בונוס של 3.5 מיליון שקל ואופציות רחוק מהכסף: התוכנית לשימור מנכ"ל הבורסה

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר תוכנית שימור למנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, לתקופה של 5 שנים לפחות • תוכנית התגמול כוללת הלוואה ל-5 שנים בסך של 3.5 מיליון שקל שתהפוך למענק, אופציות בשווי 550 אלף שקל ותוספת תשלום חודשית שתשולם למנכ"ל בשתי פעימות

איתי בן זאב/ צילום: שלומי יוסף
איתי בן זאב/ צילום: שלומי יוסף

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר היום (ה') תוכנית שימור למנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, לתקופה של 5 שנים לפחות. תוכנית השימור כוללת שלושה מרכיבים: מענק שיינתן אם בן זאב יעבוד בבורסה בתום 5 שנים, הקצאת כתבי אופציות במחיר מימוש של 1.2 מיליארד שקל (רחוקות מהכסף) ותוספת שכר חודשית.

עלות שכרו של בן זאב הסתכמה ב-2018 בכ-3 מיליון שקל. בן זאב, שלפני תפקידו הנוכחי היה ראש חטיבה וחבר בהנהלה הבכירה של בנק לאומי, קיבל ב-2018 שכר, והטבות נלוות לשכר, בעלות של 2.2 מיליון שקל, והוא גם קיבל מענק בהיקף של כ-800 אלף שקל, שצריך עוד את אישור האסיפה הכללית. השכר החודשי שלו עמד על 125 אלף שקל. 

"בן-זאב החל בכהונתו כמנכ"ל הבורסה לניירות ערך לפני יותר משנתיים, בתחילת ינואר 2017. בתקופה זו עברה הבורסה תהליכי שינוי משמעותיים תוך הגדלת הרווחיות, התייעלות, קיטון הוצאות, צמצום גודלה של ההנהלה והוצאותיה ועוד", מסבירים בבורסה לניירות ערך. "במקביל, התגבשה בבורסה תוכנית אסטרטגית רב שנתית שהתאפיינה בחשיבה מחוץ לקופסה ובאיתור מקורות הכנסה חדשים. בן זאב יזם והוביל את העסקה לשינוי מבנה הבעלות בבורסה - עסקה מורכבת, אשר שילבה מו"מ עם בעלי המניות הקיימים ובמקביל הליך איתור משקיעים בינלאומיים. במסגרת העסקה נמכרו כ-72% ממניות החברה, אשר חלקן מוחזקות בנאמנות לצורך הנפקה לציבור של כ-30% ממניות הבורסה, המתוכננת לחודשים הקרובים".

בדירקטוריון הבורסה מציינים היום כי "הבורסה בתל-אביב, כמו גם בורסות אחרות ברחבי העולם, ניצבת בשנים האחרונות בצומת דרכים. שוק ההון בארץ ובעולם השתנה והאתגרים בפניהם עומדות בורסות הפכו למורכבים. הבורסה נדרשת להנהגה משמעותית אשר תשכיל להשיט את "הספינה" במסלולים הנכונים ותצלח באתגרים העתידיים לבוא". עוד מציינים כי "המנכ"ל הוא גורם משמעותי להמשך קידום השינויים שהחלו בשנתיים האחרונות ולהצלחת הבורסה, ועל כן יש חשיבות רבה להמשך כהונתו בתפקידו בשנים הבאות".

תוכנית השימור כוללת שלושה רכיבים:

1. הלוואה ל-5 שנים בסך של 3.5 מיליון שקל - אם המנכ"ל ימשיך לעבוד בבורסה בתום 5 שנים, תהפוך ההלוואה למענק. היה והמנכ"ל יעזוב מרצונו את עבודתו בבורסה במהלך חמש השנים החל ממועד הענקת ההלוואה, יחזיר המנכ"ל את ההלוואה במלואה.

2. תגמול הוני - הקצאת כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה במחיר מימוש "רחוק מהכסף", לפי מחיר מימוש המשקף שווי חברה של 1.2 מיליארד שקל, המבשילות במנה אחת בתום חמש שנים ממועד ההקצאה. השווי של חבילת האופציות, בחישוב שנתי, הוא כ-550 אלף שקל.

3. תוספת תשלום חודשית שתשולם למנכ"ל בשתי פעימות (החל מיוני 2019 - 30 אלף שקל והחל מינואר 2022 - 33 אלף שקל נוספים). התוספת החודשית לא תהווה בסיס להפרשות סוציאליות כלשהן ולמענקים כלשהם, מסרו מהבורסה.

מדיניות הבונוס השנתי המפורטת בתוכנית התגמול שאימצה הבורסה לשנים 2018-2020 נותרת ללא שינוי.

צרו איתנו קשר *5988