חוק הריכוזיות מגיע לקניון רמת-אביב: מגדל בדרך להקטין משמעותית את ההחזקות

מגדל, שאינה רשאית להחזיק עפ"י חוק הריכוזיות יותר מ-10% מנכס ריאלי משמעותי, כבר שינתה את הרישום של המניות העודפות ל"נכס המוחזק למכירה", כחלק מצעד אפשרי לצמצום החזקותיה • וגם: כמה באמת שווה הקניון? לפי מגדל, 1.24 מיליארד שקל; לפי מליסרון, פי שניים

קניון רמת-אביב / צילום: תמר מצפי
קניון רמת-אביב / צילום: תמר מצפי

האם מגדל תמכור בחודשים הקרובים את רוב החזקתה בקניון רמת-אביב המצליח? בדוחותיה לשנת 2018 גילתה מגדל חברה לביטוח, כי בשל הוראות חוק הריכוזיות היא עשויה להידרש ולמכור 16.6% ממניות הקניון שבשליטת מליסרון.

קניון רמת-אביב הוא חברה פרטית ש-73.4% ממניותיה מוחזקות על ידי מליסרון, והיתרה (26.6%) על-ידי מגדל. חברת הקניון כוללת את שטחי המסחר וכן את מגדל המשרדים שצמוד לו. על-פי דוחות מגדל, הוא סיים את 2018 ברווח נקי של 86.2 מיליון שקל, לעומת רווח של 134.8 מיליון שקל שרשם ב-2017.

מבחינת מגדל, מדובר בהחזקה טובה שמניבה רווח טוב לקבוצה, אולם ייתכן כי בקרוב היא תידרש להיפרד מרוב ההחזקה הזו. מדוע? חוק הריכוזיות קובע שורה של הוראות שיש לעמוד בהן עד דצמבר השנה, ובראשן הפרדה בין החזקות בגופים פיננסיים משמעותיים להחזקה בגופים ריאליים משמעותיים, כאשר גוף פיננסי משמעותי לא יורשה להחזיק יותר מ-10% מגוף ריאלי משמעותי.

מגדל מוגדרת כגוף פיננסי משמעותי, בעוד שמליסרון היא גוף ריאלי. אך לא רק זאת, בדוחותיה של מגדל ביטוח לשנת 2018, נכתב כי "לאור העובדה כי חברת הקניון הוא תאגיד ריאלי משמעותי, כהגדרת מונח זה בחוק הריכוזיות, ליום 31 בדצמבר 2018 סיווגה החברה סכום של 206 מיליון שקל (זכויות של 16.6% מהון הקניון) כנכס המוחזק למכירה, אשר יימדד החל ממועד זה כנמוך מבין ערכו בספרים לבין שוויו ההוגן בניכוי עלויות מכירה. החל ממועד זה החברה לא תרשום את חלקה ברווחי חברת הקניון בגין החלק המוחזק למכירה".

כלומר, לפי שעה מגדל לא רואה חובה למכור את החזקותיה בקניון, אולם אפשרות זו, כך מתברר, נמצאת על הפרק. לפי שעה ביצעה מגדל צעד “רישומי", שסביר שיתבטא בהמשך גם במכירה של ההחזקות בקניון המצליח, שלו היא נותנת שווי של כ-1.24 מיליארד שקל. 

מדוחותיה של קבוצת מליסרון, שרכשה את השליטה בחברה המחזיקה בקניון ב-2009 לפי שווי של 1.53 מיליארד שקל, עולה כי השווי שהיא נותנת לו כפול מהערכת השווי בספרים של מגדל - והוא עומד על 2.41 מיליארד שקל נכון לסוף 2018.  

קניון רמת אביב במספרים
 קניון רמת אביב במספרים

קניון רמת-אביב: שיעור תפוסה של 99%

על אף המשבר בשוק האופנה וקריסת רשתות בענף בשנה האחרונה והירידה המתמשכת במכירות הקניונים, קניון רמת-אביב נחשב לאחד הקניונים המבוקשים והמצליחים בישראל, והוא כולל שורה של חנויות דגל. מדוחות מליסרון עולה כי שיעור התפוסה בו בשנה החולפת עומד על 99%, ודמי השכירות הממוצעים בו בשטחי המסחר עומדים על 467 שקל למ"ר לחודש. עוד מפרטת מליסרון במצגת למשקיעים כי ב-2018 רשמו פדיונות הקניון עלייה של 0.3%.

כמו כן, בשנים האחרונות פועלת מליסרון לקבלת היתר להגדיל את הקניון ולהוסיף קומה בשטח של כ-3,000 מ"ר. מדוחות מליסרון עולה בנוסף כי ה-NOI (הכנסה תפעולית שנתית נטו) של הקניון עמד ב-2018 על 151 מיליון שקל, דומה לזו של 2017. 

המרוץ של חברות הביטוח נגד השעון

מגדל היא חברת הביטוח הרביעית שמוצאת את עצמה תחת סד זמנים לוחץ לביצוע עסקה שאינה זניחה, כפועל יוצא לחוק הריכוזיות. נוסף לה, קבוצת דלק חייבת למכור את השליטה בקבוצת הפניקס; אי.די.בי חייבת למכור את החזקותיה בכלל ביטוח; קבוצת צור שמיר חייבת על-פי חוק הריכוזיות למחוק קומה מהפירמידה של החברות הציבוריות שלה, ופועלת זה זמן למחיקת ביטוח ישיר מהמסחר בבורסה. 

מה צפוי לקרות בענף הביטוח בשל חוק הריכוזיות
 מה צפוי לקרות בענף הביטוח בשל חוק הריכוזיות

בעניין חברת הביטוח הפניקס, בימים אלה מקיימת דלק הליך מתקדם למכירת השליטה בה לידי קרנות סנטרברידג' וגלטין פוינט, בעוד שאי.די.בי חייבת למכור את כלל ביטוח לא רק בשל הוראות חוק הריכוזיות, כי אם גם בשל מתווה שרשות שוק ההון קבעה לה, מאחר שאינה עומדת בדרישות להחזיק בשליטה בחברת ביטוח.

למגדל יש עוד החזקה בקניון גדול ומוכר - שליטה בקניון הזהב בראשון-לציון. עם זאת, החזקה זו נעשית דרך כספי העמיתים ולא ישירות דרך חברה מוחזקת של מגדל עצמה.

לגבי קניון זה, מגדל מפרטת בדוחותיה כי מתנהל הליך משפטי בינה לבין השותפים שלה - משה ויגאל גינדי.

בדוחות מפרטת מגדל על תביעה נגדה ב"טענה לאי-עמידה בהתחייבות חוזית וגרימת נזקים לתובעת בקניון הזהב בראשון-לציון, אשר בו מחזיקות החברה ומגדל מקפת בשיעור של 75%, בשותפות עם דירות יוקרה המחזיקים 25%".

ביחס לתביעה העדכנית, מגדל מציינת כי הגישה כתב הגנה בסוף ינואר השנה.

צרו איתנו קשר *5988