האם יש פרלמנטים דמוקרטיים שמוסמכים לעקוף פסיקות ביהמ"ש?

השר להגנת הסביבה זאב אלקין אמר כי "מנגנון של פסקת התגברות קיים בקנדה ובדמוקרטיות מערביות אחרות" • כמה פרלמנטים במערב מוסמכים לחוקק בניגוד לחוקה ולבית המשפט עליון? ספרנו על יד אחת • המשרוקית של גלובס

זאב אלקין, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס
זאב אלקין, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס

אף שהמקרא מצווה עלינו שלא ללכת בחוקות הגויים, פוליטיקאים ישראלים שמחים להיתלות בחוקות של מדינות זרות. בראיון לכאן ב' ביקש השר להגנת הסביבה זאב אלקין להוכיח כי ראש מפלגתו וממשלתו בנימין נתניהו תמך בשינויים במערכת המשפט עוד לפני החקירות נגדו.

לדבריו, נתניהו דרש משותפיו הקואליציוניים לתמוך ב-2015 ב"פסקת התגברות", שתאפשר לכנסת לחוקק ברוב מיוחד חוק שנפסל בבג"ץ: "הוא השתכנע שאין ברירה, והכנסת חייבת לייצר מנגנון כמו שיש בקנדה, כמו שיש בדמוקרטיות מערביות אחרות".

לפני שנפליג לעולם, נזכיר מה קיים אצלנו. בחוקי היסוד בישראל קיימים שני הסדרים שמאפשרים לכנסת לחרוג מהעקרונות שנקבעו בהם. האחד: פסקת הגבלה, שמתירה מראש לסטות מאחד העקרונות בתנאים ספציפיים. למשל, בחופש העיסוק מותר לפגוע "לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש".

ההסדר האחר: פסקת התגברות, שמרשה לכנסת לעקוף את העיקרון בלי סייגים, אבל בפרוצדורה מיוחדת. לדוגמה, הכנסת רשאית לחוקק בניגוד לחוק חופש העיסוק ברוב של 61, כשהחוק החדש מוגבל לארבע שנים.

פסקאות התגברות, מטבע הדברים, רלוונטיות בעיקר לדמוקרטיות שבהן בית המשפט מוסמך לקבוע כי חוק של הפרלמנט אכן מנוגד לחוקה. יש דמוקרטיות מכובדות, למשל אנגליה, שבהן שום רשות לא יכולה לפסול את החלטת המחוקקים מטעמים חוקתיים, ולפיכך לפסקת התגברות לא תהיה משמעות מעשית.

איפה ישנן פסקאות התגברות? חברי כנסת שהגישו בעשור האחרון הצעות לפסקת התגברות נשענו על דוגמה בודדת: סעיף 33 במגילת הזכויות והחירויות של קנדה, מ-1982. הסעיף מאפשר לפרלמנט של כל פרובינציה בפדרציה הקנדית לחוקק לזמן מוגבל - אבל ברוב רגיל - חוק שסותר חלק מהזכויות במגילה, והוא נועד בעיקר לשמור על עצמאות הפרובינציות. תאורטית, הוא מתיר לפרלמנט באוטווה להתגבר על בית המשפט לחוקה - אבל המנגנון הזה מעולם לא הופעל.

אלקין ידע להפנות אותנו לדוגמה אחת נוספת: פינלנד. הוראה עתיקה בחוקה הפינית קובעת כי הפרלמנט יכול לחרוג מהוראותיה ברוב מיוחד, בהליכים של תיקון חוקתי. היא נוצלה מאות פעמים, אבל בשנת 2000 הוחלט לצמצם את היקפה, ומאז מספר החריגות מהחוקה צנח.

עוד חצי-תקדים מצאנו במאמר של המשפטן ד"ר הלל סומר: במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה מוסמך הפרלמנט "להתגבר" על סעיפי "מגילת זכויות האדם וחובותיו", ובלבד שיצהיר בגלוי שהוא מפר אותם. אלא שמדובר בהליך סמלי. למגילה אין מעמד חוקתי, ובתי המשפט בוויקטוריה לא מוסמכים לבקר את חוקי הפרלמנט.

בשורה התחתונה: דבריו של אלקין חצי נכונים. מלבד פסקת ההתגברות הקנדית, שמעולם לא הופעלה כדי לעקוף את בית המשפט לחוקה, מצאנו הסדרי התגברות רק בפינלנד ובאחת ממדינות אוסטרליה שבה אין לפסקה חשיבות מעשית.

תחקיר: דרור שרון וארן רונדל

צרו איתנו קשר *5988