הנפקות האג"ח האטו בשנה האחרונה בשוק הקונצרני הריכוזי

הנפקות מגזר הנדל"ן רשמו ירידה של כ-21% בשנת תשע"ח לעומת השנה העברית הקודמת • בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה צניחה של 45% בהיקף ההנפקות במגזר העסקי שמחוץ לתחום הפיננסים • מידרוג: "הירידה השנה מסמנת מיצוי של קיבולת אשראי קונצרני בקרב סקטורים מסוימים"

חברת החשמל / צילום: שאטרסטוק
חברת החשמל / צילום: שאטרסטוק

בשנה העברית המסתיימת בימים אלה, שנת תשע"ח, נרשמה ירידה של כ-8% בהיקף הנפקות האג"ח הקונצרניות לעומת קודמתה, לרמה של כ-66 מיליארד שקל - כך עולה מסיכום שערכו כלכלני חברת מידרוג. זאת, בעיקר על רקע צניחה של 45% בהיקף ההנפקות בחודשים יוני-אוגוסט במגזר העסקי שמחוץ לתחום הפיננסים (בנקים וביטוח) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-6.5 מיליארד שקל.

הירידה החדה בהיקף ההנפקות בחודשים האחרונים באה על רקע פתיחת מרווחים מול האג"ח הממשלתיות, מגמת העלייה בריבית בארה"ב והציפיות להמשך עלייתה, הטלטלות בשוקי ההון הבינלאומיים בחודשים הראשונים של 2018, צמצום בביקושים מצד הציבור (פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות), וכן הגדלת היצע האשראי הבנקאי לעסקים גדולים בתקופה זו.

גורם נוסף שהשפיע על השוק המקומי היה עליית קצב האינפלציה בישראל בחודשים האחרונים, יחד עם עלייה בציפיות האינפלציה לשנה קדימה - שני גורמים המקרבים את תחילתו של תהליך העלאת ריבית על ידי בנק ישראל.

"יש לציין כי השנה העברית הקודמת (כמו גם 2017 כולה) בלטה עם היקף שיא של גיוסי חוב בעשור האחרון - דומה רק לזה של שנת 2007, והירידה השנה מסמנת כנראה מיצוי של קיבולת אשראי קונצרני בקרב סקטורים מסוימים", אומרים במידרוג.

"כמו כן, בשל הריכוזיות הגבוהה של השוק הקונצרני, ירידה בגיוסים בקרב מנפיקים גדולים במגזרי הנדל"ן והאנרגיה, מסבירה כשליש מהירידה בהנפקות הסקטור העסקי הלא פיננסי בשנה החולפת. הירידה קוזזה חלקית בעלייה משמעותית של 78% בהיקפי ההנפקות של חברות תשתית ממשלתיות, הודות להנפקות חברת נמלי ישראל וחברת החשמל, ועלייה בהיקפי ההנפקות של חברות ביטוח ובנקים של כ-28%". 

ערן היימר מנכל מידרוג / צילום: יחצ
 ערן היימר מנכל מידרוג / צילום: יחצ

המגזר העסקי הלא-פיננסי היווה כ-67% מסך ההנפקות בשנה העברית החולפת, כאשר מגזר הנדל"ן והבינוי ממשיך לבלוט והיה המוביל מבין המגזרים בהיקף ההנפקות, עם כ-38% מסך כל האג"ח שהונפק השנה (כ-25 מיליארד שקל).

בהיבט שנתי קטנו היקפי הגיוס של הסקטור העסקי הלא-פיננסי בכ-25%, בתוך כך ירידה של כ-21% בהיקף הנפקות מגזר הנדל"ן והבינוי לעומת השנה הקודמת.

את המקום הראשון מבחינת היקף ההנפקות תופסת חברת החשמל, שהנפיקה אג"ח בכ-5.9 מיליארד שקל, כ-9% מסך ההנפקות במהלך השנה העברית. את המקומות השני והשלישי תופסים בנקים - מזרחי טפחות הנפיק כ-4.2 מיליארד שקל, ובנק הפועלים גייס כ-4 מיליארד שקל באג"ח.

המנפיקים הלא-פיננסיים הגדולים ביותר אחרי חברת החשמל היו דיסקונט השקעות עם כ-2.6 מיליארד שקל, וחברת נמלי ישראל אשר הנפיקה סדרות אג"ח לראשונה השנה בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל.

בנוגע לאיכות האשראי, מציינים במידרוג כי היא הייתה דומה מאוד לזו של שנת תשע"ז: כ-36% מהמנפיקים דורגו ברמות גבוהות של A1 (מקומי) ומעלה, לעומת כשליש בשנה שעברה, 29% דורגו ברמת דירוג גבוהה-בינונית A2-A3, כ-12% נוספים דורגו ברמת דירוג נמוכה יחסית, וכ-22% לא דורגו כלל. 

הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון
 הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון

בענף הנדל"ן - היפוך מגמה

במידרוג מציינים כי הירידה בהיקף ההנפקות של חברות בתחום הנדל"ן ובינוי מהווה היפוך למגמת הגידול העקבית של הנפקות החוב במגזר זה מאז 2014. הירידה הורגשה בעיקר בקרב חברות הנדל"ן המקומיות: בעוד שהנפקות החוב של חברות הנדל"ן הזרות בת"א עלו בכ-2% לעומת תשע"ז, היקף ההנפקות של חברות נדל"ן ישראליות ירד בכ-28%.

הירידה, מעריכים במידרוג, היא תוצר משולב של גידול בהיצע האשראי הבנקאי לחברות עסקיות, ובפרט לסקטור הנדל"ן, לצד העלייה החדה בתשואות של חלק מהאג"ח הקונצרניות בחודשים האחרונים, שהביאה לפתיחת מרווחים וגרמה למנפיקים פוטנציאליים "לשבת על הגדר", להמתין ולקוות לימים טובים יותר בשוק ולירידת תשואות.

בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה צניחה של 45% בהיקף הגיוסים בתחום הנדל"ן, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לרמה של כ-4.1 מיליארד שקל. בגיוסים של חברות נדל"ן הזרות נרשמה בחודשים הללו ירידה של 40% לרמה של כ-1.2 מיליארד שקל.

חמשת המנפיקים הגדולים בסקטור הנדל"ן בשנה העברית היו קבוצת עזריאלי (כ-1.4 מיליארד שקל), אפריקה נכסים (כמיליארד שקל), נכסים ובנין (מיליארד שקל), דה זאראסי גרופ (מיליארד שקל) וסטרווד ווסט שגייסה כ-900 מיליון שקל. 

היקף הנפקות בענף נדל"ן ובינוי בעשור האחרון
 היקף הנפקות בענף נדל"ן ובינוי בעשור האחרון

חברות קבוצת אלוביץ נעדרו מההנפקות השנה

מחוץ לתחום הנדל"ן הסתכמו הנפקות הסקטור העסקי בכ-19 מיליארד שקל, ירידה של כ-30% לעומת תשע"ז. הירידה החדה ביותר נרשמה במגזר התקשורת, בו היקף ההנפקות קטן בכ-73% לעומת שנה שעברה, אך ירידות משמעותיות נרשמו גם במגזרי התעשייה היצרנית והאנרגיה, עם ירידות של 52% ו-51% בהתאמה.

מגזר התקשורת הושפע השנה מצניחה בגיוסים של קבוצת אלוביץ, כאשר בי-קומיוניקיישנס וחלל תקשורת, שבלטו בהיקף ההנפקות בשנה העברית הקודמת (1.9 מיליארד שקל ו-1.2 מיליארד שקל, בהתאמה), נעדרו משוק ההנפקות השנה. גם מגזר האנרגיה בלט באופן משמעותי בתשע"ז, עם הנפקות ענק של דלק קידוחים, תמר פטרוליום, נאוויטס ואורמת - חלקן הנפקות ראשונות של אג"ח קונצרניות, שלא חזרו לשוק השנה.

לעומת כל אלה היה מגזר המוסדות הפיננסיים, הכולל את הבנקים וחברות הביטוח,  אחראי השנה להנפקות בהיקף של 13.5 מיליארד שקל, גידול של 27% לעומת תשע"ז. הבנקים גייסו כ-11.4 מיליארד שקל באג"ח, וחברות הביטוח הנפיקו 2.2 מיליארד שקל.

בדומה לשנים האחרונות, בנק מזרחי טפחות הוביל את הגיוסים במגזר הפיננסי, עם גיוסים בהיקף של 4.2 מיליארד שקל, ואת המקום השני תפס בנק הפועלים, שנעדר משוק ההנפקות בשנה שעברה, עם 4 מיליארד שקל.

גם בנק לאומי חזר לשוק ההנפקות השנה לאחר היעדרות בשנה שעברה, עם גיוסים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל. בקרב חברות הביטוח תפסה מגדל את המקום הראשון כשגייסה כ-1.1 מיליארד שקל. עם זאת, להבדיל מהנפקות הבנקים, ההיקף הכולל של הנפקות חברות הביטוח ירד בכ-13% השנה לעומת אשתקד, לרמה של כ-2.2 מיליארד שקל.  

הנפקות חברות נדל"ן ובינוי הרשומות בישראל וזרות
 הנפקות חברות נדל"ן ובינוי הרשומות בישראל וזרות

צרו איתנו קשר *5988