"כחלון בניגוד עניינים, ויש להשעותו מתפקיד יו"ר מועצת מקרקעי ישראל"

במכתב שנשלח היום ליועמ"ש מנדלבליט מציינים אנשי האגודה לצדק חלוקתי כי שר האוצר משה כחלון פועל למען הסקטור החקלאי במועצה • זאת לאחר שמזכיר תנועת המושבים, מאיר צור, הודיע לפני מספר חודשים על הצטרפותו ל"כולנו" • מכחלון לא נמסרה תגובה

משה כחלון / צילום: שלומי יוסף
משה כחלון / צילום: שלומי יוסף

פורום הקרקעות של האגודה לצדק חלוקתי והקשת הדמוקרטית המזרחית, פנו היום (א') ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ולמשנה ליועץ ארז קמיניץ, בקריאה להשעות את שר האוצר משה כחלון לאלתר מתפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, "עד שייבדק ניגוד העניינים הנובע ממעורבותו הפוליטית המניבה הטבות לא שוויוניות למגזר הכפרי", כך דברי המכתב.

עוה"ד רויטל ברילנשטיין וסיון צדוק טוענות בשם האגודה, כי באוגוסט 2018 הצטרף מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, המייצג 354 מושבים ברחבי הארץ, למפלגת כולנו. בנוסף, הצהיר השר כחלון באותה התקופה, כי בבחירות הקרבות הוא מתעתד לדרוש את תיק החקלאות עבור מפלגת כולנו.

"ההחלטות משפרות באופן משמעותי את מצבנו"

מאז, לדברי האגודה, אושרו במועצת מקרקעי ישראל שורת החלטות המיטיבות עם המושבים והקיבוצים, ביתר שאת מבעבר. צור מצוטט כמי שאמר אחרי ישיבה של מועצת מקרקעי ישראל, כי "ההחלטות משפרות באופן משמעותי את מצבנו בנושאי מגורים, תעסוקה, עיבוד יעיל של הקרקע והאנרגיה הסולארית ...בין ההחלטות שנתקבלו בישיבת המועצה הזו היו החלטות בעניין הקמת ועדה לבחינת חלופות הכנסה (החלטה 1580), הסדרת שימושים חורגים תוך תשלום מקצת תקופת החריגה בלבד (החלטה 1581), הארכה של שלוש שנים להסדר ביניים שנוי במחלוקת של בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים (החלטה 1582) ועוד", נכתב.

לדברי האגודה, "בהצעה של החלטה 1580, נכלל מינוי משקיף קבוע לוועדה מטעם המושבים והקיבוצים. האגודה לצדק חלוקתי מחתה והמשקיף לא נכלל בהחלטה הסופית. עוד מעטות מהצעות ההחלטה נתקבלו בגרסה מרוככת לאחר התערבות האגודה, אך רובן עברו כמתוכנן, וזאת, כשאל רובן לא מצורפת הערכה תקציבית, על אף מחויבות רמ"י להציג כזו בפני מועצתה". כך נכתב. בהמשך המכתב נכתב עוד כי

"לפני ישיבת המועצה הודיע השר כחלון, כי בכוונתו להודיע על צירוף משקיף קבוע מטעם המושבים והקיבוצים לישיבות המועצה, יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח. לאחר התערבות האגודה ומשרד המשפטים, שינה השר את המינוח ל"מוזמן" כדי שיהלום את סמכותו החוקית. בישיבה האחרונה נכח ה"מוזמן" והשמיע דבריו לפני הדיונים בהחלטות. אכן, בסמכותו של יו"ר המועצה לפי סעיף 5 לתקנון המועצה להזמין לדיוניה מי שאינו חבר בה, אך כאשר מדובר על הזמנת נציג מגזר אחד בלבד באופן קבוע ("לדיונים הרלוונטיים", כך בפרוטוקול ישיבת ה-10.10.18), מיותר לציין שהדבר פוגע בעיקרון הייצוג ההולם, וכך גם בעיקרון יידוע הציבור".

"להשעות את השר כחלון לאלתר"

האגודה טוענת כי על רקע המצב מצוי כחלון בניגוד עניינים מובנה בין תפקידו של שר האוצר כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, לבין תפקידו כיו"ר מפלגת כולנו, וזאת בשל כוונותיו הפוליטיות, ואומרת: "הכיצד יתכן שבראש מוסד האמון בשם מדינת ישראל על קרקעות הציבור, יעמוד אדם הפועל לפי כוונותיו במובהק ובמוצהר, במטרה להיטיב עם מגזר שהנו גם כך עתיר פריבילגיות, מגזר המורכב מאחוזים בודדים מאוכלוסיית המדינה, המחזיקים ב-85% מהקרקע הציבורית בישראל? הרי זו פגיעה חמורה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי.. העובדה שהשר כחלון מכהן כיום כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, כשר הממונה מטעם הממשלה על רשות מקרקעי ישראל ובמקביל, גם כשר האוצר, מנוגדת למטרת סעיף 40(ג) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הקובע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין דמי חכירה שהן בעלות השלכות על תקציב המדינה, טעונות אישור שר האוצר. הרציונל לסעיף הוא נחיצותו של גורם מרסן ומפקח מטעם הממשלה על החלטות המועצה המשפיעות על התקציב הציבורי, ואכן, שורה ארוכה של עניינים המונחים לפתחה של המועצה הם בעלי השלכות על תקציב המדינה, אולם, במצב הדברים הנוכחי, אין כל גורם ממשלתי המפקח על החלטות הרשות ומוודא את השלכותיהן התקציביות", נכתב.

באגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות, קראו "להשעות את השר כחלון לאלתר מתפקידו כיו"ר המועצה, עד שייבדק ניגוד העניינים הנובע ממעורבותו הפוליטית המניבה הטבות לא שוויוניות למגזר הכפרי, או, לחילופין למנוע ממנו מעורבות בדיונים על החלטות הנוגעות למגזר הכפרי בהתאם לחוק (סע' 4ז' לחוק מינהל מקרקעי ישראל.. כן נבקש להשהות את כניסת ההחלטות הנוגעות למגזר הכפרי לתוקף, עד בדיקתן".

משר האוצר משה כחלון לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988