דינה של מתגרשת סדרתית

האם ביה"ד הרבני הסכים לבטל נישואים במקום לאשר גירושים, כדי שהאישה לא תהיה "מתגרשת סדרתית"?

גירושים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
גירושים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בקשה יוצאת דופן נדונה השבוע בבית הדין הרבני בירושלים, במסגרתה בקשה אישה, שנפרדה מבעלה, שבית הדין יכריז כי נישואיהם בטלים למפרע ולא התקיימו מעולם, במקום לאשר את גירושיהם זה מזו. אלה הם גירושיה השניים של האישה, ולטענתה הסיבה לבקשתה היא שאינה רוצה להיחשב כ"מתגרשת סדרתית".

למרבה ההפתעה, דאגתה של האישה מפני סיווגה כמי שהתגרשה פעמיים אינה מופרכת. ההלכה היהודית מגדירה אישה שהתאלמנה פעמיים כ"אישה קטלנית", שיש בה סכנה פוטנציאלית כלפי בעליה העתידיים, גם אם אין לה כל קשר ואשמה בקשר למותם של בעליה המנוחים, ולכן אין להינשא לה שוב. פוסקי ההלכה היו חלוקים בדעותיהם האם יש להחיל את דין "האישה הקטלנית" גם על אישה שהתגרשה פעמיים, ולמנוע ממנה להינשא בשלישית.

הכרזה על נישואים בטלים למפרע נעשית רק במקרים קיצוניים ביותר, כאשר אין אפשרות לסדר גט בין הצדדים, והאישה עלולה להישאר עגונה, לדוגמה אם הבעל נעלם ולא ניתן לאתרו. העילה העיקרית לביטול נישואים באופן רטרואקטיבי היא "מקח טעות" בקיום הנישואים מחמת בעיה חמורה, שבן הזוג העותר לביטולם לא ידע עליה בעת שנישא. נטל ההוכחה המוטל על בן הזוג המבקש לבטל את הנישואים הוא גבוה, וכאשר יש ספק אם בן הזוג ידע על הבעיה, הנישואים תקפים.

כך למשל, בשנת 2012 נדחתה תביעתו של בעל להכריז על נישואיו לאשתו כבטלים, למרות שהוכיח כי הבן שגידלו אינו שלו. בני הזוג באותו מקרה נישאו לאחר שהאישה הרתה, והבעל הוכר כאביו של הילד. לאחר מספר שנים פרץ סכסוך בין הצדדים, ולאחר שהבעל תבע משמורת והסדרי ראייה על הילד, טענה האישה כי הבן כלל אינו ממנו. מאחר שהאישה הרתה בעודה רווקה, לא היה חשש לממזרות, ובדיקת אבהות שנערכה העלתה כי הבעל אכן אינו האב.

על אף קביעות אלה, בית הדין הרבני פסק כי כאשר הפך לבן זוגה של האם, האב ידע שלפני כן היא קיימה יחסי אישות עם גברים אחרים, ולכן כבר אז היו לו ספקות אם הילד ממנו. לטענתו, הוא הסכים להינשא לאישה ולהכיר בילד לאחר שהאישה "נשבעה לו" שהוא האב, אך עצם קיומם של הספקות דיים כדי למנוע מהנישואים להיות "קידושי טעות", ולכן נקבע כי הנישואים תקפים, ובני הזוג חויבו להתגרש.

לעומת זאת, בשנת 2014 בית הדין הרבני הכריז על ביטול נישואיהם של אישה, אשר בעלה ניסה להתאבד ונותר צמח ולכן אינו יכול לשחררה מעגינותה. בית הדין ברר ומצא כי הבעל היה חולה נפש עוד לפני נישואיו לאישה, אך היא לא ידעה זאת ואף לא יכלה לדעת על כך, בהיעדר סממנים חיצוניים שאדם ללא מומחיות יכול לזהותם. כמו כן קבע בית הדין כי מחלת הנפש של הבעל הייתה כה קשה, עד כי אדם נורמלי לא יכול לנהל עמו חיי נישואים תקינים, ובוודאי שיש בכך מקח טעות, שכן אם האישה הייתה יודעת על מחלת הנפש טרם הנישואים, היא לא הייתה מסכימה להינשא לו.

גם בתיק שנדון השבוע טענה האישה לקידושי טעות, מאחר שלא ידעה כי הבעל מעורער בנפשו כאשר נישאה לו, אך במקרה זה טענתה נדחתה. בית הדין פסק כי האישה ידעה טרם הנישואים שלבעל יש בעיות נפשיות מסוימות, אך היא זו אשר לחצה עליו להינשא לה, ולכן לא ניתן לבטל את הנישואים למפרע.

מאידך, בית הדין מצא לנכון להרגיע את האישה ולפרסם ברבים כי מבחינה הלכתית אין כיום כל מניעה מלשאת אישה שהתגרשה פעמיים.

עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי, מנהלת פורום דיני משפחה ב"גלובס", מומחית לדיני משפחה וירושה, בעלת אתר www.divorceinfo.co.il  

צרו איתנו קשר *5988