חוק נתוני האשראי יקדם מימון לעסקים קטנים ובינוניים

עד כה נשפטו העסקים לפי סכנות הענף, כעת כל אחד יישפט לפני לפי יכולותיו

בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן: "חוק האשראי"), שנכנס לתוקף לפני כמה שבועות, משיק בנק ישראל מערכת נותני אשראי שתאפשר הגברת תחרות המערכת הבנקאית והמערכת החוץ-בנקאית, על ידי יצירת דירוג אשראי, בין היתר, בתחום מתן ההלוואות. המערכת החדשה אמורה לשנות את כללי המשחק מבחינת העסקים הקטנים. 

בהתאם לנתונים שנאספו באמצעות "להב" - ארגון העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שיעורי ההכנסה של חמשת הבנקים הגדולים בישראל מאשראי מעסקים קטנים וזעירים גבוה משמעותית ביחס לעסקים גדולים. יחד עם זאת, עסקים קטנים, שהם בעלי יכולת מיקוח נמוכה, מקבלים שיעורי ריבית נמוכים בגין פיקדונות שהם מפקידים אך גובים מהם שיעורי ריבית גבוהים על הלוואות אשר נוטלים.

על אף השיפור בשנים האחרונות בהיקף האשראי הבנקאי שניתן לעסקים קטנים, בעיקר בשל כניסה משמעותית של גופים מוסדיים חוץ-בנקאיים לשוק האשראי, עסקים קטנים מתקשים יותר מעסקים גדולים לקבל אשראי מהבנקים ומהגופים המוסדיים.

דבר זה נובע, בין היתר, כתוצאה מקיומו של כשל שוק, במובן א-סימטריה במידע בין הגוף הפיננסי לעסקים הקטנים. גופים פיננסיים, טרם כניסת חוק האשראי לתוקפו, לא ידעו מה היא היסטוריית האשראי של העסק הקטן. לפיכך, סיכון האשראי נקבע לפי נתוני המגזר כולו. בהתאם למודל זה, עסקים קטנים - בעלי היסטוריית אשראי טובה - היו נדרשים לביטחונות לצורך נטילת הלוואות. דרישה זו הייתה יכולה למנוע קבלת אשראי או לסירוגין להביא לקביעת ריבית גבוהה ביחס לסיכון האשראי בפועל.

קושי זה עשוי להיפתר, לפחות באופן חלקי, עם יישומו של חוק האשראי, שבו פועל בנק ישראל להקמה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי.

מאגר נתוני האשראי יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי בכך שהוא ירחיב את המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ויגביר את יכולת מעבר הלקוחות בין גופי מתן האשראי השונים.

כמו כן, המאגר האמור יהווה בסיס מידע שישפר את יכולת בנק ישראל לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק האשראי הצרכני. הגברת התחרות בשוק האשראי צפויה להוביל למתן תנאי הלוואה טובים יותר, בפרט לבעלי עסקים קטנים ובינוניים.

זה שנים להב פועלת לקידום הגברת התחרות בשוק האשראי, בין היתר, באמצעות פעילותה בוועדת הרפורמה בכנסת לגיבוש מתווה חוק האשראי. להב אף הציעה מודלים נוספים ליישום האמור, בין היתר, באמצעות השוואה בינלאומית, לצורך מתן הקלות על עסקים קטנים בנטילת הלוואות, ליצירת תנאי תחרות והפחתת שיעורי ריביות בנטילת הלוואות, שכן, מגזר העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, מהווה מנוע צמיחה משמעותי למשק. להב מברכת על כניסתו הצפויה לתוקף של חוק האשראי, ומקווה שבשיתוף מודלים נוספים שהוצעו על ידה, המהלך יקל משמעותית על עסקים קטנים ויתרום להשאת רווחים, לגידול בפריון ובצמיחה, למשק כולו, כתוצאה מכך.

הכותבת היא היועצת המשפטית ומנהלת רגולציה של להב - ארגון העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים

צרו איתנו קשר *5988