סקר איכות הסביבה: כמות הפסולת ב-2017 בענפי התעשייה הסתכמה בכ-3.9 מיליון טון

סקר פסולת בענפי התעשייה והחשמל של הלמ"ס המפורסם היום חושף: עלייה של 14% בכמות הפסולת בענף התעשייה והחשמל בשלוש שנים • החומר בעל שיעור המיחזור הנמוך ביותר הנו פלסטיק

פסולת פלסטיק / צילום: שותפות רא"מ
פסולת פלסטיק / צילום: שותפות רא"מ

בשנת 2017 הסתכמו כמויות הפסולת שנוצרו בענפי התעשייה והחשמל בכ-3.9 מיליון טון, עלייה של 14% לעומת 2014. למרות זאת, כמות הפסולת שמוחזרה הסתכמה בכ-2.9 מיליון טון, ונותרה 75% מסך כלל הפסולת בענפי התעשייה והחשמל, בדומה לשנת 2014. זאת, לפי סקר איכות הסביבה של הלמ"ס לשנת 2017.

בשנת 2017 נפלטו כ-20 אלף טון גזי חממה בענפי התעשייה והחשמל שהם כ-31% מסך פליטות גזי החממה כתוצאה משרפת דלקים, ובשנה זו רק 6%-4% מהחברות בענפי התעשייה והחשמל, ביצעו פעולות שונות לבקרה על צריכת האנרגיה (סקרי אנרגיה, מינוי ממונה אנרגיה ומערכות לניהול אנרגיה). השיפורים שבוצעו להגברת היעילות האנרגטית כללו בין היתר החלפה של מערכות תאורה (27.4%), מנועים (7.6%) ומערכות מיזוג אוויר לקירור ולחימום (4.7%). יחד עם זאת, נרשמה ירידה קלה בכמות הפליטות של גופרית דו-חמצנית.

כמות הפסולת התעשייתית לנפש בתעשייה בישראל עמדה על 292 ק"ג, עלייה של 9% משנת 2014. ממוצע האיחוד האירופי בשנת 2016 עמד על 636 ק"ג לנפש. הפסולת שנוצרה מכילה כ-2.3 מיליון טון פסולת יבשה הנוצרת בפעילות בנייה והריסה, פסולת עפר ואינה מכילה פסולת אורגנית, וכ-1.4 מיליון טון פסולת מעורבת המכילה שאריות מזון, אריזות, פלסטיק או גזם, ועוד כ-0.2 מיליון טון פסולת מסוכנת. 71% מכלל הפסולת הנוצרת בענפי התעשייה והחשמל, מקורה מענפי אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר (24%), ענף מינרלים אל-מתכתיים (23%) וענפי ייצור מוצרי מזון, משקאות וייצור מוצרי טבק (14).

בכלל ענפי התעשייה והחשמל נשלחו למחזור בשנת 2017 כ-820 אלף טון של פסולת מעורבת, מתוכם כ-350 אלף טון חומר אורגני, כ-140 אלף טון מתכות ברזליות וכ-130 אלף טון קרטון. החומרים בהם נרשמו אחוזי מחזור גבוהים הם: מתכות אל-ברזליות (91%) וקרטון (83%) ואילו אחוזי מחזור הנמוכים ביותר נרשמו בפלסטיק (27%). אחוז המִחזור הגבוה ביותר נמצא בפסולת יבשה 88%, בפסולת מעורבת היה אחוז המחזור 62% ובפסולת מסוכנת - 16%.

במסגרת הסקר נבחנה צריכת האנרגיה (דלקים וחשמל) וחושבו פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר נבחרים משרפת דלקים מבוססי גז טבעי ותוצרי נפט - מזוט (כבד וקל), סולר (לתעשייה ולתחבורה) גז פחמימני מעובה, בנזין וקרוסין. בסקר לא נכללו דלקים נוספים כגון פחם ופצלי שמן. מאז ביצוע הסקר הקודם, חל שינוי בתמהיל הדלקים, שכן הגז הטבעי הפך זמין יותר והופחת השימוש במזוט ובסולר.

סך צריכת האנרגיה (הדלקים שפורטו לעיל וחשמל) הסתכמה ב-9,279 אלפי שעט"ן (שווה ערך טון נפט). כ-91% מהאנרגיה נצרכה בענפים: אספקת חשמל (73%), ייצור כימיקלים ותרופות (5%), ייצור מוצרי נפט מזוקק (5%), כרייה וחציבה (4%) וייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק (4%). סך צריכת החשמל בענפי התעשייה והחשמל בשנת 2017 הסתכמה ב-13,262 מילוני קוט"ש שהם כ-23% מכלל צריכת החשמל בישראל, בדומה ל- 13,620 מילוני קוט"ש בשנת 2014. ענפי הכלכלה שבהם צריכת החשמל הייתה הגבוהה ביותר הם: ייצור כימיקלים ותרופות (18%), אספקת חשמל לצריכה עצמית (16%), ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק (11%), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני, אופטי וחשמלי (9%), ייצור מוצרי גומי ופלסטיק (8%) וכרייה וחציבה (7%).

כמות פליטת המזהמים מושפעת מכמות צריכת הדלקים ותמהיל הדלקים. שימוש בדלקים מזהמים, לדוגמה בעלי תכולת גופרית גבוהה, גורמים לפליטות גבוהות יותר. בשנת 2017 נפלטו כ-4,921 טון גופרית דו-חמצנית משרפת דלקים (כ-99% מהם מתהליכי ייצור) ירידה קלה לעומת 2014 (כ-5,089 טון). כ-90% מהפליטות נוצרו כתוצאה משימוש במזוט. כ-84% מהפליטות נוצרו בענפים: ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק (39%), ייצור כימיקלים ותרופות (14%), אספקת חשמל (11%), ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים (9%), תעשיית מתכות בסיסיות (7%) וכרייה וחציבה (6%). עוד נפלטו כ-14 אלפי טון תחמוצות חנקן.

סקר פסולת ושפכים בענפי התעשייה והחשמל נערך במטרה לבחון את השפעתה של התעשייה על הסביבה בהיבטים של ייצור פסולת, שפכים ופליטות של מזהמי אוויר. הסקר נערך בקרב מדגם המונה כ-1,200 חברות מענפי התעשייה והחשמל המעסיקות יותר מ-10 שכירים ואשר היו פעילות בשנת 2017, במטרה לספק תמונה על כמויות הפסולת התעשייתית ודרכי הטיפול בה, כמויות צריכת מים, ייצור שפכים וכמויות הדלקים והחשמל שנצרכו בענפי התעשייה והחשמל וכן כמויות מזהמי האוויר וגזי החממה שנפלטו כתוצאה מצריכת אנרגיה.

צרו איתנו קשר *5988