עמותת "הצלחה" עתרה לביה"ד להגבלים נגד מיזוג רשת וערוץ 10

לטענת העמותה, "בנסיבות העניין וכפי שאושר היה אישור הממונה חסר, פגום ובלתי סביר" • מבקשת גם צו גילוי ועיון במסמכי תיק המיזוג

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של של עמותת "הצלחה" / צילום: יובל סובול
עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של של עמותת "הצלחה" / צילום: יובל סובול

ממש ביום האחרון האפשרי על-פי חוק, עמותת "הצלחה" עתרה היום (א')  לבית הדין להגבלים עסקיים נגד החלטתה של הממונה על ההגבלים, עו"ד מיכל הלפרין, לאשר את המיזוג בין רשת עם ערוץ 10.

בערר שהגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של של עמותת "הצלחה", מתבקש בית הדיו שלא לאשר את המיזוג כפי שאושר על-ידי הממונה, ובלא תנאים מלבד התנאי המקדים של מכירת חלקה של רשת בחברת החדשות. "בנסיבות העניין וכפי שאושר היה אישור הממונה חסר, פגום ובלתי סביר", נכתב בערר.

בית הדין מתבקש לבטל את ההחלטה או לקבוע תנאים מהותיים למיזוג.

בנוסף מבקשת "הצלחה" צו גילוי ועיון והעתקת מסמכי תיק המיזוג. לטענת "הצלחה", היא זכאית לעיין במסמכי המיזוג ומבקשת לממש זכות זאת. למרות שרשות ההגבלים העסקיים הסכימה לכך והתנתה זאת בחתימת הסכמי סודיות שמולאו כנדרש - עד היום, המועד האחרון להגשת הערר, לא התאפשר לבחון את תיק המיזוג.

בערר מוזכר כי כבר בעת בחינת המיזוג על-ידי הממונה על ההגבלים, הגישה עמותת "הצלחה", יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, נייר עמדה, בו נטען כי יש להתחשב במאפיינים ייחודיים לשוק בו מתבקש המיזוג, וכי השפעות מיזוגים מתחום התקשורת והעיתונות אינן יכולות להיבחן רק על-פי אמת-מידה כלכלית המתרכזות ברווחת הצרכן.

עוד עולה מהערר כי טרם הגשתו פנתה הצלחה לצדדים המעורבים בכתב והציעה כי יסכמו 3 תנאים: לשמור על היקף ההשקעה והמימון הקיים בחברת חדשות 10 כהשקעת מינימום לתקופה של לפחות שנתיים מיום המיזוג; לקבוע ערובות משמעותיות לעצמאות הדירקטוריון גם מעבר לקבוע בחוק הרשות השנייה ומעבר למה שהתחייבו הצדדים בהסכים המיזוג באופן הדומה לזה הנהוג בחברות ציבוריות; ולקבוע חובות גילוי מוגברות באשר לאופן המימון של החברה הממוזגת, לרבות מקורות מימון חיצוניים אשראים, התחייבויות או עסקאות פיננסיות שיש בהן כדי להשפיע על תמריצי הבעלים להשפיע על תוכן חדשותי.

"הצלחה" מתנגדת להסכמות הקושרות בין התגמול של קשת לרשת על חברת החדשות בביצועים עתידיים של חברת החדשות, מחשש שהדבר יהווה תמריץ להחלשת החדשות של החברה הממוזגת, כמו גם לאישור "רשימת טאלנטים" ששתי החברות לא יוכלו לפנות אליהם בהצעות מסחריות.

בערר מודיעה "הצלחה" כי "למרבה הצער לא מצאו הצדדים למיזוג או מי מבין שאר המכותבים את הצורך או את הרצון להשיב לפנייה, ומכאן הצורך להגיש ערר".

בערר נטען כי מיזוג כזה בעל השלכות על שוק הפרסום, אספקת הטלוויזיה ושידורי החדשות שמיזוג בהם תוך ירידה במספר המתחרים ביחד עם נתח שוק מצרפי של למעלה ממחצית וחסמי כניסה עצומים - יביא למניעה משמעותית בתחרות. כזכור, הבסיס לאישור המיזוג על-ידי רשות ההגבלים הייתה "דוקטרינת הפירמה הכושלת", אך עמותת "הצלחה" סבורה כי לא ברור כלל אם שלושת התנאים הדרושים לצורך ביסוס הדוקטרינה במקרה המבוקש אכן מתקיימים; למשל, בנוגע לטענה כי לא ניתן היה לקיים 3 ערוצים' וכי דינו של ערוץ 10 ממילא להיסגר, טוענת "הצלחה" כי לא נבחן האם הקלות רגולטוריות למשל היו משנות את התמונה.

עוד נטען כי המיזוג צפוי להביא לפגיעה משמעותית בתחרות, בעיקר בתחום שידורי החדשות שנתפסים על-ידי "הצלחה" כשירות חיוני לציבור, ונשאלת השאלה מדוע רשות ההגבלים לא התנתה את המיזוג בתנאים שיבטיחו את עצמאות חדשות 10 או שיבטיחו היעדר התערבות פוליטית או עסקית בתכני החדשות.

בערר מוזכרת ההתנגדות של הרשות בעבר למיזוג העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"גלובס", מחשש ליצירת כוח שוק מול העיתונאים הכלכליים. בהתייחס למצב שעלול להתרחש כעת, נכתב בערר כי "יש מעט מאוד עיתונאים שאומנותם בסיקור החדשות בטלוויזיה הפחתת מספר המתחרים בשוק קשורה באופן ישיר גם לחששות בכמות איכות ומגוום המידע החדשותי שיסופק בטלוויזיה". 

כמו כן מעלה הערר חשש מהשפעות מתאמות שיתאפשרו בקלות רבה יותר בגלל צמצום מספר המתחרים בשוק.

לערר מצורפת חוות-דעת של המומחה הכלכלי מנחם פרלמן, שמביע עמדה נגד המיזוג כפי שאושר.

צרו איתנו קשר *5988