"שומרי הבית" לליצמן: "תקופת ההרצה של 'לוויתן' - סכנה לבריאות הציבור"

הבוקר פנתה ח"כ חיימוביץ' בשאילתה לסגן השר ליצמן בנושא היתר הפליטה לאסדת "לוויתן" בתקופת ההרצה, בה מתוכננים להיפלט לאוויר חומרים מזהמים בכמות הגדולה פי 2.5 מזה שיותר לאסדה לפלוט במשך שנת פעילות שלמה • ליצמן: "לא מכיר את הנושא"

מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס
מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס

הבוקר (ד') הפנתה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' שאילתה לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן בנוגע לסכנות הבריאותיות הנשקפות לציבור בתקופת ההרצה של אסדת לוויתן. "בהסתמך על פרסומי המשרד להגנת הסביבה, בתקופת ההרצה של האסדה, המקדימה את תחילת פעולתה השגרתית, מתוכננים להיפלט לאוויר בשני חלונות זמן בני 8 שעות כל אחד, חומרים אורגניים נדיפים לרבות מזהמים מסרטנים דוגמת בנזן, בכמות הגדולה פי 2.5 מזה שיותר לאסדה לפלוט בשגרה במשך שנת פעילות שלמה", אמרה חיימוביץ', וביקשה לדעת כיצד פועל בנושא משרד הבריאות. ואולם, כשניגש סגן השר ליצמן לענות, הוא טען כי איננו מכיר את הנושא וביקש להשיב לח"כ חיימוביץ' בכתב בהמשך.

עמותת "שומרי הבית" פנתה השבוע במכתב לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן, וביקשה ממנו לפעול בדחיפות למען בריאות הציבור, על רקע הסכנה הבריאותית העלולה להיווצר בתקופת ההרצה של אסדת לוויתן. בפנייתם לליצמן מציינים שומרי הבית כי לא יושם מודל המדמה את התפשטות המזהמים באוויר בתקופה זו, לא שוחרר לציבור מידע רלוונטי לצורך היערכותו או לוחות זמנים מדויקים להרצה ולא נבחנה כלל ההשפעה על בריאות הציבור כתוצאה מפעילות חריגה עד למאוד בהיקף וריכוזי הזיהום שלה.

יו"ר עמותת "שומרי הבית", יוני ספיר, ביקש מליצמן לפעול מיד ולהתערב בסוגיה, "מכיוון שמדובר בדיני נפשות", ולבחון לעומקן את ההשלכות הבריאותיות על האוכלוסייה עוד טרם תחילת תקופת ההרצה של האסדה. עוד טענו שומרי הבית כי "נובל אנרג'י מתנגדת, לכל אורך הדרך, לניטור זיהום אוויר רציף על וסביב האסדה". ואולם, המשרד להגנת הסביבה כלל לא דרש מנובל אנרג'י לבצע ניטור רציף של חלק מהמזהמים על האסדה. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה טען כי "במהלך בדיקת הבקשה הראשונה להיתר הפליטה, נמצא כי במספר מקרים נמסר על-ידי חברת נובל אנרג'י מידע לא מדויק ולא מלא באשר למספר רכיבי הציוד; עמידת הרכיבים בדרישות הטכניקה הזמינה הטובה ביותר (BAT) פורקי לחץ בחירום שלא דווחו ועוד. המשרד יבחן את האפשרויות העומדות לרשותו במישור האכיפתי בהיבט זה, במקביל לפיקוח השוטף על העמידה בהיתר. במסגרת בדיקותיו, המשרד איתר את מסירת המידע הלא מהימן, דרש את תיקונו והטמעתו בהיתר, ואף דחה את בקשת ההיתר המקורית של נובל".

נקודה נוספת העולה ממכתבם של 'שומרי הבית', היא כי למרות הסיכון הבריאותי לו יחשפו אזרחי ישראל, חלק נכבד מהגז שיופק על ידי אסדת לוויתן בעתיד הנראה לעין, מיועד לצורך יצוא, וכך נוצר מצב שבו תושבי ישראל ישלמו בסיכון בריאותי עבור הפקת תועלת שאין הם מרוויחים ממנה, וכן ממצב זה עולה סימן שאלה מוסרי.

בחודש שעבר פורסם בכתב-העת המדעי היוקרתי "Environmental Impact Assessment Review" מחקר בו טענו החוקרים כי הערכת ההשפעה הסביבתית שסיפקה נובל אנרג'י בנוגע לאסדת הגז לוויתן היא "הערכת חסר גסה" של כמות פליטת החומרים המזהמים לאוויר של ישראל, מכילה "שורה של פגמים", מתבססת על מודלים "פשטניים מדי" וצריכה להתבצע בצורה מקצועית יותר. את המחקר ערכו פרופ' דויד ברודאי מהפקולטה להנדסה בטכניון, פרופ' אורי דיין מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, פרופ' עינת אהרונוב מהמכון למדעי כדור הארץ בעברית, הפיזיקאי ד"ר מייק אדל והמידען דרור לאופר.

המחקר מציג השוואה של 42 אסדות מהמדינות המתקדמות ביותר בתחום ברגולציה, טכנולוגיה ועוד, תוך התייחסות גם לקשר בין תפוקה לפליטה, בהשוואה לאסדת לוויתן. החוקרים מצאו כי הערכת ההשפעה הסביבתית של נובל אנרג'י התבססה על פליטות קבועות, שגרתיות, ולא התייחסה לפליטות החורגות מגדר הרגיל כמו במצבים של הצטברות לחץ במכלי אחסנת הגז או במקרים של תקלות. על פי החוקרים, החברה גם לא הביאה בחשבון כי ריכוז גדול יותר של מזהמים ייפלט מהאסדה בכיוון הרוח או כי במזג אוויר קר המזהמים עשויים להצטבר באזורים הנמוכים של מישור חוף הכרמל הסמוכים לאסדה.

"הממצא העיקרי הוא מדאיג, לאור הקרבה של אסדת לוויתן לריכוזי האוכלוסייה, ולדעתנו מהווה עילה לדרישה להערכה מחודשת של הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הקשורים לתוכנית הנוכחית של הקמת אסדת הזיקוק של לוויתן בקרבת החוף", אומרת פרופ' עינת אהרונוב, ראש תוכנית הגיאולוגיה של נפט וגז במכון למדעי כדוה"א באוניברסיטה העברית וממבצעי המחקר. ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית לשעבר של המשרד להגנת הסביבה, הגיבה אף היא לעולה מן הדברים; "הממצאים מטרידים מאוד. הם משקפים העדר יכולת מקצועית מספיקה במשרד להגנת הסביבה בתחום תעשיית הפקת גז ונפט. מדינת ישראל החליטה להסתמך על גז טבעי עבור 80% מייצור החשמל במדינה לפחות עד 2030 וכנראה הרבה מעבר לכך, לכן, רצוי שהמשרד להגנת הסביבה ישכור אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים ויקים אגף מקצועי ייעודי לנושא אנרגיה ימית".

משק האנרגיה הישראלי אכן מתבסס על הגז הטבעי, שהינו דלק מאובן מזהם, לאורך שנים קדימה. הגז מזהם אמנם פחות מפחם, אך הוא אמור להוות 'שלב ביניים' בלבד, בדרך לשימוש באנרגיות מתחדשות דוגמת פאנלים סולריים. עולה החשש כי פיתוח חסר תקדים של מאגרי ותשתיות גז, יבלום את המעבר לאנרגיות מתחדשות, ויותיר את משק האנרגיה הישראלי להתבסס על אנרגיה לא נקיה שבעולם מבינים כי יש להחליף בכדי להיאבק בהחרפת משבר האקלים. "גז מסוכן לסביבה, לאדם ולמשבר האקלים ואחראי כיום ליותר מרבע מההתחממות הגלובלית, בהיותו של המתאן גז חממה חזק פי 86 מפחמן דו-חמצני, במדידות לאורך 20 שנה", אומר יוני ספיר. "המשרד להגנת הסביבה מודד את פערי הזיהום לאוויר בין גז לפחם רק בתחנת הכוח והדבר שגוי ומטעה. ישנם זיהומים אדירים לאורך כל שרשרת האספקה של הגז ונגזרותיו - קידוח, הפרדה למרכיבים על גבי האסדה, הובלה, אחסון, שריפה בתחנות הכוח וזיקוק תוצרי הלוואי הנוזליים הרעילים בבתי הזיקוק. השימוש בגז ובניית מתקני גז נוספים מנציחים את השימוש בדלקים פוסיליים בישראל לעשרות שנים קדימה ומונעים את המעבר המואץ הנדרש ואף הכרחי לשימוש באנרגיה מתחדשת ואגירתה. משבר האקלים החריף פוקד את העולם, כאשר ישראל ממוקמת באזור שעתיד להיות מושפע ממנו יותר מכל. חובה עלינו לדאוג למרחב תומך חיים עבורנו ועבור הדורות הבאים".

אגב כך, בימים אלה מקדמים בקליפורניה וברחבי ארה"ב איסור לחיבור של מבנים חדשים לגז, כדי להפחית את פליטות גזי החממה, והיום התקבלה בותמ"ל התנגדות "אדם טבע ודין" להקמת תחנות גזיות קטנות בכפר סירקין. בהתנגדותם נכתב: "הגז איננו אנרגיה נקייה, אלא דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה", וכי הקמת תחנות דוגמת זו שבלם הותמ"ל, "פוגעת בהתחייבויות בינלאומיות של מדינת ישראל כשתחנות הכוח באות על חשבון אנרגיות מתחדשות".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש, תתקיים תקופת הרצה לאסדת לוויתן, שתהיה מוגבלת בזמן. עבור הפעילויות באסדה בתקופת זו יינתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית הרצה שתוגש לבחינה ואישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה. יצוין, כי תוכנית ההרצה שהוגשה למשרד לא אושרה בשלב זה, ונובל נדרשה לבצע תיקונים ושינויים מהותיים. ללא תוכנית הרצה מאושרת וללא הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר סביבתי בהתאם להוראת הממונה ובהתאם לתנאי היתר הפליטה, לא תותר הפעלה של המתקן.

"עיקרי תוכנית ההרצה יכללו: לוחות זמנים מפורטים על התוכנית; תוכנית לניהול סיכונים; פירוט השפעת הפליטות על קו החוף; מועדים קריטיים ועוד. בכוונת המשרד לבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופה זו, שתימשך כחודשיים. במהלך תקופה זו, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד חייב את בעל מקור הפליטה לפרסם באופן ברור את השלבים השונים בתוכנית זו, ולעדכן את הציבור".

מנובל אנרג'י נמסר: "פרויקט פיתוח לוויתן נתון לפיקוח מחמיר על ידי כל הגופים הרלוונטיים ונובל אנרג'י פועלת בהתאם לחוק ולתקנות הרלוונטיות ובהתאם להיתרים שהוענקו לה. לעניין ScienceDirect, מדובר על עבודה המבוססת על הנחות שגויות או שאינן רלוונטיות לאופן הפעילות הנוכחית של נובל אנרג'י בישראל. לדוגמה, הכותבים התבססו על גובה הפליטות מאסדת תמר כאשר המערכת בלוויתן בנויה בצורה שונה לחלוטין. יתרה מכך, בעקבות פרויקט שהושלם בתחילת 2019 באסדת תמר הופחתו הפליטות ממערכות ה TEG וה - MEG מהאסדה ב- 99%, עוד מתחת לכמות הפליטות שנחזתה במקור. יצוין עוד כי לא נעשתה פניה מקצועית לנובל אנרג׳י מטעם המגזין לאימות המידע בעבודה טרם פרסומה. אסדת לוויתן לא תפגע באיכות האוויר ביבשה, והגז הטבעי שיזרום מהמאגר עד לסוף שנת 2019 יאפשר להביא להפחתה משמעותית נוספת בזיהום האוויר בישראל ולשיפור הבריאות של כולנו".

צרו איתנו קשר *5988