חשיפה של 46 מיליון שקל לשיכון ובינוי בגין אי סדרים בתשלומי השכר לבכיריה באפריקה ובמרכז אמריקה

לפי שיכון ובינוי, מדובר בתשלום של רכיבי שכר "אשר ייתכן ולא טופלו כהלכה" מול הרשויות, של עובדים שמועסקים והועסקו על ידי חברות בנות • שיאן השכר בחברה ב-2018 הוא ירון דונסקי, מנכ"ל הפעילות באוגנדה, שקיבל כ-8 מיליון שקל • שכר שנתי של כ-10 מיליון שקל לדוד פתאל וגם לאיתמר דויטשר מאלקטרה

פרויקט תשתית של שיכון ובינוי באפריקה / צילום: אתר החברה
פרויקט תשתית של שיכון ובינוי באפריקה / צילום: אתר החברה

יום לאחר חשיפת "גלובס" אודות הזעזוע הצפוי בניהולה של ענקית התשתיות שיכון ובינוי, עם מגעים למינויו של אייל לפידות מהפניקס לתפקיד מנכ"ל החברה במקום משה לחמני, מגלים הדוחות לשנת 2018 תשלומי שכר עצומים לבכירי החברה בחו"ל בגין שנים קודמות.

מדובר, לפי שיכון ובינוי (שו"ב), בתשלום של רכיבי שכר "אשר ייתכן ולא טופלו כהלכה" מול הרשויות, של עובדים שמועסקים והועסקו על ידי כמה חברות של שו"ב באפריקה ובמרכז אמריקה, וההערכה היא כי היקף החשיפה המקסימלי בגין רכיבי שכר אלה הוא 12 מיליון פרנק שוויצרי (46 מיליון שקל)".

שיאן השכר בשו"ב, שהשליטה בה עברה במהלך 2018 מידי שרי אריסון לנתי סיידוף, היה ירון דונסקי, מנכ"ל הפעילות באוגנדה, שעלות העסקתו אשתקד הצטברה ל-8 מיליון שקל. נוסף על שכר שנתי בעלות של כ-3 מיליון שקל, יתרת הסכום, קרוב ל-5 מיליון שקל, נרשמה כ"הוצאות בגין שנים קודמות" הקשורות לשכרו.

● לטבלת שיאני השכר 

עוד בין אלה שעלות העסקתם ב-2018 "התנפחה" בנסיבות דומות הם רוני פלוך - סגן יו"ר חברה זרה, שנחקר בשנה החולפת בקשר עם פרשת השוחד בשו"ב, ואשר עלות העסקתו הגיעה ל-5.6 מיליון שקל - 2.8 מיליון שקל מהם הוצאות בגין שנים קודמות. נחקר נוסף בפרשה היה משה הפלינג, שעלות העסקתו כמנהל כספים בחברה זרה של שו"ב הגיעה ל-6 מיליון שקל, 3.8 מיליון שקל כהוצאות בגין שנים קודמות.

ההפרשות הגדולות בגין הוצאות השכר בשנים קודמות נוגעות לפעילותה של החברה הבת של שו"ב SBI AG, שבעניינה החלה המשטרה בחקירה גלויה לפני כשנה (פברואר 2018). במסגרת החקירה עוכבו לחקירה ונקראו למתן עדות במשטרה וברשות ני"ע עובדים ונושאי משרה בהווה ובעבר בחברה זו ובחברה בת המחזיקה במניותיה (אס.בי.איי תשתיות). עניינה של החקירה, לפי שו"ב, "הינו כנראה בחשדות לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי חקירה, עבירות של הלבנת הון ועבירות על חוק ני"ע".

שו"ב עדכנה בדוחות כי SBI AG, שבה מועסקים פלוך והפלינג, ובחברות בנות שלה מועסקים מנהלים נוספים, "הודיעה לרשויות המס והביטוח הלאומי בשוויץ על כוונתה לבצע גילוי מרצון בקשר עם תשלומי רכיבי שכר אשר ייתכן ולא טופלו כהלכה אל מול הרשויות לגבי עובדים המועסקים או הועסקו על ידי חברה זו".

עוד מציינת שו"ב בדוחות כי SBI AG "בודקת את הנושא ותמסור פרטים נוספים לאחר בדיקת העובדות", וכי להערכתה "בדוחות הכספיים נכללה הפרשה נאותה". כן ציינן בשו"ב כי נוכח חקירת המשטרה, הוחלט להשהות את תשלום המענק השנתי לפלוך ולהפלינג "ולהשהות או לחסום את המניות החסומות המבשילות". במסגרת החקירה "הוקפאו חשבונות בנק ורכוש נוסף של שו"ב וחברות נוספות בקבוצה (אשר שוחררו לאחר זמן קצר בהסדר מוסכם) וכן נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים במשרדי החברה וחברות נוספות בקבוצה בארץ ובסניפיהן בחו"ל".

סך הוצאות השכר של שו"ב ב-2018 בגין שנים קודמות הצטברו לכ-14 מיליון שקל, ובהם 2.3 מיליון שקל לאסי כהן העליון, מנהל כספים של חברה זרה שעלות העסקתו הגיעה ל-3.9 מיליון שקל. מנכ"ל הקבוצה הנוכחי, משה לחמני, קיבל אשתקד 5.5 מיליון שקל שכללו בעיקר שכר ומענק ובסך הכול שילמה שו"ב ל-7 מבכיריה כ-36 מיליון שקל, בהם 3.4 מיליון שקל ליובל דגים שכיהן כמנכ"ל החברה מסוף 2017 ועד סוף יולי 2018, וסכום דומה לטל רז, מנהל הכספים הראשי של החברה. יו"ר החברה הנכנס, תמיר כהן, הסתפק ב-1.6 מיליון שקל.

התגמול לחמשת שיאני אלקטרה: כ-28 מיליון שקל

הדוחות הכספיים לשנת 2018 שלחו היום שני שיאני שכר לצמרת הגבוהה - איתמר דויטשר, מנכ"ל חברת הפרויקטים והתשתיות אלקטרה ודוד פתאל, בעל השליטה בחברת המלונאות פתאל החזקות בה הוא משמש יו"ר ומנכ"ל, עם חבילת תגמולים שהתקרבה ל-10 מיליון שקל כל אחד.

דויטשר, שקיבל אשתקד מענק שמן של 5.5 מיליון שקל, נוסף לשכר בהיקף של כ-3 מיליון שקל ותגמול מנייתי של 1 מיליון שקל, הוא חבר של קבע בצמרת שיאני השכר בבורסה, עם תגמולים שהצטברו ל-54 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות (2018-2014). למרות הסכום המרשים שקיבל אשתקד, עלות העסקתו ב-2018 משקפת שחיקה של 13% ביחס ל-2017, אז הוא קיבל כ-11 מיליון שקל.

פתאל לעומתו הוא מצטרף חדש יחסית לרשימת שיאני השכר, לאחר שהנפיק את החברה שבשליטתו בפברואר 2018, וזאת אחרי שב-2017 עלות העסקתו עמדה על כ-9 מיליון שקל.

מלבד פתאל ודויטשר, גם יתר המנהלים הבכירים בשתי החברות נהנו מתגמולים מפנקים, ובסיכום עלות העסקת חמשת שיאני השכר ידה של אלקטרה על העליונה, עם תגמולים בהיקף מצטבר שהתקרבו ל-28 מיליון שקל, לעומת קצת יותר מ-26 מיליון שקל בפתאל החזקות.

באלקטרה, הסגן של דויטשר בטבלה הוא ירון שורק, מנכ"ל אלקטרה בניה ואלקטרה השקעות, עם תגמולים בהיקף שהתקרב ל-7 מיליון שקל שמיקמו אותו מיד אחרי 20 שיאני השכר בבורסה, ואילו יתר המנהלים הבכירים קיבלו כ-3.6-3.8 מיליון שקל כל אחד, נוסף ל-7.3 מיליון שקל ששילמה אלקטרה לבעלת השליטה בה, אלקו של האחים מיכאל (מייקי) ודניאל זלקינד.

בפתאל ניצב אחרי בעל השליטה בטבלה דניאל רוג'ר, מנכ"ל פעילות אירופה וחברת פתאל נכסים אירופה, שעלות העסקתו התקרבה ל-6 מיליון שקל. נוסף לתגמולים בטווח של 2.7-4.1 מיליון שקל ששילמה פתאל לארבעה נוספים ממנהליה, היא גם שילמה 1.7 מיליון שקל לנדב פתאל, בנו של בעל השליטה, בתפקידו כמנהל חטיבת השיווק.

שמות בולטים נוספים חדשים בין שיאני השכר הם בעלי השליטה בקבוצת התשתיות והבניה אשטרום, ששילמה 5.6 מיליון ליו"ר רמי נוסבאום ולמנכ"ל גיל גירון כל אחד, כשהמשנה למנכ"ל ירון משורר הסתפק ב-3.6 מיליון שקל ואילו שי אתרוגי (שאינו קשור לבעלי השליטה), מנכ"ל החברה הבת אשטרום קבלנות קיבל 5.3 מיליון שקל.

צמד בני הדודים דורון ומוקי שנידמן, בעלי השליטה בקבוצת צור שמיר המחזיקה בביטוח ישיר, קיבלו 4.7-5 מיליון שקל בתפקידיהם השונים בקבוצה, ואילו מנכ"ל ביטוח ישיר, ערן וולף קיבל 4.3 מיליון שקל. סכום דומה (4.3 מיליון שקל) קיבל גם עפר גונן, מנכ"ל כלל ביוטכנולוגיה.

אסי טוכמאייר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברת הנדל"ן ישראל קנדה, קיבלו 4.2 מיליון שקל כל אחד עבור שירותי הניהול שהם מעניקים לחברה באמצעות חברות פרטיות.

בחזרה לקבוצת אלקו, שיאן השכר בחברה הבת אלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ) היה גיל שרון, לשעבר מנכ"ל פלאפון, שבתפקידו כיו"ר ומנכ"ל גולן טלקום קיבל 5.4 מיליון שקל בשכר, מענק ותגמול מנייתי. זאב קלימי, המנכ"ל הקודם של אמ"צ שעזב את תפקידו באוקטובר האחרון נפרד ממנה עם תגמולים של 2.1 מיליון שקל והמחליף שלו, צביקה שווימר, הסתפק בכ-640 אלף שקל עבור שלושה חודשי עבודה ב-2018. 

צרו איתנו קשר *5988