורים מידי חברת דלק נדל"ן 50% מחברה שמחזיקה בקניון דרורים, תמורת 26 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקה זכתה אם.סי.אל בדיבידנד של 10.6 מיליון שקל מחברת הקניון, כאשר מתוכו סכום של 6.4 מיליון שקל נבע מרווחי שיערוך.

בהודעתה מציינת אפריקה נכסים כי לטובת דיון מקדים שנערך בדירקטוריון החברה במסגרת הכנתם של הדוחות הכספיים לסיכום 2017, היא קיבלה חוות-דעת עדכניות מטעמם של יועציה המשפטיים. חוות-דעת אלה עסקו בסיכויי ההצלחה של הליך המס וכן ביחס לכימות חשיפות המס של החברה בגין הטענות השונות שהעלו החברות במסגרת הליך המס.

במסגרת חוות-הדעת ציינו היועצים המשפטים של אפריקה נכסים כי עמדתם, כפי שנכללה בחוות-הדעת הקודמות שמסרו לחברה, לא השתנתה. עם זאת, בשים לב לפסיקה שונה שהתקבלה בעת האחרונה בקשר עם חלק מהסוגיות השנויות במחלוקת, ולמרות דעתם, כי לחברה ולחברת הבת קיימות טענות טובות כנגד עמדותיה של רשות המיסים והערכתם, כי בחלקם של פסקי הדין האמורים נפלו טעויות מהותיות, הם בדעה כי לא ניתן עוד לתמוך במסקנה שעמדה בבסיס חוות-הדעת הקודמות שלהם, לפיה יותר סביר מלא סביר, שבית המשפט יקבל את טענותיה של החברה ביחס לחלקן של הסוגיות השנויות במחלוקת. ביחס לסוגיות הנותרות, הם סבורים כי הסיכוי שטענות החברה תתקבלנה הינו גבוה יותר מן הסיכוי שיידחו.

על רקע זה צפויה כאמור אפריקה נכסים לכלול בדוחות הכספיים הפרשה נוספת בגין הליך המס בסכום המוערך של כ-98 מיליון שקל. עם זאת, בחברה מדגישים כי סכום ההפרשה המוערך לעיל אינו סופי, כאשר מכלול הנתונים ששימשו לגיבושו טרם נבדקו באופן סופי על ידי החברה וטרם בוקרו על ידי רואי החשבון. לפיכך, אין זה מן הנמנע, כי יחול שינוי בסכום ההפרשה.

צרו איתנו קשר *5988