ביהמ"ש משרטט את הגבול לותמ"ל: ביטל אישור שנתנה הוועדה לבניית שכונת ענק באשדוד

הקרקע עליה מתוכננות 3,000 דירות נמצאת בסמוך לנמל אשדוד • בית המשפט קבע כי סוגיית החומרים המסוכנים בנמל הסמוכים לשכונה העתידית לא נבחנה כראוי • בותמ"ל ייאלצו להחזיר את הנושא לשולחן הדיונים

נמל אשדוד מהאוויר / צילום: אלבטרוס
נמל אשדוד מהאוויר / צילום: אלבטרוס

מכה לותמ"ל: בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע ביטל את אישור התוכנית להקמת שכונת מגורים בת 3,000 יחידות דיור בסמוך לנמל אשדוד, והורה להחזירה לדיון מחדש בותמ"ל. זאת כדי לבחון את סוגיית השלכת פעילות החומרים המסוכנים בנמל על התוכנית.

"כמו שמן ומים. זה לא מתחבר"

התוכנית להקמת שכונת "פארק לכיש" שיזמה רשות מקרקעי ישראל ושקודמה על-ידי הותמ"ל, חלה על שטח בן 617 דונם ממזרח לנמל אשדוד, וכוללת כ-3,000 יחידות דיור חדשות, לצד עשרות אלפי מ"ר למסחר ומשרדים, איצטדיון, מבני ציבור וחינוך ופארק. לתוכנית הוגשו 6 התנגדויות, רובן מטעמים סביבתיים, ונטען כי לא ניתן לקדם את התוכנית בטרם ביצוע סקר סיכונים הנובע מאחסון חומרים מסוכנים בנמל ושינועם - חומרים העלולים להעמיד את תושבי השכונה העתידית בסכנה.

עוד נטען כי אין לתכנן מגורים ושימושים רגישים נוספים באזור הסובל ממפגעים סביבתיים ובריאותיים שמקורם בפעילות הנמל. בנוסף להתנגדויות אלה, טענה חברת נמל אשדוד כי התוכנית תטיל מגבלות על הנמל ותמנע אפשרות להרחבתו בעתיד. במאי 2017 דחתה הומ"ל את ההתנגדויות לתוכנית, אחר שנבחנו על-ידי חוקר שמונה מטעמה, והתוכנית אושרה. כתוצאה מכך הוגשו העתירות כנגד אישור התוכנית לבית המשפט, על-ידי התאחדות התעשיינים, חברת נמלי ישראל ונמל אשדוד.

בין היתר נכתב בעתירת התאחדות התעשיינים, שהוגשה באמצעות עו"ד רון צין ממשרד שביט בר און גלאון צין ויתקון ושות', כי נמל ויחידות דיור לא יכולים לגור בסמיכות בדיוק "כמו שמן ומים. יש דברים שאינם מתחברים", ואף גרסה כי "השהות ליד הנמל דומה לשהות ברמת חובב".

בהחלטה שהתקבלה השבוע, קיבל השופט גד גדעון חלקית את הטענות וקבע כי "ההחלטה לאשר את התוכנית, ולדחות את התנגדות העותרים בהיעדר תשתית עובדתית מלאה באשר לסיכונים העלולים לנבוע מפעילות הנמל, כלפי הרצפטורים (מבנים) הציבוריים המוקמים מכח התוכנית, בהתאם לקריטריונים המחמירים החלים על המצב התכנוני החדש, ואף ללא התייחסות להרחבה הצפויה של פעילות הנמל ואזור התעשייה בעתיד, תוך הסתפקות בכך שהתוכנית עומדת בקריטריונים המקלים החלים על המצב קיים - מהווה חריגה ממתחם הסבירות". על כן קבע גדעון כי יש לבטל את החלטת הותמ"ל ולהחזיר אליה את סוגית החומרים המסוכנים לשם דיון מחדש. באשר לסוגיות הריח והרעש קבע בית המשפט כי אין להתערב בהחלטת הותמ"ל שנסמכה על בדיקות שבוצעו והתוכנית אף תוקנה בהתאם לממצאים.

ביקורת על המשרד להגנת הסביבה

בית המשפט מתח ביקורת על הנימוק של הותמ"ל כי תכנון השכונה החדשה מסתמך על המצב הקיים, בו שכונה קיימת סמוכה לנמל, כבר עונה על קריטריונים מקלים ביחס למרחקים הנדרשים בין מבני השכונה לבין הנמל, וקבע כי מדובר בהנחה שאינה סבירה. "לא בכדי עודכן חוזר מנכ"ל ונכללו בו קריטריונים מחמירים ביחס לקריטריונים משנת 2011. לא ניתן להקל ראש ביישום הקריטריונים המיועדים לצמצם פגיעה בבריאות הציבור ולשמור על חיי אדם. ניתן לקבל את ההנחה שהינה תוצאת אילוצי המציאות כאשר מתוכנן מיזם בהיקף מצומצם יחסית בשכונה קיימת, אשר לגביה חלים הקריטריונים הישנים המקלים יותר, יהיה אף המיזם החדש כפוף לאותם קריטריונים, אך קשה לקבל כי אותם קריטריונים מקלים יוחלו על תכנון שכונה חדשה לגמרי, הכוללת 3,000 יחידות דיור, ומכאן שצפויים לגור בה דרך קבע אלפים ואולי עשרות אלפי בני אדם וכן צפויים להיבנות בה מוסדות ציבור, מבני מסחר ואיצטדיון גדול אשר במסגרתם יימצאו בשכונה עשרות אלפי אנשים נוספים", צוין בהחלטה.

בנוסף מתח גדעון ביקורת על המשרד להגנת הסביבה שעמדתו הייתה כי עד שלב אישור התוכנית יש להבטיח השלמת סקר סיכונים סביבתיים, אלא שבסמוך לאישור התוכנית, חזר בו המשרד להגנת הסביבה מעמדתו ותמך באישורה ללא השלמת הסקר.

מנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל הגיב על ההחלטה ואמר כי "מדובר בתקדים חשוב. במשך שנים נאלצות חברות תעשייה ישראליות לשנות את מיקום פעילותן בעלויות עתק, כאשר גורמי התכנון אינם מקדישים מחשבה מספקת לצורך בהפרדה בין מגורים לפעילות תעשייתית. אנו שמחים על כך שבית המשפט קיבל את טענותינו ומקווים שהמסר ששולח בית המשפט לגורמי התכנון מספיק ברור- בכל הליך תכנוני , בפרט של שכונה חדשה, נדרשת בחינה מחמירה של מרחקי ההפרדה, תוך שמירה על יכולת התעשייה לקיים פעילות תעשייתית".

מהותמ"ל נמסר: "מדובר בתוכנית הכוללת 3,000 יחידות דיור, קריית ספורט ופארק עירוני, המנצלת באופן מיטבי שטח כלוא ומופר בעיר אשדוד, תוך התייחסות לממשק העדין בין העיר והנמל. בית המשפט דחה מכל וכל את הטענות בשלושת העתירות שהוגשו לתוכנית בנושאי קניין, איכות אויר ורעש וכן סדרי העבודה של הוועדה, והחזיר את התוכנית לדיון בותמ"ל רק בסוגיית החומרים המסוכנים המצויים היום בנמל בלבד. סוגייה זו נבחנה לעומק במהלך קידום תוכנית 'פארק לכיש - אשדוד' וכן תואמה באופן מלא עם המשרד להגנת הסביבה.

"נבהיר כי מדובר בעסקים אשר צריכים כבר היום, על-פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה, להפסיק להחזיק חומרים מסוכנים המשפיעים על שכונות מגורים קיימות בגין סמיכותם לצפון העיר אשדוד ופארק עירוני המצויים מעבר לגדר, ועל כן המשרד פועל להסרתם. יודגש כי בתוכנית נקבעו תנאים שלא מאפשרים בנייה בתחום המגבלות, עד להסרתן וזאת בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

את נמל אשדוד ייצג עו"ד אמיר כספרי שותף במשרד ש. הורוביץ, ואת חברת נמלי ישראל ייצג עו"ד מאיר פורגס ממשרד ש. בירן.

צרו איתנו קשר *5988