קם לתחייה שדה מגד? שפיר הנדסה וקרן קנדית מבקשות להשקיע 50 מיליון דולר ב-40% משותפות חיפושי הנפט גבעות עולם

בד בבד נסוגה שפיר מהשקעתה בשותף הכללי המנהל את גבעות עולם, והיא דורשת החזר של 5.5 מיליון דולר ממשפחת בן-דוד השולטת בו

שדה הנפט מגד/   צילום: תמר מצפי
שדה הנפט מגד/ צילום: תמר מצפי

ענקית התשתיות והבנייה שפיר הנדסה החליטה לשנות פוזיציה בפעילות חיפושי הנפט והגז של השותפות גבעות עולם, בעלת רישיונות קידוח בשדה הנפט "מגד" הסמוך לראש העין. קצת יותר משנה לאחר כניסתה לשותפות בניהול פעילות חיפושי הנפט והגז של חברת גבעות עולם, משנה שפיר אסטרטגיה, ובמקום השקעה בניהול הפעילות, באמצעות "השותף הכללי"  של גבעות עולם, היא מעוניינת כעת להצטרף לחברה קנדית בהשקעה בתפעול קידוחי "מגד"  של השותפות - שאחרי תקופה ארוכה של קיפאון בפעילות הקידוחים בשדה, עשויה להתעורר לחיים מחדש בקרוב.

שפיר, שבשליטת ארבעת האחים שפירא, עדכנה הבוקר את בעלת השליטה בשותף הכללי של גבעות עולם, משפחת בן דוד, על החלטתה לממש את אופציית המכר שהוענקה לה עם כניסתה לשותף הכללי, ולמכור את החזקותיה בו (22%) למשפחה, תמורת קרוב ל-3.5 מיליון דולר. נוסף על כך, דורשת שפיר ממשפחת בן דוד פירעון הלוואות של קצת יותר מ-2 מיליון דולר שהעמידה לשותף הכללי מאז הצטרפה אליו באוגוסט 2017.

בד בבד, חתמה שפיר על הסכם לקבלת אופציה להצטרף לקרן הקנדית אלברטה (Alberta Green Ventures) בהשקעה של כ-50 מיליון דולר, תמורת 40% מהזכויות בשותפות המוגבלת גבעות עולם. יתרת 60% הזכויות בשותפות ייוותרו בידי מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, שעיקר פעילותה מתרכז בפיתוח שדה הנפט מגד. שדה מגד ממוקם מזרחית ליישוב אלעד, ובעבר כבר הופק ממנו נפט בכמויות מסחריות.

ההשקעה האפשרית במגד
 ההשקעה האפשרית במגד

משרד האנרגיה ביטל את הזכות

עם זאת, כבר זמן ממושך שהפעילות בשדה מוקפאת, אחרי השקעה של עשרות מיליוני דולרים שבוצעו בו עד היום. לאחר שהשותפות צברה הפסדים משמעותיים, בין השאר בשל תקלות בהפקה, ואיבדה את יכולתה להמשיך בפיתוח הפעילות, ביטל משרד האנרגיה בשנה שעברה את הזכות שהעניק לגבעות עולם על הפעילות בשדה.

ההידרדרות במצבה הפיננסי של גבעות עולם בא לידי ביטוי גם בשווי יחידות ההשתתפות שלה, ולאחר שמחיר יחידה התקרב ל-1 אגורה, החליטה הבורסה בסוף שנת 2014 לגרוע אותן מהמסחר ברשימה הראשית. כיום שווי השותפות עומד על כ-100 מיליון שקל.

במקרה שבו השקעת הקרן הקנדית תצא לפועל, ושפיר תממש את הזכות להצטרף אליה, השתיים ישקיעו יחד בתפעולם המחודש של קידוחי מגד, בכפוף לאישורים הנדרשים ממשרד האנרגיה לפעילות מחודשת בשדה. בעלי יחידות ההשתתפות ודירקטוריון גבעות עולם כבר אישרו את הצעת ההשקעה של הקרן הקנדית בחודש ספטמבר, וזאת ככל הידוע כחצי שנה לאחר הצעה שהעבירה שפיר לשותפות להכנסת משקיע אמריקאי בתנאים אחרים, שלא התקבלה על-ידי המחזיקים.

גבעות עולם כבר הגישה ערר להחלטת הממונה על הנפט בדבר ביטול החזקה בשדה, ואופציית הכניסה לשותפות של שפיר להשקעה תוכל להתממש עד שבועיים ממועד קבלת אישור משרד האנרגיה בנושא, במקרה שזה יתקבל.

ככל הידוע, תוכנית ההשקעה של הקרן הקנדית לפיתוח הקידוחים בשדה מגד הינה לשנתיים, ומטרתה להגיע לארבע בארות מפיקות נפט. הקרן הקנדית המעוניינת להשקיע בשדה מגד פועלת עבור החברה הקנדית Alberta Texas Energy Ventures, חברה בבעלות פרטית שככל הידוע משקיעה לראשונה בתחומי קידוחי הגז והנפט בישראל.

לפי העדכון של שפיר בנושא, במקרה שבו היא תחליט להצטרף להשקעה של הקרן הקנדית, חלקה בהשקעה ינוע בטווח של בין 35%-45% מסך ההשקעה (כ-18-22 מיליון דולר), והשתיים יקימו תאגיד משותף לצורך ביצוע ההשקעה המשותפת.

כחלק מהסכם ההשקעה, התחייבה החברה הקנדית להעניק לבן-דוד הלוואה לצורך התמודדות עם ההחזר לשפיר, בעקבות רצונה לממש את אופציית המכר, ובמקרה שבו שפיר תחליט להצטרף להשקעה של הקרן הקנדית, היא תשתתף בחלק מסכום ההלוואה, באופן יחסי לחלקה בהשקעה.

הצעת ההשקעה של הקרן הקנדית קובעת כי 22 מיליון הדולרים הראשונים שינבעו משדה מגד ישמשו לצבירת כרית ביטחון, ולאחריהן, עד להחזר ההשקעה (50 מיליון דולר), תהיה הקרן הקנדית זכאית ל-60% מההכנסות, והשותפות ליתרה. בשלב הבא יחולקו ההכנסות בהתאם לשיעור ההחזקה בזכויות במגד - 60% לשותפות ו-40% לקרן הקנדית - ובמקרה שבו שפיר תיכנס להשקעה יחד עם הקרן הקנדית, חלקה בהכנסות יהיה יחסי להיקף ההשקעה שלה.

עוד קובע ההסכם, כי הקרן הקנדית תקים חברה ייעודית בבעלות מלאה, שתספק לשדה שירותי מפעיל, תמורת דמי מפעיל של 4% "מעלויות התפעול של החזקה שהוצאו בפועל".

שפיר הנדסה נחשבת לאחת מחברות התשתיות הגדולות בארץ, והיא מחלקת את פעילותה לארבעה מגזרים. השניים העיקריים מבחינת היקפי פעילות הם תשתיות ותעשייה, נוסף על זכיינות וייזום נדל"ן למגורים. מניית החברה התחזקה בשנה האחרונה בכ-10%, ומשקפת לשפיר שווי נוכחי של 4.7 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988