מבקר המדינה וביה"ד בביקורת על מכרז של רמ"י: לא גילתה למתמודדים על שינוי בדרישת הניסיון לתפקיד

לפי התקשי"ר, הניסיון המקצועי נספר רק ממועד קבלת התואר האקדמי, אבל במכרז לתפקיד מודד בכיר, רמ"י החשיבה גם ניסיון לפני קבלת התואר, אך לא הבהירה זאת בתנאי המכרז • ביה"ד קבע: "ניסוח המכרז מנע ממועמדים פוטנציאליים להגיש מועמדות" • רמ"י: "נקטנו בפרשנות מקלה לגבי שילוב ניסיון והשכלה"

השופט מוסטפא קאסם / צילום: דוברות בתי המשפט
השופט מוסטפא קאסם / צילום: דוברות בתי המשפט

קשה להיזכר במקרה שבו גם מבקר המדינה וגם שופט בבית דין לעבודה מבקרים בחריפות את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בהקשר של מכרז לתפקיד בכיר של המודד הראשי במחוז צפון. שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מוסטפא קאסם, ביטל לפני שבועות אחדים את המכרז, ובמקביל מבקר המדינה ביקר את הליכי המכרז וקבע כי רמ"י צריכה לפצות את אחד המתמודדים.

ביטול המכרז הוא עוד ביטוי למתח שבין רמ"י לבין נציבות שירות המדינה, כתוצאה מהמהלך הנועז שנעשה במסגרת הרפורמה הגדולה ברמ"י בשנת 2013: רמ"י היא הגוף הממשלתי היחידי שקיבל אוטונומיה בניהול מכרזי כוח האדם, אבל בצמרת הארגון קיים תסכול בגלל הכפיפות לכללי התקשי"ר, כפיפות שאינה מאפשרת מרווח של גמישות ניהולית במכרזים. זאת, לאור הצרכים המיוחדים של רמ"י בגיוס וניוד עובדים.

במכרז הנדון החברים הדומיננטיים בוועדת המכרזים היו אבי חליוה, מנהל אגף בכיר למיפוי ומדידות ברמ"י, ותמיר ברקין, מנהל המרחב (מחוז) העסקי צפון ברמ"י. לגמר המכרז בפני ועדת הבוחנים הגיעו שניים, ודים פישביין ואשרף הנו. הוועדה החליטה כי פישביין הוא הזוכה, והוא נכנס לתפקיד במארס 2018.

עו”ד קשקוש / צילום: דוברות בתי המשפט

"הקלה" בדרישת הניסיון

הבעיה העיקרית במכרז לתפקיד המודד הראשי במחוז צפון היא שבלי ליידע את המתמודדים בו, התעלמו ברמ"י מתנאי סף בסיסי ומחייב במינוי לתפקידים בכירים בשירות הציבורי, המוגדר היטב בתקשי"ר (סעיף 11.131): כאשר במכרז קיימת דרישה להשכלה אקדמית מסוימת, הרי שבחישוב תקופת הניסיון של המועמד הנדרשת במכרז, ייספרו שנות הניסיון החל ממועד קבלת התואר האקדמי והלאה (למעט במקצועות כמו רפואה ומשפטים, שבהם קובע מועד קבלת הרישיון).

במכרז הנדון הגדירה רמ"י תנאי סף של 7 שנות ניסיון לבעל תואר ראשון ו-6 שנות ניסיון מבעל תואר שני. לפי כללי התקשי"ר, ועדת המכרזים הייתה אמורה לספור את תקופת הניסיון המקצועי של המתמודדים רק החל מקבלת התואר האקדמי. אולם, בניגוד לתקשי"ר, לגבי הזוכה במכרז, פישביין - הוועדה ספרה את שנות הניסיון שלו גם לפני שקיבל את התואר האקדמי.

אשרף הנו, המפסיד במכרז, עתר - באמצעות עו"ד דיאן קשקוש - וטען כי המכרז היה למעשה תפור, משום שלזוכה פישביין אין כלל את הניסיון הנדרש כדי לצלוח את תנאי הסף. לדבריו, מכיוון שפישביין סיים את לימודיו האקדמיים רק ב-2014 (וקיבל תעודת מודד מוסמך ב-2016), הוא אינו עומד בתנאי הסף של 7 שנות ניסיון ממועד קבלת התואר.

הבוחן, חבר ועדת המכרזים, חליוה, התייצב לימינו של פישביין, כולל בישיבה מיוחדת ונוספת של ועדת הבוחנים. חליוה לקח בחשבון עיסוקים נוספים של פישביין לפני קבלת התואר, כמו למשל ניסיון בשירות הצבאי, במרכז למיפוי ישראל ופרויקט באפריקה, ושוב קבע כי פישביין ראוי ומתאים לתפקיד ועומד בתנאי המכרז.

"גרסה לא מדויקת"

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קיבל את הטיעון של המפסיד, הנו, והחליט לבטל את זכייתו של פישביין ולערוך מכרז חדש. "על המכרז להיות ברור ומפורט", קבע השופט קאסם.

השופט קאסם נימק את החלטת בכך שהייתה במכרז "התעלמות מהוראות התקשי"ר, על-בסיס גרסתו של של נציג רמ"י, חליוה, שהתבררה כלא מדויקת. כל החשיבה של הגורמים ברמ"י סביב שינוי מספר שנות הניסיון נעשתה ללא כל תיעוד, כגון פרוטוקולים, מזכרים וכדומה. מדובר בשורה של פגמים, וביניהם הפגם המהותי אשר נפל בבחירתו של הזוכה, מאחר שאינו עומד בתנאי הסף כפי שנקבע בתקשי"ר".

עוד נקבע כי "ניסוח המכרז באופן לא ברור והתחשבות בניסיון שקדם לתואר בניגוד לתקשי"ר, מנע ממועמדים פוטנציאליים - שהיו מעוניינים להגיש מועמדות וסברו כי אינם עומדים בתנאי הסף לאור הוראות התקשי"ר - מלהגיש מועמדות". 

המבקר: "הערנו בחומרה לרמ"י"

במקביל לביטול המכרז בידי בית הדין לעבודה, זכה המכרז לביקורת גם ממשרד מבקר המדינה. המהנדס יוסף עואד העובד במשרד השיכון בחיפה, הגיש תלונה למשרד המבקר על האופן שבו נעשה סינון המתמודדים במכרז לתפקיד המודד בצפון, ועל כך שהזוכה במכרז לא עמד בתנאי הסף העיקרי של 7 שנות ניסיון ממועד קבלת התואר.

רמ"י השיבה למבקר, כי "אמנם חלק מהניסיון של הזוכה נרכש לפני שקיבל תואר ראשון, אך בטרם פרסום המכרז נערכה חשיבה מעמיקה של גורמי המקצוע ברמ"י, שלאחריה הוחלט לקבוע כי שנות הניסיון במכרזי כוח אדם בתחום המדידות, לא יימנו בהכרח ממועד קבלת התואר או הוצאת הרישיון. זאת, מאחר שניתן לצבור ניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד עוד בטרם קבלת התואר או ההסמכה כמודד מוסמך. בהתאם, בתיאור התפקיד שהופיע במכרז, נקבע כי נדרשות 7 שנות ניסיון מקצועי, ולא צוין כי אלה ייספרו רק החל ממועד קבלת התואר".

מבקר המדינה קבע כי "לא היה מקום להביא בחשבון ניסיון קודם שרכש הזוכה טרם קבלת התואר הראשון. נוכח הליקויים שפורטו לעיל הערנו בחומרה לרמ"י על הליכי המכרז וביקשנו ממנה לפעול למניעת הישנות ליקויים אלה בעתיד". המבקר פסק שרמ"י תשלם למהנדס שהתלונן, עואד, פיצוי בגובה 10 אלפים שקל.

גורם ברמ"י: "הקלות הבלתי נסבלת של התערבות בתי הדין לעבודה במכרזים הופכת את השירות הציבורי לבינוני ומטה"

גורם ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסר כי "הקלות הבלתי נסבלת של התערבות בתי הדין לעבודה במכרזים של עובדי מדינה לא בכירים גורמת בסופו של דבר להליכי גיוס מסורבלים וארוכים שהופכים את השירות הציבורי לבינוני ומטה. אנשים טובים לא יכולים לחכות חודשים להתחיל עבודה וקשה לגייס אנשים מבחוץ, מה שמחייב קידום עובדים קיימים, גם אם הם לא טובים. פסיקת בית הדין תגרום לפרשנות דווקנית בעתיד ולחוסר גמישות סבירה, גם מקום שבו הדבר מצריך זאת".

אבי חליוה, חבר ועדת המכרזים לבחירת המודד, מסר בתגובה לכך ששנות ניסיונו של הזוכה במכרז, דים פישביין, נספרו לפני קבלת התואר, כי: "קשה מאוד להשיג מודדים, וכתבנו 7 שנות ניסיון בלי קשר לתואר".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "לאור המחסור הגדול בשוק המודדים ומספר קטן של מתמודדים למשרות בשירות המדינה, על-פי ניסיון העבר, נקטנו בפרשנות מקלה לגבי שילוב נסיון והשכלה, כפי שעשינו במקרים נוספים.

"לפיכך - דרישות הסף במכרזי מיפוי ומדידות כוללות, בנוסף לתואר אקדמי, גם ניסיון מעשי בטרם קבלת התואר. זאת, מאחר שבתחומים אלה ניתן לרכוש את הניסיון הנדרש, לצורך העבודה ברמ"י, מעבודה מעשית בתחום עוד בטרם קבלת הרישיון. כך התנהל גם מכרז זה, וכך אף הונחו מראש מכוני המיון. לצערנו, בית הדין לא קיבל את עמדתנו בעניין זה, והערותיו הובאו לתשומת לב הגורמים הרלוונטים.

"משרד המבקר החליט להשהות את ההליך עד לקבלת החלטת בית הדין לעבודה. בעקבות ההחלטה, הרשות שוקלת את צעדיה בנושא זה".

"אבי חליוה, ששימש כמנהל אגף מיפוי ומדידות עד לאחרונה, ישב בוועדת המכרזים לבחירת המודד כנדרש מתוקף תפקידו וכפי שנעשה במספר רב של מכרזים בעבר. חתימתו על המסמך נעשתה בצמוד לשמו, וכל ניסיון לייחס למיקום החתימה על גבי הטופס הסטנדרטי חשיבות כלשהי או נסיון לפעול בניגוד לכללים - הינו חסר כל בסיס ואף מגוחך. חליוה הודיע בחודש מאי השנה על עזיבתו את רמ"י, ובחודש יולי סיים לעבוד. הוא החל תקופת צינון, כפי שנקבע לו באישור נציבות שירות המדינה. הוא סיים תפקידו בשל החלטתו לעבור למשרה ניהולית במגזר העסקי". 

לפני סיום פסק הדין העיר בית הדין האזורי לעבודה בנצרת לרמ"י באשר להרכב ועדת המכרזים. "מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה, שעל חברי הוועדה נמנו תמיר ברקין, נציג המשרד, ומי שמשמש כמנהל מרחב עסקי צפון ברמ"י, וכן ובנוסף אבי חליוה, אשר ממלא תפקיד של מנהל אגף בכיר מיפוי ומדידות ברמ"י ומי שהוגדר בטופס כנציג מטעם משרד אחר. לכאורה, אין מדובר בנציג של משרד אחר, שכן גם חליוה נמנה על עובדי רמ"י", קבע בית הדין. חליוה מסר ל"גלובס" בתגובה, כי אינו מבין את הנסיבות להערת השופט. "זימנו אותי לוועדה כנציג המשרד, וחתמתי היכן שצריך", ציין.

צרו איתנו קשר *5988