30 חודשי מאסר וקנס לעובד פסגות לשעבר בגין תרמית בני"ע

כתב האישום, שהוגש במסגרת הסדר טיעון, מייחס למאור וקסלר עבירות של תרמית בני"ע, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות • וקסלר הסתיר מפסגות את פעילותו התרמיתית, שכתוצאה ממנה נגרמו לחשבונות פסגות הפסדים; מנגד גרף וקסלר לחשבונותיו הפרטיים רווחים על חשבון פסגות בסך כ-700 אלף שקל

תרמית בניירות ערך / צילום: שאטרסטוק
תרמית בניירות ערך / צילום: שאטרסטוק

579 עסקאות עצמיות בין חשבונות עושה השוק של בית ההשקעות פסגות לבין חשבון בשליטתו של עובד בבית ההשקעות ורווח אסור בהיקף 700 אלף שקל - אלה הם היסודות של כתב האישום שהוגש היום (א') נגד מאור וקסלר, עובד לשעבר בבית ההשקעות פסגות, שביצע תרמית נגד בית ההשקעות. כתב האישום, שהוגש במסגרת הסדר טיעון, מייחס לוקסלר עבירות של תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

במסגרת ההסדר צפוי וקסלר להודות בעבירות המיוחסות לו, והצדדים יבקשו במשותף מבית המשפט לאשר את ההסדר, להרשיע את וקסלר ולהטיל עליו עונש מאסר בפועל למשך 30 חודשים וקנס כספי.

כתב אישום משרטט את הקלות הבלתי נסבלת כמעט בה יכול אדם שניתן בו אמון, והוא אמון על כסף רב של אחרים, לרמות את המערכת.

לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד ניצן וולקן ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, בין השנים 2013-2016 עבד מאור וקסלר במחלקת תעודות סל זרות בפסגות. בתקופה זו הגה והוציא וקסלר לפועל תוכנית מרמתית שבמסגרתה ביצע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות פסגות עליהם שלט לבין חשבונות פרטיים שהיו בשליטתו. וקסלר הסתיר מפסגות את פעילותו התרמיתית, שכתוצאה ממנה נגרמו לחשבונות פסגות הפסדים; מנגד גרף וקסלר לחשבונותיו הפרטיים רווחים על חשבונה של פסגות בסכום של כ-700 אלף שקל.

על-פי כתב האישום, התוכנית התרמיתית מומשה על-ידי וקסלר, לרוב, בדפוס הבא: בשלב הראשון הזרים וקסלר הוראת קנייה של תעודת סל שפסגות הייתה עושה שוק לגביה מחשבון שבו שלט בבנק לאומי. בסמוך אליה, הזרים הוראת מכירה נוגדת של אותה תעודת סל מחשבון עושה השוק בפסגות. ההוראות הנוגדות הוזרמו, לרוב, בהפרשי זמנים קצרים ובשערים שיצרו עסקאות עצמיות בין חשבונות עושה השוק של פסגות לחשבון בלאומי (העסקה העצמית הראשונה).

בשלב השני הזרים וקסלר הוראת מכירה של אותה תעודת סל מהחשבון בלאומי, וכנגדה הוראת קנייה נוגדת של אותה תעודת סל מחשבונות עושה השוק של פסגות שמולם בוצעה העסקה העצמית הראשונה. ההוראות הנוגדות הוזרמו בהפרשי זמנים קצרים ובשערים שיצרו עסקה עצמית בין חשבונות עושה השוק בפסגות לבין החשבון בלאומי (העסקה העצמית השנייה).

שעריהן של העסקאות העצמיות בהן רכש וקלסר את תעודות הסל מחשבונות עושה השוק של פסגות היו, לרוב, נמוכים משעריהן של העסקאות העצמיות בהן מכר וקסלר את תעודות הסל לחשבונות עושה השוק של פסגות.

מכירת תעודות הסל מחשבונות עושה השוק לחשבון בלאומי במחיר נמוך, והמכירה החוזרת שלהן מהחשבון בלאומי לחשבונות עושה השוק בפסגות במחיר גבוה יותר, יצרו עסקה סיבובית בין חשבונות עושה השוק בפסגות לחשבון בלאומי.

על-פי האישום, "בעסקה סיבובית זו הופק רווח מובטח לחשבון בלאומי והפסד כספי ודאי לחשבונות עושה השוק בפסגות. הרווח וההפסד הסתכמו בגובה ההפרש שבין שערי העסקה העצמית הראשונה לבין שערי העסקה העצמית השנייה, כשהוא מוכפל במספרן של תעודות הסל שעברו בעסקאות".

עוד צוין באישום כי במקרים אחדים לא ביצע וקסלר את העסקה העצמית השנייה אלא מכר את תעודות הסל מהחשבון בלאומי לגורמים אקראיים בשוק. במקרים אלה הפיק וקסלר רווח בגובה ההפרש שבין השער שבו בוצעה העסקה העצמית הראשונה לבין שערי העסקאות שביצע בין החשבון בלאומי לשוק.

בחודש פברואר 2016 החליטה פסגות על "המרה כפויה" (הפסקת הפעילות בתעודה בהתאם לתשקיף) של תעודת הסל בה ביצע וקסלר את מרבית העסקאות העצמיות המיוחסות לו. בעקבות התפתחות זו החליט וקסלר להפסיק את פעילותו התרמיתית בתעודת סל זו, והחל לבצע פעילות תרמיתית באופציות על הדולר, המשמשות לגידור הפעילות בתעודות הסל הזרות.

עסקאות עצמיות אלה בוצעו, לרוב, בדפוס הבא: בשלב הראשון הזרים וקסלר הוראות קנייה של אופציות על הדולר מהחשבון בלאומי, וכנגדן הזרים הוראות מכירה מחשבון עושה השוק של פסגות. ההוראות הנוגדות הוזרמו, לרוב, בהפרשי זמנים קצרים ובשערים שיצרו עסקאות עצמיות בין חשבונות עושה השוק לחשבון בלאומי (העסקה העצמית הראשונה באופציות).

בשלב השני הזרים וקסלר, לרוב, הוראת מכירה של האופציה מהחשבון בלאומי וביצע עסקאות מול השוק. עסקאות אלה בוצעו בשער גבוה מזה שבו רכש החשבון בלאומי את האופציות מחשבון עושה השוק של פסגות (עסקת ההמשך באופציות). במקרים אחדים, הזרים וקסלר בשלב השני הוראות קנייה מחשבונות עושה השוק בפסגות וביצע עסקאות עצמיות באופציות בין חשבונות עושה השוק בפסגות לבין החשבון בלאומי.

ההוראות הנוגדות, הן במסגרת העסקה העצמית הראשונה באופציות והן במסגרת העסקה העצמית השנייה באופציות, כאשר בוצעה, הוזרמו בהפרשי זמנים קצרים ובשערים היוצרים עסקה עצמית בין חשבון עושה השוק בפסגות לבין החשבון בלאומי.

"באמצעות עסקת ההמשך באופציות ובאמצעות העסקה העצמית השנייה באופציות, מקום בו בוצעה, הופק רווח מובטח לחשבון בלאומי והפסד כספי ודאי לחשבונות עושה השוק בפסגות. הרווח וההפסד האמורים הסתכמו בגובה ההפרש שבין שערי העסקה העצמית הראשונה באופציות לבין שערי עסקת ההמשך באופציות; או בין שערי העסקה העצמית הראשונה באופציות לבין שערי העסקה העצמית השנייה באופציות", נכתב באישום.

עו"ד איתן מעוז, סנגורו של מאור וקסלר, מסר כי "וקסלר החליט לקחת אחריות על האירוע ללא משפט, והדברים יובהרו בהרחבה בדיון שייקבע להצגת ההסדר". 

צרו איתנו קשר *5988