הפרידה מלאומי קארד, המדד והאג"ח הכבידו על הרווח של לאומי; הבינלאומי מציג גידול ברווח הרבעוני

בדוחות הרבעוניים הראשונים שעליהם חתום מנכ"ל לאומי החדש, חנן פרידמן, נרשם רווח נקי של 765 מיליון שקל - ירידה של 18% מול הרבעון המקביל ב-2018 • הבינלאומי רשם רווח רבעוני של 236 מיליון שקל - גידול של 11% ביחס לרבעון המקביל

בנק לאומי / צילום: אמיר מאירי
בנק לאומי / צילום: אמיר מאירי

סביבת המאקרו, הפרידה מלאומי קארד והחלפת סדרת אג"ח - כל אלה הכבידו ברבעון השלישי של 2019 על תוצאותיו הכספיות של בנק לאומי , שהציג ירידה ברווח הנקי הרבעוני, ומנגד הבנק הבינלאומי דווקא הציג גידול ברווח באותה תקופה.

נתחיל מבנק לאומי, שפרסם היום את הדוחות הראשונים שעליהם חתום המנכ"ל החדש, חנן פרידמן. מדובר ברבעון האחרון של המנכ"לית הקודמת, רקפת רוסק-עמינח, שבו רשם הבנק רווח נקי רבעוני של כ-765 מיליון שקל. מדובר ברווח הנמוך ב-18% מהרווח שנרשם ברבעון המקביל של 2018, בעוד הרווח מתחילת השנה דווקא טיפס ב-8% לכ-2.78 מיליארד שקל.

רווחי לאומי והבינלאומי ברבעון השלישי ב-2019 (במיליוני שקלים)
 רווחי לאומי והבינלאומי ברבעון השלישי ב-2019 (במיליוני שקלים)

תוצאות לאומי הושפעו משורה ארוכה של השפעות חיצוניות או חד-פעמיות באופיין. כך, בסוף פברואר השנה השלים לאומי את מכירת החזקותיו בחברת לאומי קארד, שמאז הפכה ל"מקס", לידי קרן ההשקעות ורבורג פינקוס. עסקת הענק משפיעה מהותית על תוצאות לאומי, כשהעסקה הניבה ללאומי מוקדם יותר השנה רווח חד-פעמי של יותר מ-200 מיליון שקל לאחר מס.

כמו כן, ב-2018 רווחי לאומי נהנו מתרומה חיובית של לאומי קארד, שהסתכמו ברבעון השלישי של 2018 ב-42 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד בכ-136 מיליון שקל. לפיכך, בנטרול השפעותיה של לאומי קארד, עולה כי הרווח הנקי של לאומי קטן ב-14% "בלבד", מ-894 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2018, ומתחילת השנה מדובר בגידול ברווח של פחות מ-6%.

ואולם, בכך לא תמו ההשפעות "החד-פעמיות" על תוצאות לאומי: המדד השלילי ברבעון החולף אל מול מדד חיובי ברבעון המקביל גרע מהרווח לפני מס של לאומי כ-150 מיליון שקל, כשהחלפתה של סדרת איגרות חוב גרעה עוד כ-54 מיליון שקל. כמו כן, ברבעון השלישי אשתקד היו מימושים של מניות הבורסה ואבגול בכ-170 מיליון שקל, כך שכל אלה הובילו להרעה בתוצאות היחסיות בין הרבעון השלישי השנה לבין הרבעון השלישי אשתקד, בהיקף של 240 מיליון שקל לאחר מס.

נוסף על כך, בנטרול ההשלכות של מכירת לאומי קארד, התשואה על ההון של לאומי מתחילת השנה נשמרה ברמה דומה לזו שהיתה בשנה שעברה, 9.6%.

היקף האשראי לציבור שהעמיד לאומי עומד כיום על 279.7 מיליארד שקל - גידול של כ-4% ביחס לסוף הרבעון השלישי של 2018 (בנטרול לאומי קארד). בלאומי פירטו כי "עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים", ונוסף על כך, הבנק דיווח על גידול בשיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מתיק האשראי, בין השאר, בשל "ירידה בגביות".

לאומי והבינלאומי מחלקים דיבידנדים 

הבנק הבינלאומי , שבניהולה של המנכ"לית סמדר ברבר צדיק, פרסם דוחות טובים, כשרשם ברבעון השלישי השנה רווח נקי של 236 מיליון שקל - גידול של כ-11% ביחס לרבעון המקביל. בשקלול שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הבנק שבשליטת צדיק בינו הרוויח כ-643 מיליון שקל - 13% יותר מאשר בתקופה המקבילה.

תוצאות הבינלאומי הושפעו מרווח חד-פעמי באופיו, בהיקף של כ-16 מיליון שקל לאחר מס, בגין שערוך החזקותיו בבורסת תל אביב - שהונפקה בהצלחה רבה מוקדם יותר השנה. זאת, לעומת רווח חד-פעמי של כ-34 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, עם מכירת חלק מהחזקות הבנק בבורסה ובנטרול הוצאות שנרשמו אז בגין מיזוג בנק אוצר החייל.

בנטרול השפעות חד-פעמיות כאלה, הרווח של הבינלאומי מתחילת השנה הסתכם בכ-631 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-510 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018, שכלל גם רווחים ממכירת נדל"ן. אפרופו מכירת הנדל"ן וההתייעלות שעשה הבנק, הוא מציג מתחילת שנה ירידה של 5.3% בהוצאות החזקה ופחת על בניינים וציוד.

בד בבד עם פרסום הדוחות, הודיע הבינלאומי על חלוקת דיבידנד בהיקף של 110 מיליון שקל, בעוד דירקטוריון לאומי אישר דיבידנד בשיעור 40% מהרווח - 306 מיליון שקל, נוסף על רכישה עצמית של מניות הבנק, שהסתיימה מוקדם יותר החודש ושהסתכמה ברבעון השלישי בכ-353 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988