תביעה שכנגד: נמל חיפה תובע מנמלי ישראל 300 מיליון שקל

לאחר שחברת נמלי ישראל הגישה תביעה בסך כ-120 מיליון שקל בגין היטלי פיתוח בהם נשאה לכאורה - כעת "מחזיר" נמל חיפה לנמלי ישראל בדמות תביעה נגדית בסך 300 מיליון שקל בגין דמי שימוש בהם נשא לכאורה במקום נמלי ישראל

נמל חיפה / צילום: "עושים עניין"
נמל חיפה / צילום: "עושים עניין"

הסכסוך בין חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י) וחברת נמלי חיפה בע"מ (חנ"ח), שתיהן חברות ממשלתיות, עולה מדרגה.

בהמשך לתביעה שהגישה חנ"י נגד חנ"ח על סך כ-120 מיליון שקל בגין היטלי פיתוח ששילמה לעיריית חיפה עבור שטחים בהם עשתה לכאורה שימוש חנ"ח - כעת מגיעה התביעה שכנגד מצד חנ"ח, שתובעת לא פחות מ-300 מיליון שקל מחנ"י. זאת, בטענה כי חנ"י לא שילמה לה במשך שנים "דמי שימוש" עבור השטחים שהועמדו לרשותה בנמל. נזכיר כי ניסיונות ליישוב הסכסוך, שנעשו הן ברשות החברות הממשלתיות והן אצל היועץ המשפטי לממשלה, לא צלחו.

חנ"ח: חנ"י חייבת לנו 500 מיליון שקל

בתביעה שכנגד שהוגשה השבוע (ב') טוענת חנ"ח - באמצעות באי-כוחה, עורכי הדין אלכס כץ, ארז גבע ושירן זנדברג ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) - כי בהתאם לחוק הספנות, ומצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה-2005, דמי השימוש שעל חנ"ח לשלם לחנ"י מורכבים ממספר רכיבים: רכיב קבוע של כ-40 מיליון שקל בכל שנה צמוד למדד; אחוז מכלל הכנסותיה של נמל חיפה הנובעת ממתן שירותי נמל, שעומד נכון לשנת 2019 על 8.06%; ו-25% מהכנסותיה של חנ"ח משירותי נמל.

עוד מצוין בכתב התביעה שכנגד כי במסגרת "ההתחשבנות השנתית" בין שתי החברות הממשלתיות (שנקבעה בצו), חנ"ח משלמת לחנ"י 25% מהכנסותיה לשנה הקובעת וכן החזר הוצאות של 75% מהוצאותיה של חנ"י בקשר להכנסות אלה. לפי הנטען, מתוך הסכומים הללו זכאית חנ"ח לנכות 25% מההוצאות שהיו לה בקשר להכנסות לשנה הקובעת; ו-75% מהכנסות חברת נמלי ישראל בשנה הקובעת ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין המצויים בחיפה למי שאינו חברת הנמל בניכוי הוצאות חברת הפיתוח והנכסים בייצור ההכנסות האמורות.

במילים אחרות, חנ"ח טוענת כי היא "אמורה לנכות מסכום דמי השימוש עבור שירותי נמל בין היתר 75% מהכנסותיה של חנ"י ממתן זכויות שימוש במקרקעי הנמל למי שאינו חברת הנמל". אלא שלדברי חנ"ח, במשך שנים חנ"י מסרבת לפעול על-פי הצו ומסרבת לדווח לה על הכנסותיה בנמל חיפה, בפרט הכנסותיה מחברת מספנות ישראל. לפיכך, במשך שנים לא ניכתה חנ"ח את דמי השימוש מהסכום ששילמה לחנ"י, ולכן חנ"י היא זו שחייבת לה כ-500 מיליון שקל בהתחשבנות בין הצדדים, כאשר חנ"ח הגבילה כאמור את סכום התביעה ל-300 מיליון שקל.

חנ"י: חנ"ח נמנעת במכוון מלשאת בתשלום היטלי פיתוח לעיריית חיפה

נזכיר כי בתביעה העיקרית, שהוגשה לפני כ-4 חודשים, טוענת חנ"י - באמצעות באי-כוחה, עו"ד רונית פלג ממשרד פלג, כהן, דויטש עורכי דין ועורכי הדין יוסף בנקל ואלי כהן, ממשרד שבלת ושות' - בין היתר, כי חנ"ח נמנעת במכוון מלמלא אחר התחייבויותיה לשאת בתשלום היטלי פיתוח לעיריית חיפה בגין שטחי הנמל שהועמדו לשימושה על-ידי חנ"י - לתקופה של 49 שנים.

יצוין כי בכתב התביעה שהגישה חנ"י טענה האחרונה כי היא הביאה במהלך השנים להפחתה ניכרת בגובה היטלי הפיתוח, אותם שילמה במלואם לעיריית חיפה. למעשה, כך נראה, הטענה העיקרית של חנ"י היא שחנ"ח, המוסמכת לפעול בשטחים התפעוליים בנמל מכוח החוק, לא נשאה בתשלום היטלי הפיתוח עבור השטחים שהיא מחזיקה ובהם היא פועלת ("השטחים התפעוליים").

בנוסף טענה חנ"י כי בסוף חודש דצמבר 2014, ולאחר התנהלות משפטית של למעלה מ-7 שנים שכללה 13 הליכים בכל הערכאות המשפטיות, היא חתמה על שני הסכמי פשרה עם עיריית חיפה, שהסדירו את כלל החיובים בהיטלי הפיתוח בחיפה. לפי הנטען בכתב התביעה, במסגרת הסכמים אלה הביאה חנ"י להפחתה בגובה התשלום "בכ-70% שהסתכמו במאות מיליוני שקלים".

בסופו של דבר, מכוח הסכמי הפשרה הנ"ל, שילמה חנ"י לעיריית חיפה היטלי פיתוח בסך כולל של כ-135 מיליון שקל, כאשר מתוכם, כך טוענת חנ"י, כ-113 מיליון שקל בגין השטחים התפעוליים. החלוקה של היטלי הפיתוח הייתה כ-45 מיליון שקל עבור מתחם "הנמל הישן", עבור "מסוף הכרמל" שילמה חנ"י כ-34 מיליון שקל, ועבור מתחם הקישון שילמה חנ"י לעירייה סכום זהה.

מחברת נמלי ישראל (חנ"י) נמסר בתגובה: "חנ"י הגישה תביעה מבוססת נגד חנ"ח על סך כ-118 מיליון שקל. התביעה אשר הוגשה על-ידי חנ"ח, הוגשה כתביעה שכנגד לתביעתה של חנ"י, והדברים מדברים בעד עצמם. חנ"י דוחה את הנטען בכתב התביעה שכנגד על הסף, והיא תפעל להסרתו". 

צרו איתנו קשר *5988