"על רשות ני"ע להנחות חברות נסחרות לדווח על תאונות בנייה"

הקבוצה למאבק בתאונות בניין, יחד עם המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים, פנו במכתב ליו"ר רשות ני"ע, ענת גואטה, במסגרתו הם תוהים מדוע חברות נדל"ן ובנייה הנסחרות בבורסה אינן מחויבות לדווח על תאונות קטלניות המתרחשות באתרי הבנייה שלהן

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

הקבוצה למאבק בתאונות בניין, יחד עם המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים, פנו במכתב ליו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, במסגרתו הם תוהים מדוע חברות נדל"ן וחברות בנייה הנסחרות בבורסה אינן מחויבות לדווח על תאונות קטלניות המתרחשות באתרי הבנייה שלהן. הדרישה לחייב חברות הנסחרות בבורסה לדווח על תאונות העבודה מתחדדת לאור המקרים האחרונים בהם אירעו תאונות קטלניות באתרים של חברות כמו סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי, אלקטרה בנייה מקבוצת אלקטרה, קבוצת חג'ג' ואחרות.

"הרינו פונים אליך בזאת בקריאה שתביאי לכך שהרשות לניירות ערך תנחה חברות נסחרות, בין היתר ובדגש על חברות קבלניות או יזמיות נדל"ן, לדווח לרשות לניירות ערך ולבורסה באופן מיידי על אודות תאונות קטלניות שהתרחשו באתרים שבאחריותן", כך נכתב במכתב לגואטה. "לצערנו הרב, פגע תאונות עבודה באופן כללי, ובאתרי בנייה באופן פרטני, הפך בשנים האחרונות לתופעה שכיחה בישראל".

מנסחי המכתב מזכירים את התאונה הקטלנית באתר של חברת סולל בונה בירושלים במסגרתה נהרג עובד זר מסין כמו גם תאונות אחרות וכותבים עוד: "סולל בונה, לצערנו, אינה היחידה ברשימת חברות הבנייה הציבוריות שבפעילותן העסקית קיפדו את חייהם פועלי בניין. שנת 2017 הסתיימה עם 35 הרוגים ו-229 פצועים, בעוד שנת 2018 נפתחה עם 13 הרוגים ו-58 פצועים חדשים באתרי בנייה (נציין כי לאחר שיגור המכתב אירעו עוד שתי תאונות קטלניות כך שמספר ההרוגים עומד כעת כבר על 15 מאז תחילת השנה. א"ח), שלא מעט מהם היו בבעלותן ובשליטתן של חברות בנייה שנסחרות בבורסה... עמדתנו היא כי החוק ופרשנותו הראויה מחייבים כי הרשות תדרוש מחברות נסחרות לדווח לבורסה באופן מיידי על אודות תאונות קטלניות שהתרחשו באתרים שבאחריותן, וזאת מכוח סמכותה של הרשות לדרוש מיוזמתה דוח מידי מהתאגיד "על אירוע שאינו מפורט בפרק זה, אשר הרשות סבורה כי ידיעה אודותיו חשובה למשקיע סביר השוקל קנייה או מכירה של ניירות ערך של התאגיד". במכון לאחריות תאגידית ובקבוצה למאבק בתאונות הבנייה סיכמו את המכתב וכתבו: "הגיעה העת להרחיב את חובת הגילוי של חברות נסחרות על דרך של קריאה מרחיבה של דרישת המהותיות גם בישראל, וזאת מתוך הבנה שלנושאים חברתיים וסביבתיים קיימת השפעה מהותית על החלטות ההשקעה של המשקיעים בתאגידים ציבוריים".

"מספר ההרוגים מתחיל השנה גבוה יותר ממספר ההרוגים בתקופה המקבילה אשתקד"

עו"ד הדס תגרי מהקבוצה למאבק בתאונות הבניין מסרה היום בהמשך למכתב כי "זהו העובד ה-15 שנהרג באתרי הבנייה מתחילת השנה, ובנוסף להם עוברת אורח שנהרגה ממנוף שקרס מאתר בנייה. מספר ההרוגים מתחילת השנה גבוה ממספרם באותו המועד בשנה שעברה, לאחר שבשנת 2017 הסתמנה ירידה לעומת מספר ההרוגים בשנת 2016. דבר זה מבטא מגמה חמורה ומטרידה המעידה הן על התמשכות ההפקרות הבטיחות והן על מחדלי האכיפה וההרתעה המביאים לה. טרם יבש הדיו על מכתבנו ליו"ר הבורסה לאחר התאונה הקטלנית באתר בביצוע סולל בונה, וכבר התרחשו שתי תאונות קטלניות נוספות באתרי בנייה בביצוע או בייזום של חברות נסחרות - אלקטרה בנייה וקבוצת חג'ג'. מקבץ מצמרר זה מעיד כאלף עדים על החיוניות שבהתגייסותה של הבורסה לניירות ערך למאבק הציבורי למען בטיחות העובדים. חזקה על ציבור המשקיעים או חלקו כי יש לו עניין ואכפתיות כלפי בטיחות העובדים באתרים שבאחריות החברות הנסחרות וכי יש שמבקשים לשקול מידע זה ולהשקיע את כספם בחברות המקפידות על בטיחות עובדיהם. חובת דיווח לבורסה תגביר במידה ניכרת את הנראות הציבורית של תאונות העבודה באתרי הבנייה ואת הסיקור התקשורתי בעיתונות הכלכלית, וכפועל יוצא מכך תדרבן את החברות האחראיות ליתר אחריותיות והשקעה כלפי בטיחות העובדים".

מרשות ניירות ערך נמסר בתגובה למכתב שנשלח כי "חובות הדיווח של תאגידים מדווחים ו/או חברות ציבוריות מעוגנות בחוק, והדיווחים עצמם נדרשים בהתאם לנסיבות כל מקרה, למהות הדברים ולדין. במסגרת השיקולים לפרסום דיווח מיידי, על הגורם המדווח לשקול, בין היתר, האם לאירוע עשויה להיות השפעה מהותית על התאגיד או שיש בו כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד. בחודשים האחרונים, בוחן סגל רשות ניירות ערך את שאלת הצורך במתן גילוי ספציפי מצד חברות ציבוריות מסוימות, אודות סוגיות שונות הנוגעות להיבטי אחריות סביבתית וחברתית ולממשל תאגידי. כמו כן נבחן הצורך בפרסום הנחיית גילוי לפיה חברות ציבוריות מסוימות יתבקשו לתת באופן וולונטרי, במסגרת הדוח התקופתי שלהן, מידע כללי אודות סוגיות אלה. בשלב זה טרם גובשו המלצות סופיות".

בעקבות תגובת הרשות לניירות ערך נמסר משולחי המכתב כי "יפה שברשות לניירות ערך מצאו שיש מקום לשקול את הדיווח אבל לצערנו זה לא מספיק. הסוגייה שאנחנו מכוונים אליה לא צריכה לדעתנו להמתין לחקיקה רחבה והסדרה כוללת בנושא אחריות תאגידית. בנוסף, הדיווח לא צריך להיות וולנטרי אלא בהנחיה של הרשות".

צרו איתנו קשר *5988