מועצת מקרקעי ישראל מקבלת החלטות בלי לקבל מידע רלוונטי

המבקר תקף את יו"ר המועצה, שר האוצר משה כחלון • 92% מההחלטות התקבלו ללא קבלת חוות דעת משפטית

שר האוצר משה כחלון הוא גם יו"ר מועצת מקרקעי ישראל שבה 14 חברים. המועצה ממונה על עיצוב מדיניות המקרקעין, ותפקידה גם לפקח על עבודתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). האחרונה מבצעת עבור המועצה את עבודת המטה לקראת הדיונים במועצה.

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

המבקר מצא ליקויים בעבודת המטה שרמ"י ביצעה לקראת דיונים במועצה, בעיקר ליקויים באיסוף נתונים תומכי החלטה, קבלת חוות דעת כלכלית ומשפטית והצעת חלופות. לפי המבקר, המועצה, מצידה, "לא עמדה על כך שרמ"י תציג לפניה נתונים, חוות דעת וחלופות כאמור".

מהנתונים שאסף המבקר הסתבר, כי ל-73 מתוך 79 הצעות החלטה שהגישה רמ"י למועצה בשנים 2016-2015 (כ-92%), היא לא צירפה חוות דעת משפטית, ורק לשלוש מהן היא צירפה חלופות להצעה. כמו כן, למספר רב של הצעות החלטה לא צירפה רמ"י חוות דעת כלכלית, אף שהיו להן השפעות כלכליות; נוסף על כך נמצאו הצעות ההחלטה שלא צורפו להן כלל נתונים תומכי החלטה.

"משמעות הדבר היא", מדגיש המבקר, "שבמקרים רבים המועצה קיבלה החלטות על בסיס מידע חסר שאינו מאפשר קבלת החלטה מיטבית ומבוססת דיה".

חברי המועצה לא נקטו פעולות

לעתים התריעו חברי מועצה ונציגי משרדי ממשלה שהשתתפו בדיוני המועצה על כך, שהצעות החלטה מובאות לדיון ללא תשתית מספקת. ואולם בסופו של דבר הם הסתפקו בהתרעות ולא נקטו פעולות שיכלו לטייב את הליך קבלת ההחלטה.

"באשר ליו"ר המועצה (או מי שמילא את מקומו)", אומר המבקר על כחלון, "הוא לא עמד על כך שלפני המשך הדיון וקבלת ההחלטה יימסר לחברי המועצה המידע הנדרש לקבלת החלטה מושכלת ומיטבית, ולא וידא שאכן כך קרה".

למרות שהפיקוח על רמ"י הוא אחד מתפקידיה החשובים של המועצה, תפקודה בנושא לקוי.

ב-2016-2015 לא דנה המועצה בדוח הפעולות של רמ"י ובתוכניות העבודה שלה, אף שמדובר במסמכי יסוד הנוגעים לעבודת רמ"י, וממילא לא בחנה באיזו מידה עמדה רמ"י ביעדים שנקבעו לה בהחלטות המועצה.

הצעת התקציב הדו שנתי של רמ"י לשנים 2018-2017 לא נדונה במועצה, וממילא המועצה לא אישרה אותה, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

ועדת הביקורת של המועצה לא התכנסה בתדירות הקבועה בתקנון המועצה וגם לא מילאה את תפקידיה: היא לא פיקחה על יישום החלטות המועצה; לא בחנה אם קיימת בקרה יעילה ברמ"י; לא בחנה לעומק את הליקויים שצוינו בדוחות הביקורת של מבקר המדינה ושל המבקר הפנימי של רמ"י ואת ההמלצות לתיקונם; ולא גיבשה המלצות באשר לנקיטת צעדים לתיקון הלקויים שהתגלו בפעילות רמ"י.

באשר למועצה, היא לא עקבה אחר עבודתה של ועדת הביקורת ולא ביקשה מהוועדה להגיש לה דיווח תקופתי על פעילותה ועל המלצותיה. המבקר מצא גם ליקויים במעקב ובבקרה של המועצה על יישום ההחלטות על ידי רמ"י, והדגיש כי "רמ"י מצדה אינה מדווחת למועצה באופן שיטתי על אופן ביצוע ההחלטות, וזאת אף במקרים שבהם קבעה המועצה במפורש חובת דיווח". המבקר מצא גם ליקויים בהרכב המועצה, אשר לטענתו עומדים בניגוד להוראות החוק.

תגובת רשות מקרקעי ישראל: רמ"י קיבלה לידה את דוח הביקורת ובימים אלה שוקדת על למידתו והפקת הלקחים הנדרשים ממנו. כבר בשלב גיבוש התגובה לטיוטת הדו"ח, החלה רמ"י ביישום וצמצום הפערים שהועלו על ידי המבקר. בין היתר, יזמה הרשות שינויים בתקנון מועצת מקרקעי ישראל שעיקרם חובת הצגת תשתית נתונים ראויה להצעות ההחלטה, לרבות התייחסות היועמ"ש והתייחסות להיבטים תקציביים ככל הנדרש. בנוסף, כדי שהמועצה תוכל להקדיש את עיקר משאביה לניהול המדיניות הקרקעית של ישראל בצורה היעילה והטובה ביותר, הקימה המועצה ועדת משנה לבחירת הנושאים שיובאו לדיון במליאת המועצה.

צרו איתנו קשר *5988