בקשה לניהול ייצוגית נגד "אמנה": "גובה מהמתיישבים ביו"ש 30 שקל לחודש בלי סמכות"

לפי הנטען, המתיישבים משלמים את "מס אמנה" באמצעות הוועד ביישוב, משם הכסף עובד למועצות האזוריות, שמעבירות את הכסף ל"אמנה", זרוע שיווק הקרקעות והבנייה של גוש אמונים

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה באחרונה בקשה לנהל (לאשר) תביעה ייצוגית בגובה 80 מיליון שקל נגד "אמנה", הזרוע שיווק הקרקעות והבנייה של גוש אמונים, שהיא אגודה שיתופית מרכזית שבה חברים כ-80 יישובים כפריים-קהילתיים, רובם ביהודה ושומרון

בבקשה נטען כי במרבית היישובים הקהילתיים-כפריים ביהודה ושומרון, שהוקמו על-ידי "אמנה" מתקיימת שנים רבות גבייה בלתי חוקית מכל משפחה, גבייה המכונה "מס אמנה", בגובה 30 שקל לחודש. לפי הבקשה, המתיישבים משלמים את "מס אמנה" באמצעות הוועד ביישוב, משם הכסף עובד למועצות האזוריות, שמעבירות את הכסף לאמנה.

העותרים, אילנית ועמית רויאל, התגוררו כשנתיים בכפר אדומים, בהמתנה להחלטה של ועדת הקבלה אם לקבל אותם כחברי האגודה ביישוב, ולבסוף לא התקבלו. בנוסף ל"אמנה", הבקשה לייצוגית מכוונת נגד גם נגד מזכ"ל "אמנה", זאב חבר (זמביש); נגד המועצה האזורית מטה בנימין; נגד המועצה האזורית שומרון; ונגד המועצה האזורית גוש עציון.

את קרקעותיה מקבלת אמנה מהמדינה ללא מכרז וללא תמורה, באמצעות החטיבה להתיישבות, והיא משווקת את המגרשים למתיישבים. מדובר בכ-500 אלף דונם שנמסרו כך ל"אמנה" במהלך השנים. לאגודה השיתופית "אמנה" יש חברה-בת בשם "בנייני בר אמנה", שגם בה שולט חבר. "בנייני בר אמנה" היא קבלן הביצוע העיקרי לבניית בתי המתיישבים על הקרקעות ששווקו באמצעות "אמנה".

מסים תמורת חסות

לדברי העותרים, "אמנה" גובה מהמתיישבים את התשלום החודשי שלא כדין ובכפייה, ללא סמכות תוך שהיא "גוזלת את כספי המתיישבים ומפיקה עושר שלא כדין על חשבונם". לטענת מגישי הייצוגית, "אמצעי הגבייה לגביית מסים אסורים אלה הם גופי השלטון המקומי באזור. הוועדים המקומיים והמועצות האזוריות, הפועלים כחברת גבייה מטעם 'אמנה' ומשמשים צינור להעברת כספי 'מסים' בלתי חוקיים אלה לאמנה (גוף פרטי).

"כך, הלכה למעשה, נגבים 'מסי אמנה' מהמתיישבים לצד תשלומים מוניציפליים חודשיים אחרים (ארנונה, היטלי ביוב וכו'), באמצעות הוועדים המקומיים והאגודות השיתופיות ביישובים השונים. כספים אלה מועברים באמצעות הוועד המקומי למועצות האזוריות השונות באזור יהודה ושומרון ומהן ל'אמנה'. 'מסי אמנה' אלה נגבים מהמתיישבים בתמורה ל'חסותה' של אמנה על היישוב, חסות אשר לא באה לידי ביטוי במתן שירותים כלשהם למתיישבים ונכפית על המתיישבים לצד תשלומים מוניציפליים, ללא סמכות בדין".

מבקשי הייצוגית מבקשים מבית המשפט לקבוע כי "אמנה" מנצלת את מעמדה המונופוליסטי-פוליטי, וכי "מסי אמנה" נגבים שלא כדין ובחוסר סמכות, ועל כן יש להוציא צו מניעה האוסר המשך גבייה זו. עוד הם מבקשים שבית המשפט יאשר כי הקבוצה בשמה מוגשת התובענה כוללת את כל מי ששילם "מסי אמנה" ב-7 השנים האחרונות. לפי חישוביהם, מדובר בסכום של כ-80 מיליון שקל שאותו יש להחזיר למתיישבים ביהודה ושומרון.

"אמנה" נגד בא-כוח התובעים

את מגישי התביעה הייצוגית מייצגת עו"ד מעיין בכר, המייצגת בהליכים אחרים, כולל בבג"ץ, את החברה מ.י. שחם נדל"ן הבונה ביהודה ושומרון ומצויה בסכסוך כספי ומשפטי ארוך מול "בנייני בר אמנה", זרוע הבנייה של "אמנה", בהקשר לפרויקט בנייה ביישוב ברקן. את התביעה בגובה 3.5 מיליון שקל נגד הגישה "אמנה" נגד "מ.י שחם", נגד בעליה, ליאור חן, ונגד עו"ד בכר.  

לטענת "אמנה", בנובמבר 2010 פנתה אליה חברת שחם על-מנת שאמנה תעניק לה הלוואה על-סך 3 מיליון שקל שתסייע לה לקדם את במהירות הפרויקט לתכנון ופיתוח 62 מגרשים ביישוב ברקן. בין הצדדים נחתם הסכם הלוואה, ולהבטחת ההלוואה נרשם שיעבוד לטובת אמנה על כמחצית מהמגרשים. 

בנוסף, שחם התחייבה להמחות את כל זכויותיה לקבלת כספים שיגיעו לה בגין כל הסכם בו תתקשר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות או הסכם לבניית יחידות דיור ב-30 המגרשים ששעובדו לטובת אמנה, והתחייבה להורות לכל משתכן שיתקשר עמה בהסכם להעביר ל"אמנה" את כל הכספים המגיעים לה מכוח הסכם ההתקשרות.

"אמנה" טוענת כי שחם הפרה באופן יסודי את ההסכם. בין היתר טוענת "אמנה" כי שחם לא יידעה אותה שהתקשרה בהסכם למכירת חלק מ-30 המגרשים המשועבדים; לא יידעה את הגורמים עימם התקשה בהסכמים על קיומה של המחאת הזכויות להעברת התשלום ל"אמנה", וממילא לא הורתה להם להעביר לה את הכספים המגיעים לה; וכי את הכספים שגבתה שחם מהמשתכנים שלשלה לכיסה ולכיסי בעליה.

עוד נטען כי עו"ד בכר החזיקה ב-100% ממניות שחם ושימשה כדירקטורית ומורשית החתימה הבלעדית בחברה, וחן "קיבל לפתע" מבכר את כל מניותיה בשחם, ללא כל תמורה. זאת, במקביל לשיעבוד שהוציאה בכר על כל נכסי חברת שחם בגובה 5 מיליון שקל. 

עו"ד בכר מסרה בתגובה לתביעה זו כי "מדובר בתביעת השתקה מופרכת שנועדה להלך אימים על  בא-כוח מייצג בתובענה ייצוגית, התנהלות בריונית זו אופיינית לתובעת ומאפיינת את התנהלותה כלפי המתיישבים ביהודה ושומרון ורק מחזקת את חשיבותה של התביעה הייצוגית". 

"אמנה" וזאב חבר: "תביעת סרק מופרכת"

אגודת "אמנה" וזאב חבר עדיין לא מסרו תגובה פורמלית בבית המשפט, ומטעמם נמסר בתגובה: "מדובר בתביעת-סרק מופרכת וחסרת שחר עובדתי ומשפטי. תביעת-הסרק הזו היא חולייה נוספת בשרשרת התחמקויות בניסיון להסיח את הדעת מהעובדה העיקרית העומד נגד התובעת (חברת מ.י. שחם - מ' ל'). היא חייבת מיליוני שקלים לחברת בנייני בר אמנה, והיא אף נאלצה בשבועות האחרונים, בהוראת בית המשפט, לשלם תשלום ראשון בסך 850 אלף שקל מן החוב העומד על כ-4 מיליון שקל.

"חברת 'בנייני בר אמנה' תמצה את כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה, על-מנת לגבות את החוב מן התובעת שנקטה בסדרה של תעלולים יח"צניים ומשפטיים, לרבות ניסיון כושל לפסול שופט רק בשל היותו מתנחל".

בא-כוחה של "אמנה", עו"ד נדב העצני, מסר בתגובה: "ל'אמנה' אין כל זיקה וקשר משפטי לחברי האגודות השיתופיות והיישובים ביהודה ושומרון, גם אותן אגודות אשר חברות באגודה השיתופית המרכזית של 'אמנה'. 'אמנה' גם אינה גובה כל תשלום כנטען מחברי הישובים ותושביהם. אם נגבים תשלומים, הרי שהדבר נעשה על-ידי מוסדות אגודות הישובים עצמן, מתוקף החלטות פנימיות של אגודות היישובים ועל דעתן".

לדברי עו"ד העצני, למי שיש טענות בעניין זה - "עליו לפנות לגוף שהחליט על גביית הכספים וגבה אותם בפועל. כאמור, אין מדובר ב'אמנה' כלל ועיקר". 

צרו איתנו קשר *5988