פוליטיקאי ושופט לא צריכים להיפגש

על אי-הנוחות שעוררה הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיאת העליון חיות

אסתר חיות ובנימין נתניהו / צילומים: רפי קוץ ותמר מצפי
אסתר חיות ובנימין נתניהו / צילומים: רפי קוץ ותמר מצפי

לפני כמה שבועות נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, בנושא הצעת החוק לפסקת ההתגברות, שתאפשר להחיות חוקים שבג"ץ פסל. אין מקום לפגישה פרטית כזו. הוויכוח הציבורי על סמכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת, הוא לגיטימי. אין מדובר במאבק כוחות פוליטי בין ימין לשמאל, אלא זהו דיון הנוגע לערכי היסוד של המדינה ולצביונה הדמוקרטי.

בוויכוח זה, יש המדגישים את מעמדם של המחוקקים כנבחרי העם ואת תפקידו החשוב של הריבון - שראוי לאפשר לו למשול. לעומתם, יש טוענים כי גם הריבון מוגבל בהשגת יעדיו מכוחם של ערכי יסוד דמוקרטיים, ערכים שמבוטאים ומוגנים בערכאות המשפט; ערכאות אלה הן מוסדות אל-מפלגתיים, שתפקידם לשקף את האינטרס הלאומי חוצה-המפלגות בכיבוד הליך הוגן וזכויות אדם.

ויכוח משמעותי זה, טוב לו שיתנהל בגלוי ובפומבי, בבית המחוקקים, בתקשורת ומעל דפי העיתונות, באקדמיה וברשתות החברתיות; בעניין זה אין מקום לפגישה אינטימית של נציגי השלטון עם שופטי העליון. ראוי שדיון המתקיים בין נציגי הרשות המבצעת או המחוקקת לבין נציגי הרשות השופטת, יתקיים בפורום פתוח ונערך פרוטוקול. אין מדובר בפגישה פרטית, כי אם בנציגים רשמיים של מוסדות שלטוניים.

אבן היסוד של ההליך השיפוטי היא שהוא בנוי כמשולש. בשני צדיה של צלע הבסיס ניצבים המתדיינים. בקודקוד ניצב בית המשפט. שעה שמתלבן סכסוך, כל צד אוחז בטיעוניו ומנסה לשכנע בצדקת דרכו. הצדדים מושכים לצדדים, שומעים ומגיבים זה על דברי זה. תפקידו של בית המשפט הוא לשמוע את שני הצדדים ולהקשיב לתגובות. ברור כי שמיעה של צד אחד בלבד עלולה למשוך לכיוון אחד, ושמיעה של הצד האחר עלולה למשוך אל הצד האחר.

השמיעה ההדדית של שני צדדים, באותו מעמד, היא המבטיחה את היותו של ההליך מאוזן והוגן. היא המאפשרת לבית המשפט לראות את התמונה הרחבה. בית המשפט יעביר את טיעוני הצדדים בכור ההיתוך המשפטי ויכריע בסכסוך בצורה מאוזנת. לא בכדי אין שומעים בבית המשפט צד אחד לבדו, אלא במקרים חריגים המצדיקים זאת ושמנויים בחוק במפורש.

פגישה פרטית עם שופטים עלולה לשבש את מראית פני הצדק המאפיינת את ההליך השיפוטי. אין מקום שנציגי הרשות המבצעת או המחוקקת ישמיעו דבריהם בפני שופטים של בית המשפט העליון במעמד צד אחד. נכון, בשלב זה אין מדובר בסכסוך משפטי קונקרטי, וטרם הוגשה כל עתירה; אולם גם בדיון משפטי עקרוני, אין מקום שבית המשפט ישמע מראש רק את אחד הצדדים, שהרי מדובר בדיון הצופה פני עתיד.

כמובן, בבוא היום ובמידת הצורך ידעו השופטים שישבו על המדוכה לדון בעתירה לגופה, באופן ענייני וללא משוא-פנים. אולם מדוע לאפשר השמעה מוקדמת וחריגה של טענות עקרוניות בפגישה פרטית עם שופטים?

עמדתם של שופטים נשמעת בפסקי הדין שהם כותבים. היועץ המשפטי לממשלה הוא עורך הדין של הממשלה, וזהו תפקידו - לייעץ לה בדבר תוקפם של חוקים ובדבר חוקתיות של חוק, שמטרתו להתגבר על פסקי דין. אמנם אין זה מופרך לבקש מנציגות בכירה של הרשות השופטת להציג עמדה משפטית כללית ועקרונית בסוגיה מורכבת המעוררת מתח בין הרשויות; אולם אין זה ראוי לבקש מהשופטים לקיים פגישות אישיות רק עם מי שמייצג עמדה מסוימת, בעניין ציבורי רגיש. ככל שהדבר נחוץ, אפשר להזמין את השופטים למסור דברים בוועדת החקיקה הרלוונטית בכנסת, ולא לטעון בפניהם בחדרים סגורים.

■ הכותבת היא מנהלת מקצועית במרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל. 

צרו איתנו קשר *5988